...:::: ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน :::...
        ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555   โดยมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล เวลา 08.00 น. ณ หอ ประชุมอำเภอวาริชภูมิ พร้อมทั้งได้นำพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง ถวายราชสักการะ ด้วย