...:::: ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน :::...
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2554
     เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2554 ในวันที่ 16 ก.ค. 2554  ณ วัดศรีโพธิ์คำ บ้านโคกศาลา 
 
 
 

:: www.plalo.go.th ::

ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล
หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4274- 2593 โทรสาร 0-4216-5214

E-mail : tambolplalo@hotmail.com
Webmaster : นางสุรีพร วงษ์คำจั
นทร์