...:::: ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน :::...
โครงการเข้าค่ายวิชาการนักเรียน ปี 2554 เทศบาลตำบลปลาโหล
        เทศบาลตำบลปลาโหลได้ร่วมจัดโครงการเข้าค่ายวิชาการนักเรียน ปี 2554 โรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ในระหว่างวันที่  7-8 กันยายน 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล
 
 
 

 

:: www.plalo.go.th ::

ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล
หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4274- 2593 โทรสาร 0-4216-5214

E-mail : tambolplalo@hotmail.com
Webmaster : นางสุรีพร วงษ์คำจั
นทร์