เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 
boss

 

 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...

 

 

เอกสาร/รายงาน

เทศบัญญัติ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี งานกิจการสภา รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน รายงานงบการเงิน รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ รายงานประเมินความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประกาศผลการลดพลังงาน

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
8
เมื่อวาน
53
เดือนนี้
341
เดือนที่แล้ว
1,030
ปีนี้
6,410
ปีที่แล้ว
11,536
 
กองคลัง


ชื่อ นางสาวเปรมฤดี ศิริขันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
ชื่อ ว่าง
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


ชื่อ นางสาวอุไร อาษาสร้อย
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


ชื่อ นางอุไรรัตน์ พูลพล
ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


ชื่อ นางรักคณา อินธิดา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ชื่อ นางอรุณรัตน์ ขันละ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ชื่อ นายนราธิป นาคะอินทร์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


ชื่อ นางสาวทัศนีย์ ศรีโคตร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ชื่อ นางสาวจันทร์จิรา โฮมวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


รายละเอียดองค์กร

 ชื่อ นางสาวเปรมฤดี ศิริขันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทรศัพท์ 08-4265-1116

ชื่อ นางสาวรัตน์ธุวรรณ นำสุย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เบอร์โทรศัพท์ 08-1749-5081

ชื่อ นางสาวอุไร อาษาสร้อย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เบอร์โทรศัพท์ 08-4641-9922

 


กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com