รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้ (1) ชี้แจงงบประมาณการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหลและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2) แจ้งประมาณการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (3) พิจารณาอนุมัติงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรมประเภทที่ 1-4 การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการในโครงการประชุมจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพเดินวิ่งเทศบาลตำบลปลาโหล โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพเดินวิ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพเดินวิ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม

วันที่ลงข่าว : 11/10/2565 15:57:55
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 216 คน