รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» สารวันเทศบาลรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย และสารวันเทศบาลนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์  สารวันเทศบาลรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย และสารวันเทศบาลนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” 24 เมษายน ประจำปี 2565 เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเทศบาลทั่วประเทศได้รับทราบถึงความเป็นมาของวันเทศบาลรวมถึงพันธกิจอันสำคัญยิ่งที่กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการ่วมกับองค์กรปกส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลทั่วประเทศ


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 22/04/2565 16:30:36
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 65 คน