เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ |    

 
boss

 

 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...

 

 

 
ข่าวกิจกรรม อ่านทั้งหมด

งาน “ปลาโหลซุปเปอร์ไฟท์” มวยนัดการกุศลเพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก อปพร.

        วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 20.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหล โดยท่านดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลพร้อมคณะบริหาร ได้จัดงาน “ปลาโหลซุปเปอร์ไฟท์” มวยนัดการกุศลเพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลปลาโหล...
วันที่ลงข่าว : 19/09/2565 16:01:12
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 9 คน

โครงการพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่/ผู้ปกครองและอสม. ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหลได้ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่/ผู้ปกครองและอสม....
วันที่ลงข่าว : 26/08/2565 11:11:07
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 21 คน
 
ข่าวโครงการ อ่านทั้งหมด

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ กิจกรรม “เล่นเปลี่ยนโลก” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

ในวันที่ 7 กันยายน 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ กิจกรรม “เล่นเปลี่ยนโลก” โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ...
วันที่ลงข่าว : 09/09/2565 16:00:58
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 10 คน

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ กิจกรรม “เล่นเปลี่ยนโลก” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล

ในวันที่ 6 กันยายน 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ กิจกรรม “เล่นเปลี่ยนโลก” และมี นายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน...
วันที่ลงข่าว : 09/09/2565 15:55:23
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 14 คน
 

คู่มือสาระประโยชน์

เอกสาร/รายงาน

เทศบัญญัติ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี งานกิจการสภา รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน รายงานงบการเงิน รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ รายงานประเมินความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประกาศผลการลดพลังงาน

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
39
เมื่อวาน
50
เดือนนี้
99
เดือนที่แล้ว
1,305
ปีนี้
8,635
ปีที่แล้ว
11,536
 
ข่าวสาร

ประชาชนแจ้งปัญหาเมือง โดยสแกน QR-CODE

ประชาชนแจ้งปัญหาเมือง โดยสแกน QR-CODE
วันที่ลงข่าว : 16/09/2565 16:26:00
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 8 คน

มวยการกุศล

มวยการกุศล ปลาโหลซุปเปอร์ไฟท์ วันที่ 17 กันยายน 2565 จัดโดยนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลพร้อมคณะบริหาร ณ เวทีมวยชั่วคราวเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มวยเริ่มชกเวลา 20.00 น.
วันที่ลงข่าว : 07/09/2565 13:40:55
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 18 คน

การจัดการและลดการเผาในพื้นที่เกษตรของประเทศไทย

การจัดการและลดการเผาในพื้นที่เกษตรของประเทศไทย ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นควันในประเทศไทยที่มีต้นตอปัญหามาจากหลายสาเหตุ โดยได้ส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยเฉพาะช่วงที่อากาศอุ่นขึ้นหลังจากที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนออกจากประเทศไทยแล้ว...

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์รณรงค์งดสูบบุหรี่

เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์งดสูบบุหรี่ “การผลิตบุหรี่ ต้องใช้ต้นไม้ 1 ต้นในการผลิตบุหรี่ 300 มวน ขณะที่กระบวนการผลิตบุหรี่ 1 มวน ต้องใช้ปริมาณน้ำถึง 3.7 ลิตร โดยเฉลี่ยหากนักสูบ 1 คนเลิกสูบบุหรี่ได้ จะช่วยประหยัดน้ำได้ถึง...

สารวันเทศบาลรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย และสารวันเทศบาลนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์  สารวันเทศบาลรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย และสารวันเทศบาลนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” 24 เมษายน ประจำปี 2565 เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเทศบาลทั่วประเทศได้รับทราบถึงความเป็นมาของวันเทศบาลรวมถึงพันธกิจอันสำคัญยิ่งที่กระทรวงมหาดไทย...


ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -------------------------------------------------          ตามที่ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน...
วันที่ลงข่าว : 27/09/2565 15:45:48
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 3 คน

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------            ตามที่ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มีโครงการ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน...
วันที่ลงข่าว : 27/09/2565 15:18:20
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 2 คน

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------          ตามที่ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง...

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------                ตามที่ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว...

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง โอนย้ายพนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง โอนย้ายพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
วันที่ลงข่าว : 02/08/2565 13:46:05
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 27 คน

ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

              ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ                
วันที่ลงข่าว : 01/07/2565 12:04:25
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 60 คน

การกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  รายละเอียดตามไฟล์แนบ


อบรมออนไลน์ "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง” ผ่านระบบ Zoom

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมผู้อำนวยการกองทุกอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ เข้าอบรมออนไลน์ "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง”...
วันที่ลงข่าว : 09/09/2565 15:53:59
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 10 คน

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล
วันที่ลงข่าว : 26/08/2565 11:05:54
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 11 คน

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ระดับอำเภอ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ระดับอำเภอ (คปก.อ. วาริชภูมิ) แทน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เรื่องจ้งที่ประชุมทราบ โดย สสอ วาริชภูมิ...

ประชาคมหมู่บ้านผักตบ หมู่ 7 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน หมู่ 7 บ้านผักตบ

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ท่านดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมรองนายกเทศมนตรี และคณะบริหาร ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลปลาโหล หัวหน้าส่วนราการ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านผักตบ หมู่ 7 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน...


เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน โควิด -19 และระบาดวิทยา)

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน โควิด -19 และระบาดวิทยา)
วันที่ลงข่าว : 19/02/2564 16:25:31
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 647 คน

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (อีเล้งเค้งโค้งอยู่บ้าน...ต้านโควิด สื่อนิทานเสริมสุขภาพป้องกัน COVID -19)

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (อีเล้งเค้งโค้งอยู่บ้าน...ต้านโควิด สื่อนิทานเสริมสุขภาพป้องกัน COVID -19) 
วันที่ลงข่าว : 19/02/2564 16:19:59
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 446 คน

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (สื่อการ์ตูนเสริมสร้างความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด - 19)

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (สื่อการ์ตูนเสริมสร้างความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด - 19) 

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (รวมสปอตรณรงค์ COVID -19 ภาษาไทยท้องถิ่น 4 ภาค)

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (รวมสปอตรณรงค์ COVID -19 ภาษาไทยท้องถิ่น 4 ภาค)

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (รวมผลงานโครงการจัดประกวดหนังสั้น New Normal ภายใต้แนวคิด "เสน่ห์ไทยในวิถีใหม่"COVID -19)

​ เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (รวมผลงานโครงการจัดประกวดหนังสั้น New Normal ภายใต้แนวคิด "เสน่ห์ไทยในวิถีใหม่"COVID -19)กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com