รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ระดับอำเภอ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ระดับอำเภอ (คปก.อ. วาริชภูมิ) แทน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เรื่องจ้งที่ประชุมทราบ โดย สสอ วาริชภูมิ รายงานสถานการณ์ โควิด ในพื้นที่ โดยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ยังคงพื้นที่สีเหลื่อง เนื่องจากอัตราการรับวัคซีนของประชาชนในจังหวัด ยังไม่เข้าเกณฑ์ มีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา เรื่องขออนุญาตจัดงานต่างๆ 6 เรื่อง ที่ประชุมได้พิจารณา อนุญาตจัดงานและทำ MOU กับทางอำเภอไว้ ปิดประชุมเวลา 11.00 น นางปิยะธิดา ทองกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้รายงาน

วันที่ลงข่าว : 15/06/2565 16:31:19
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 90 คน