รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» มอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่จันลี สุทธิอาจ ม.5 บ้านไฮ่

วันที่ลงข่าว : 25/10/2565 15:48:40
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 118 คน