รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประชุมรับฟังคำชี้แจง และฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ไม้ง่าม เพื่อระงับเหตุจากผู้ป่วยจิตเวช

ในวันที่ 22 กันยายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง และฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ไม้ง่าม เพื่อระงับเหตุจากผู้ป่วยจิตเวช ณ สถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ลงข่าว : 28/09/2564 15:23:17
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 617 คน