เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ผ่าน LINE Official Account เทศบาลตำบลปลาโหล |    

 
bossนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


  ..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...  
 
 
ข่าวกิจกรรม อ่านทั้งหมด

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
วันที่ลงข่าว : 01/06/2567 17:51:59
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 45 คน

กิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day)”

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขกิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day)”  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล
วันที่ลงข่าว : 01/06/2567 17:36:56
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 51 คน
 
ข่าวโครงการ อ่านทั้งหมด

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2567

ท่านนายกดำเนิน สอนไชยาพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  ร่วมกิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  บ้าน พังฮอ บ้านหนองท่ม โดยการทำกิจกรรมติดตั้งถังขยะเปียก 40 ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อลดขยะต้นทาง...
วันที่ลงข่าว : 19/06/2567 13:25:07
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 0 คน

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพไม้กวาดดอกหญ้า) พ.ศ. 2567

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพไม้กวาดดอกหญ้า) เทศบาลตำบลปลาโหล ในระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2567
วันที่ลงข่าว : 19/06/2567 13:20:14
ผู้ลงข่าว : นางสาววรกร ภูเวียงแก้ว
จำนวนผู้อ่าน : 0 คน
 

คู่มือสาระประโยชน์

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การขอข้อมูลข่าวสาร คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลปลาโหล คู่มือมือระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและระบบแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล ความรู้ภาษีท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล (Back Office) (เจ้าหน้าที่)

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
103
เมื่อวาน
189
เดือนนี้
2,419
เดือนที่แล้ว
2,199
ปีนี้
10,964
ปีที่แล้ว
14,448
 
ข่าวสาร

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีราบชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลังการลงทะเยีบนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีราบชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลังการลงทะเยีบนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร 
วันที่ลงข่าว : 14/06/2567 10:34:59
ผู้ลงข่าว : นางสาววรกร ภูเวียงแก้ว
จำนวนผู้อ่าน : 21 คน

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปลาโหล ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปลาโหล ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
วันที่ลงข่าว : 14/06/2567 10:32:55
ผู้ลงข่าว : นางสาววรกร ภูเวียงแก้ว
จำนวนผู้อ่าน : 20 คน

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2567 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2567 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2567 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3-5 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2567 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3-5 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2567 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3-5 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2567 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3-5 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560


ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล ไปบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลแร่

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล ไปบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน...
วันที่ลงข่าว : 14/06/2567 10:44:20
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 26 คน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านพรสวรรค์ หมุ่ที่ 13 ตำบลปลาโหล ไปบ้านเจริญสุข หมุ่ที่ 13 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านพรสวรรค์ หมุ่ที่ 13 ตำบลปลาโหล ไปบ้านเจริญสุข หมุ่ที่ 13 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ลงข่าว : 04/06/2567 11:03:46
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 43 คน

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านพรสววรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล ไปบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านสายบ้านพรสววรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล ไปบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 13 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ลงข่าว : 01/05/2566 09:22:50
ผู้ลงข่าว :
จำนวนผู้อ่าน : 742 คน

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ลงข่าว : 27/04/2566 11:05:07
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 732 คน

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง ********************                 ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์รับโอน (ย้าย)...

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง             ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯเพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง...

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลปลาโหล เพิ่มเติม

ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่ม เนื่องจากเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อน...
วันที่ลงข่าว : 17/05/2567 15:55:47
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 52 คน

ประชุมสามัญกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายอภิสิทธิ์ ยศสมพงษ์ ประธานกรรมการบริหารกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล นายวิศิษฐ์ วงศ์จันทร์ กำนันตำบลปลาโหล และคณะกรรมการบริหารกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล...
วันที่ลงข่าว : 13/05/2567 12:01:17
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 55 คน

ประชุมโครงการลอยกระทง

ประชุมโครงการลอยกระทง

ประชุมการจัดทำแผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมการจัดทำแผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2567 กล่าวเปิดโครงการฯ โดยท่านนายกดำเนิน สอนไชยา ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล...

การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนค

การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนค


สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

Untitled Document สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. ตอนที่ 2 มาก่อนได้ก่อน มาทีหลังต้องต่อคิว 1
วันที่ลงข่าว : 01/03/2567 15:12:22
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 230 คน

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยกองทุน ป.ป.ช.ได้ให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต จึงขอความร่วมมือเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ...
วันที่ลงข่าว : 01/03/2567 15:10:00
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 227 คน

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน โควิด -19 และระบาดวิทยา)

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน โควิด -19 และระบาดวิทยา)

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (อีเล้งเค้งโค้งอยู่บ้าน...ต้านโควิด สื่อนิทานเสริมสุขภาพป้องกัน COVID -19)

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (อีเล้งเค้งโค้งอยู่บ้าน...ต้านโควิด สื่อนิทานเสริมสุขภาพป้องกัน COVID -19) 

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (สื่อการ์ตูนเสริมสร้างความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด - 19)

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID -19 (สื่อการ์ตูนเสริมสร้างความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด - 19) 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ลงข่าว : 04/06/2567 11:09:09
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 44 คน

ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ลงข่าว : 04/06/2567 11:08:07
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 42 คน

ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 สายข้างบ้านนางเรณู ฝ่ายขันธ์ ไปห้วยกุดผือ ตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 สายข้างบ้านนางเรณู ฝ่ายขันธ์ ไปห้วยกุดผือ ตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-5256 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-5256 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ลงข่าว : 14/06/2567 10:38:26
ผู้ลงข่าว : นางสาววรกร ภูเวียงแก้ว
จำนวนผู้อ่าน : 21 คน

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วันที่ลงข่าว : 14/06/2567 10:37:21
ผู้ลงข่าว : นางสาววรกร ภูเวียงแก้ว
จำนวนผู้อ่าน : 19 คน

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 6650 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 6650 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล กองสวัสดิการสังคม มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2567

เทศบาลตำบลปลาโหล กองสวัสดิการสังคม มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2567
วันที่ลงข่าว : 07/06/2567 14:27:02
ผู้ลงข่าว : นางสาววรกร ภูเวียงแก้ว
จำนวนผู้อ่าน : 27 คน

กิจกรรมที่ 4 “อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น สวนสมุนไพร เทศบาลตำบลปลาโหล

กิจกรรมที่ 4 “อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น สวนสมุนไพร เทศบาลตำบลปลาโหล
วันที่ลงข่าว : 29/05/2567 15:31:09
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 38 คน

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว "โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 "

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว "โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 "กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th