รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ลงข่าว : 31/01/2565 14:56:29
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 564 คน