รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล

เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง

********************

                ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง ประเภท ระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่าง ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารงานว่าง ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้

            ๑. ตำแหน่งสายงายผู้บริหารที่ว่าง

                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

                 เลขที่ตำแหน่ง ๕๖-๐๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 24/04/2566 10:26:28
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 620 คน


* ไม่มีภาพ *