รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประชุมการจัดทำแผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมการจัดทำแผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2567 กล่าวเปิดโครงการฯ โดยท่านนายกดำเนิน สอนไชยา ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมี คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ท่านกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทีมอสม. ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมในการเสนอปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพื่อประกอบในการจัดทำแผนงานในการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยมีทีมวิทยากรจาก สสอ วาริชภูมิ รพสตทั้ง 3 แห่ง

วันที่ลงข่าว : 01/11/2566 16:20:44
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 525 คน