รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน
วันที่ 7 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม นำโดย นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,277 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 634 คน รับเงินสดเป็นเงิน 380,400 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 461 คน รับเงินสดเป็นเงิน 322,700 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 163 คน รับเงินสดเป็นเงิน 130,400 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน รับเงินสดเป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 852,500 บาท
วันที่ลงข่าว : 07/03/2567 14:45:25
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 137 คน