อ่านข่าวทั้งหมด

 

 

ลำดับ ชื่อข่าว รายละเอียด วันที่ลงข่าว
1 ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก

ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก 

27/03/2567 14:55:55
2 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรัยเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรัยเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

23/03/2567 11:45:17
3 ประกาเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล

ประกาเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล

15/03/2567 09:48:53
4 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

15/03/2567 09:22:54
5 เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ

14/03/2567 10:00:49
6 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

22/02/2567 13:18:25
7 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

22/02/2567 12:50:09
8 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

22/02/2567 12:46:39
9 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ เพื่อให้ครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ เพื่อให้ครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

22/02/2567 10:53:12
10 เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ และการมีกลไกการรักษาจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ ในระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามลิ้งค์หรือ QRCode ตามหนังสือที่แจ้งมาด้วยนี้

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ และการมีกลไกการรักษาจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ ในระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามลิ้งค์หรือ QRCode ตามหนังสือที่แจ้งมาด้วยรายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งกดลิงค์นี้

 

 

วีดีโอคู่มือ https://drive.google.com/file/d/1S1sQHJBXgaGBhzykI6IH6PAUXaO2z3o2/view

แบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ https://ethicsreport.ocsc.go.th/main/survey46_open/blank

 - แบบสอบถามสำหรับประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน https://ethicsreport.ocsc.go.th/main/survey8/blank

 

 

08/02/2567 11:10:26
11 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล  ประจำปีงบประมาณ 2567 

07/02/2567 14:06:22
12 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

07/02/2567 13:27:25
13 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

07/02/2567 13:26:55
14 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

07/02/2567 13:25:56
15 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิ์รับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิ์รับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

07/02/2567 13:24:37
16 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปลาโหลที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2567 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปลาโหลที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2567 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

07/02/2567 13:22:37
17 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 2567 หลังการลงทะเบียนเทื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 2567 หลังการลงทะเบียนเทื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

07/02/2567 13:20:35
18 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปลาโหล ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ธันวาคม 2566 เทศบาลตำลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปลาโหล ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ธันวาคม 2566 เทศบาลตำลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

15/01/2567 14:12:03
19 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

15/01/2567 14:11:36
20 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

15/01/2567 14:11:05
21 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

15/01/2567 14:05:47
22 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มิสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มิสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

01/12/2566 10:39:46
23 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปลาโหล ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปลาโหล ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

01/12/2566 10:39:14
24 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับสมัครประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในโครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับสมัครประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในโครงการประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2566

01/12/2566 10:37:43
25 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

01/12/2566 10:36:45
26 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

01/12/2566 10:35:56
27 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

01/12/2566 10:35:32
28 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

01/12/2566 10:35:09
29 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

01/12/2566 10:34:42
30 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

01/12/2566 10:34:17
31 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

01/12/2566 10:33:45
32 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

01/12/2566 10:33:12
33 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

01/12/2566 10:31:54
34 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

02/11/2566 15:08:24
35 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุขององค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรักเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุขององค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรักเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

02/11/2566 15:04:39
36 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล

01/11/2566 14:15:48
37 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

16/10/2566 11:47:21
38 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 2567 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 2567 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

16/10/2566 11:24:41
39 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกันยายน 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกันยายน 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

16/10/2566 11:24:04
40 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง เทศบาลตำบลปลาโหล

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง เทศบาลตำบลปลาโหล

16/10/2566 10:53:03
41 ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลปลาโหล

ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลปลาโหล

04/10/2566 16:56:15
42 ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 รายละเอียดจากเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 รายละเอียดจากเว็บไซต์ http://plalo.go.th/plalo/upload/pr/file/20230914111327.pdf

14/09/2566 11:13:27
43 ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

07/09/2566 14:58:40
44 ร่วมเปิดโครงการเข้าค่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านสท. กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และกองการศึกษา ร่วมเปิดโครงการเข้าค่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

30/08/2566 15:20:07
45 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

30/08/2566 14:54:05
46 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

23/08/2566 14:02:21
47 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

18/08/2566 11:00:45
48 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

18/08/2566 10:52:29
49 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8/2566

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8/2566

27/07/2566 11:42:17
50 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตรค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตรค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

27/07/2566 11:24:45
51 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนดูเด็กแรกเกิด

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนดูเด็กแรกเกิด 

27/07/2566 11:23:19
52 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

27/07/2566 11:21:59
53 เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

26/07/2566 16:01:55
54 เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภาวะคลอดก่อนหนด

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

26/07/2566 10:01:52
55 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง เทศบาลตำบลปลาโหล

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ่ง เทศบาลตำบลปลาโหล รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

28/06/2566 10:37:55
56 ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามไฟล์แนบ

27/06/2566 14:33:21
57 ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามไฟล์แนบ

27/06/2566 14:00:54
58 ประกาศเทศตำบลปลาโหล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศเทศตำบลปลาโหล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

21/06/2566 09:58:17
59 ประกาศเทศตำบลปลาโหล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศเทศตำบลปลาโหล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

21/06/2566 09:52:40
60 รายงานผลการสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการเทศบาลตำบลปลาโหล

รายงานผลการสรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการเทศบาลตำบลปลาโหล รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

20/06/2566 10:19:03
61 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลปลาโหล

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริภูมิ จังหวัดสกลนคร  ผลการสำรวจ และร้องเรียน ประจำปี 2565 รายละเอียดตามไฟล์เแนบ

19/06/2566 15:35:35
62 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2566 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2566 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

29/05/2566 09:52:51
63 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2566 สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2566 สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

29/05/2566 09:39:17
64 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องให้ใช้หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2566 สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องให้ใช้หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2566 สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

26/05/2566 14:20:18
65 เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์ตัวอย่างเครื่องหมายที่เป็นลักษณะบัตรดีและบัตรเสีย

ตัวอย่างเครื่องหมายที่เป็นลักษณะบัตรดีและบัตรเสีย

10/05/2566 11:13:35
66 เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

รู้จักบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง
ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มาทำความเข้าใจกับบัตรเลือกตั้งเพื่อป้องกันความสับสนในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
การเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ (1) บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ (2) บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
บัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบต่างกันอย่างไร
ใบที่ 1 : บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (สีม่วง) มีหมายเลขผู้สมัคร และช่องสำหรับกากบาท โดยไม่มีชื่อผู้สมัครและโลโก้พรรค
ใบที่ 2 : บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (สีเขียว) มีสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายของพรรคการเมือง และ มีชื่อพรรคในบัตรเลือกตั้ง
10/05/2566 10:33:18
67 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล

10/04/2566 14:00:20
68 เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566

27/03/2566 16:40:50
69 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

27/03/2566 16:35:56
70 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีการศึกษา

รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีการศึกษา 1/2566   

1.  ทางออนไลน์โดยให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัครท้ายประกาศ ส่งมาทาง Mesengerfacebook เทศบาลตำบลปลาโหล

2. สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีการศึกษา 1/2566

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กโดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 3 ศูนย์ประจำปีการศึกษา 1/2566 ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้ ตามไฟล์ที่แนบ

04/03/2566 15:38:52
71 ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหลเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหลเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

                   โดยที่มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใด ๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบ สมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อเทศบาลตำบลปลาโหล โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

                      ข้อ ๑  ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อเทศบาลตำบลปลาโหลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                      (๑) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_05470603@dla.go.th

                      (๒) เว็บไซต์ http://www.plalo.go.th

                      (๓) แอปพลิเคชัน

                                            - เฟซบุ๊ก เทศบาลตำบลปลาโหล https://www.facebook.com/tambolplalo

                                            - เพจ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล https://www.facebook.com/tassabantambolplalo

 

                       ข้อ ๒  ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อมาทางช่องทางตามข้อ ๑ ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากเทศบาลตำบลปลาโหลว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้

                      (๑) เบอร์โทร. ๐-๔๒๑๖๕-๒๑๔

                      (๒) โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๕๒๑๔

 

                      ข้อ ๓  ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการยื่นคำขอหรือติดต่อเทศบาลตำบลปลาโหล ทางช่องทางตามข้อ ๑ แล้ว ก็ได้

 

                                                                  ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕

 

 

                                                (นายดำเนิน  สอนไชยา)

                                             นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

09/02/2566 10:04:27
72 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์

15/12/2565 14:18:47
73 ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

15/12/2565 14:06:09
74 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

          เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตัังให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 1 ตำแหน่ง   ดังนี้

             ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา)  จำนวน  1 ตำแหน่ง

 

14/12/2565 11:45:40
75 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

02/12/2565 09:56:42
76 เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์จดหมาย เทศบาลตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์จดหมาย เทศบาลตำบลปลาโหล

17/11/2565 15:25:54
77 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมยู.เอส.ที. รสจืด ขนาด 200ซี.ซี/กล่อง โรงเรียนทั้ง 7 แห่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมยู.เอส.ที. รสจืด ขนาด 200ซี.ซี/กล่อง โรงเรียนทั้ง  7 แห่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/10/2565 09:04:07
78 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง และเครื่องดื่ม การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง และเครื่องดื่ม การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่ หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/10/2565 09:00:11
79 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รถเกรดเดอร์ เลขทะเบียน ตค 4628 สน.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รถเกรดเดอร์ เลขทะเบียน ตค 4628 สน.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/10/2565 08:56:54
80 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21/10/2565 08:53:47
81 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200ซี.ซี/ถุง เป็นอย่างน้อยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำเดือน กันยายน 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200ซี.ซี/ถุง เป็นอย่างน้อยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ประจำเดือน กันยายน 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/10/2565 14:03:42
82 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/10/2565 14:00:11
83 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น(โครงการฝึกอบรมอาชีพไม้กวาดหยากไย่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น(โครงการฝึกอบรมอาชีพไม้กวาดหยากไย่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/10/2565 13:58:19
84 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น(โครงการฝึกอบรมอาชีพไม้กวาดหยากไย่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น(โครงการฝึกอบรมอาชีพไม้กวาดหยากไย่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/10/2565 13:56:27
85 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/10/2565 13:52:15
86 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/10/2565 13:51:27
87 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/10/2565 13:49:55
88 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19/10/2565 13:48:26
89 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-------------------------------------------------
         ตามที่ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
         ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขตงาน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชัยเจริญพาณิชย์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๑๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
           ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
   
   
 

ดำเนิน สอนไชยา 

(นายดำเนิน สอนไชยา)

นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

 
 
27/09/2565 15:45:48
90 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

           ตามที่ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มีโครงการ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
           จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขตงาน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพรนิภาแอร์สว่างแดนดิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๕๐.๐๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

            ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

ดำเนิน สอนไชยา 

(นายดำเนิน สอนไชยา)

นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

 

 

 
   
27/09/2565 15:18:20
91 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
         ตามที่ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
         วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขตงาน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านวงศ์วานิช โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๐๒.๙๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสองบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   
   
 

ดำเนิน สอนไชยา 

(นายดำเนิน สอนไชยา)

นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

 
 
27/09/2565 15:15:05
92 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง จำนวน ๒๔ รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขตงาน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านขวัญทองมหภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๒๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
                ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
   
   
 

 

ดำเนิน สอนไชยา 

(นายดำเนิน สอนไชยา)

นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

 

 

 

 
 
 
27/09/2565 15:08:05
93 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27/09/2565 14:59:54
94 ประชาชนแจ้งปัญหาเมือง โดยสแกน QR-CODE

ประชาชนแจ้งปัญหาเมือง โดยสแกน QR-CODE

16/09/2565 16:26:00
95 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

09/09/2565 14:59:38
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/09/2565 14:51:15
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง และเครื่องดื่ม การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง และเครื่องดื่ม การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/09/2565 14:47:58
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09/09/2565 14:38:06
99 มวยการกุศล

มวยการกุศล ปลาโหลซุปเปอร์ไฟท์ วันที่ 17 กันยายน 2565 จัดโดยนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลพร้อมคณะบริหาร ณ เวทีมวยชั่วคราวเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มวยเริ่มชกเวลา 20.00 น.

07/09/2565 13:40:55
100 การจัดการและลดการเผาในพื้นที่เกษตรของประเทศไทย

การจัดการและลดการเผาในพื้นที่เกษตรของประเทศไทย

ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นควันในประเทศไทยที่มีต้นตอปัญหามาจากหลายสาเหตุ โดยได้ส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยเฉพาะช่วงที่อากาศอุ่นขึ้นหลังจากที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนออกจากประเทศไทยแล้ว และในเดือนกุมภาพันธ์ที่เป็นรอยต่อระหว่างฤดูหนาวกับฤดูร้อนซึ่งอากาศค่อนข้างนิ่ง ตรงกับช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร และหลังจากนั้นมักมีการเผาในพื้นที่เกษตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการก่อเกิดปัญหาดังกล่าว

ภาพ: https://images.app.goo.gl/255DbZD1RToqZUxD6


การเผาในพื้นที่เกษตรเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา PM2.5

ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เกษตรกรส่วนหนึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผลผลิต จึงเร่งการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อให้ได้หลายรอบต่อปี โดยขาดการจัดการที่ดี และเลือกใช้วิธีการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรแทนวิธีการอื่น ๆ เพราะเป็นหนทางที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ โดยเฉพาะการเผาใบอ้อย ตอซังและฟางข้าว และตอซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การเผาส่วนใหญ่จะเกิดในพื้นที่ข้าวนาปรัง ร้อยละ 57 รองลงมาเป็นการเผาในไร่อ้อยโรงงาน ร้อยละ 47 เผาในพื้นที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 35 และเผาในพื้นที่ข้าวนาปี ร้อยละ 29 (Attavanich and Pengthamkeerati, 2018)

การเผาในพื้นที่เกษตรเหล่านั้นเป็นแหล่งที่มาของฝุ่นควันที่เห็นได้ชัด โดยเฉพาะในช่วงหลังเก็บเกี่ยวและช่วงการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก มักเห็นเปลวไฟลามในทุ่งกว้าง เกิดฝุ่นควันเขม่ากระจายทั่วบริเวณ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ (2561) ระบุว่าเป็นการเผาในพื้นที่เกษตรก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM2.5 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของปริมาณ PM2.5 ทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยยังมีแหล่งกำเนิดอื่น ๆ ได้แก่ รถยนต์และการจราจร ร้อยละ 72.5 โรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 17 และแหล่งที่มาอื่น ๆ อีกบางส่วน

“เกษตรกรยังมีความเชื่ออีกว่า การเผาช่วยควบคุมศัตรูพืช และทำให้ไถพรวนดินง่ายขึ้น แม้จะมีการใช้เครื่องจักรกลช่วยในการเตรียมดินและการเก็บเกี่ยวได้บ้าง แต่เครื่องจักรกลเหล่านั้นมีราคาสูง อีกทั้งเป็นภาระในการซ่อมบำรุง จึงยังพบเห็นการเผาในพื้นที่เกษตรเกิดขึ้นเรื่อย ๆ” เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน

 “ความจำเป็นในการเผาใบอ้อย คือ เผาใบก่อนเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะก่อนไถเตรียมดิน ไม่งั้นเตรียมดินไม่ได้ ถ้าคนไหนมีรถไถสับใบก็จะไถบ่อย 2-3 ครั้ง ถ้าเป็นเกษตรกรรายกลางจะมีเครื่องมือสามารถทำได้ แต่เกษตรกรรายเล็กไม่มี จึงจำเป็นต้องเผา” เกษตรกรหลายคนมีความเชื่อแบบนี้


ทางเลือกในการลดและเลิกเผา

ทราบกันดีว่าเศษวัสดุทางการเกษตรทุกประเภท สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง รวมถึงสามารถพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า เกษตรกรหลายๆ คนจึงนิยมนำเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือทิ้งในแปลงนำมาคลุมโคนต้นไม้ คลุมแปลงปลูกผัก เพื่อเก็บรักษาความชื้นและเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ เมื่อย่อยสลายจะเป็นปุ๋ยให้พืช บางคนนำเศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือทิ้งในแปลงมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หรือผลิตเป็นอาหารสัตว์ เช่น การนำเปลือกข้าวโพดมาหมักเป็นอาหารเลี้ยงโค อัดก้อนฟางข้าวเพื่อนำไปเลี้ยงโคและกระบือ เป็นต้น นอกจากนี้ ฟางข้าวหรือใบอ้อยยังนำไปอัดก้อนจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับโรงงานน้ำตาลได้อีกด้วย

กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อ้อยโรงงานบ้านแจงงาม จังหวัดสุพรรณบุรี เล่าว่า “ปัจจุบันทางกลุ่มไม่ได้มีการเผาใบอ้อยแล้ว แต่ได้นำใบอ้อยมาอัดก้อนแล้วขายให้กับโรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง ในราคาตันละ 1,000 บาท เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนอีกทางหนึ่ง”


ภาพ: https://images.app.goo.gl/KEEhuMVd6wKAip1B7

กลุ่มนาแปลงใหญ่ (ข้าว) ตำบลบ้านแพน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันว่า “ทางกลุ่มได้เข้าร่วมโครงการของ บริษัท SCG ที่รับซื้อฟางข้าว เพื่อช่วยลดปัญหาการเผาฟาง และใช้เป็นพลังงานทดแทนในโรงงานปูนซีเมนต์ ในราคาตันละ 1,000 บาท ซึ่งดีกว่าการเผาทิ้งมาก”

การนำฟางข้าวมาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดฟางเพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้ แม้ทำอยู่ในวงจำกัดไม่กี่ราย แต่ได้สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำได้เกือบตลอดปี ส่วนวัสดุเหลือจากการเพาะเห็ดฟางสามารถนำกลับไปบำรุงดินและยังช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายแนวทางปฏิบัติที่ดีที่เกษตรกรเริ่มทำกัน ซึ่งช่วยลดการเผาในพื้นที่เพาะปลูก อาทิ ฟางและตอซังข้าว สามารถไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด ฟื้นฟูสภาพดิน อัดฟางข้าวเป็นก้อน ใช้เลี้ยงสัตว์ หรือจำหน่ายเพิ่มรายได้ เพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยและทำเป็นโรงเรือนจากตอซังและฟางข้าว หรือปรุงแต่งฟางข้าวเสริมธาตุอาหารเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง หรือผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ

ส่วน ใบอ้อย เกษตรกรนำใบอ้อยไปอัดเป็นก้อน ส่งขายให้โรงงานน้ำตาลใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือสับและคลุกใบอ้อยลงในแปลงให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติและใช้ใบอ้อยปกคลุมหน้าดิน
ต้น ซัง และใบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดยการไถกลบเร่งการย่อยสลาย ทำปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพด ช่วยลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยในการปลูกพืชในฤดูกาลต่อไป หรืออัดก้อนใบข้าวโพด หรือปรุงแต่งเสริมธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

 

ภาพ:  ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี (2563)

อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนวิถีสู่เกษตรแบบปลอดการเผาได้ค่อย ๆ ขยายวงกว้างขึ้น มีการจัดการไร่อ้อยแบบปลอดการเผา เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่กาบใบหลุดร่วงง่าย ใช้รถตัดอ้อยสดทดแทนแรงงานคน ถ้าไม่มีรถตัดอ้อยจะมีการสางใบอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว เพื่อลดปัญหาอ้อยล้ม หลังจากการเก็บเกี่ยวอ้อยก็ใช้เครื่องสับใบอ้อยระหว่างแถวอ้อยตอ ไถกลบใบและเศษซากอ้อยให้คลุกเคล้าลงดิน จะทำให้อ้อยตอมีการเจริญเติบโตดีขึ้น ให้ผลผลิตสูงและไว้ตอได้นานหลายปี หากไม่มีเครื่องสับใบอ้อยลงดิน ก็สามารถเกลี่ยใบอ้อยคลุมดินแล้วไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตรลงดิน ควบคู่ไปกับการใช้สารอินทรีย์สำหรับเร่งการย่อยสลายหรือน้ำหมักชีวภาพ

หากมีการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานต่าง ๆ อาทิ การป้องกันมลพิษอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ หรือลดดอกเบี้ยเงินกู้การเช่าซื้อเครื่องจักรให้กับเกษตรกร เช่น รถตัดอ้อยสด รถไถขนาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อลดการเผา ก็จะช่วยให้เกษตรแบบปลอดการเผาขยายผลได้เร็วยิ่งขึ้น

การจัดการเผาอย่างยั่งยืน

การจัดการเผาในพื้นที่เพาะปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อย มีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกรไทย กว่า 20 ล้านคน ทั่วประเทศ จำเป็นต้องอาศัยกฎระเบียบที่ชัดเจนและมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง พร้อมกับความร่วมมือในระดับพื้นที่ซึ่งต้องมีกติกาในการจัดการอย่างเข้มข้น ข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งประกาศโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเปิดโอกาสให้มีการจัดการปัญหาที่สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดซ้ำทุกปี โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีไร่อ้อย ที่นา และไร่ข้าวโพด ที่พบว่ามักมีการเผาเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

หากจำเป็นต้องเผา ต้องมีการจัดระเบียบพร้อมแผนการเผา และแจ้งผลให้เจ้าหน้าที่ราชการฝ่ายปกครองทราบ หรือการจัดการระบบผังแปลงอ้อย ให้เครื่องจักรกลหรือรถดับเพลิงเข้าพื้นที่ได้สะดวกหากเกิดเหตุไฟไหม้ หรือมีการกำหนดเขตห้ามเผาเด็ดขาดรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  สำหรับพื้นที่ซึ่งอาจได้รับผลกระทบสูง เช่น พื้นที่ใกล้แหล่งชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น

เกษตรกรกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อ้อยโรงงานบ้านแจงงาม จังหวัดสุพรรณบุรี เสนอว่า “อยากให้มีค่าส่วนต่างระหว่างอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ให้มาก ๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรรักษาอ้อยสดส่งเข้าโรงงาน”


 

 

หลักการป้องกัน ควบคุม และลดการเผา
  • การป้องกันไม่ให้เกิดการเผา ต้องรณรงค์และส่งเสริมให้ทำเกษตรแบบปลอดการเผา ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อม ๆ กับมีการสนับสนุนเทคโนโลยีในภาคการเกษตรทดแทนการเผา
  • การควบคุมการเผา จำเป็นอย่างยิ่งต้องจัดระเบียบการเผา พร้อมวางแผนและแจ้งการเผา การจัดการระบบแปลงให้เครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ได้สะดวก กำหนดเขตห้ามเผาและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงควบคุมและจำกัดพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ใกล้เคียง
  • การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร ครอบคลุมวัสดุทางการเกษตรทุกประเภท พัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมจัดการระบบตลาดรองรับ
  • การลดการเผา ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยกลไก กติกาในระดับพื้นที่ร่วมในการจัดการ อาจต้องมีข้อบัญญัติท้องถิ่น มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเฝ้าระวังและติดตาม พร้อมมีศูนย์บริหารการจัดการเผาของจังหวัดเพื่อร่วมบริหารจัดการและสั่งการ เป็นต้น
ที่มา: ดัดแปลงมาจากหลักการการจัดการมลพิษ

 


การปรับใช้หลักการข้างต้นนี้ยังต้องใช้เวลา แม้ว่ามีเกษตรกรบางกลุ่มเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต ซึ่งปัจจุบันอาจจะขยายผลได้ยังไม่มาก แต่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมได้เห็นว่าภาคการเกษตรไม่ได้นิ่งเฉยกับปัญหา PM2.5 แม้จะไม่ใช่สาเหตุหลักของปัญหาที่เกิดขึ้นก็ตาม และเป็นโอกาสที่หน่วยงานภาครัฐจะเข้ามาส่งเสริมอย่างจริงจัง เพราะช่วยให้ปัญหานี้คลี่คลายได้เร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาในพื้นที่เกษตรไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงกันได้เร็ว หรือเร่งรัดกันได้ในเวลาอันสั้น เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ใช้แรงงานเป็นหลัก ทั้งยังมีปัญหารายได้น้อย หากต้องการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรขนาดใหญ่มาใช้ทดแทนการเผาจะถือเป็นราคาค่างวดของเกษตรกรที่ต้องได้รับการ ส่งเสริมแบบค่อยเป็นค่อยไป และอาจต้องมีการลงโทษควบคู่กัน หากสามารถจัดการเผาในพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ได้ ก็จะสามารถลดปัญหา PM2.5 ลงได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

 

 เอกสารอ้างอิง

กรมควบคุมมลพิษ. (2561). รายงานโครงการศึกษาแหล่งกำเนิดและแนวทางการจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล.

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. (2564). รายงานโครงการพัฒนาแนวทางการควบคุมปัญหาการเผาในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5 ในประเทศไทย. ได้รับการสนับสนุนจาก Pure Earth.

Attavanich, W. and P. Pengthamkeerati. (2018). “Support to the Development and Implementation of the Thai Climate Change Policy: Experts on GHG mitigation options in the Thai Agriculture sector.” Funded by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH under supervision of ONEP & OAE.

Kim Oanh, Nguyen. Final Report on A Study in Urban Air Pollution Improvement in Asia. Asian Institute of Technology (AIT).

 

17/06/2565 09:18:22
101 เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์รณรงค์งดสูบบุหรี่

เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์งดสูบบุหรี่ “การผลิตบุหรี่ ต้องใช้ต้นไม้ 1 ต้นในการผลิตบุหรี่ 300 มวน ขณะที่กระบวนการผลิตบุหรี่ 1 มวน ต้องใช้ปริมาณน้ำถึง 3.7 ลิตร โดยเฉลี่ยหากนักสูบ 1 คนเลิกสูบบุหรี่ได้ จะช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 74 ลิตรต่อวัน นอกจากนี้ ชาวไร่ยาสูบเองก็ได้รับนิโคตินจากการสัมผัสใบยาในปริมาณสูงเทียบเท่าการได้รับจากบุหรี่ 50 มวนต่อวัน มีการประมาณการว่า แต่ละปีมีขยะก้นบุหรี่ถึง 4.5 ล้านล้านชิ้นถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม

รณรงค์วันงดสูบบุรี่โลก ปี 2565 ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม thaihealth

 

14/06/2565 14:12:05
102 สารวันเทศบาลรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย และสารวันเทศบาลนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์  สารวันเทศบาลรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย และสารวันเทศบาลนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” 24 เมษายน ประจำปี 2565 เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับเทศบาลทั่วประเทศได้รับทราบถึงความเป็นมาของวันเทศบาลรวมถึงพันธกิจอันสำคัญยิ่งที่กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการ่วมกับองค์กรปกส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลทั่วประเทศ

22/04/2565 16:30:36
103 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีการศึกษา 1/2565

รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีการศึกษา 1/2565  

1.  ทางออนไลน์โดยให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัครท้ายประกาศ ส่งมาทาง Mesengerfacebook เทศบาลตำบลปลาโหล

2. สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีการศึกษา 1/2565

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กโดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน ๓ ศูนย์ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ๖ เดือนและเด็กที่อยู่ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่ให้บริการ

- เด็กที่สมัครต้องมีอายุ 2-5 ปี

- เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็ก ที่สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

2. จำนวนเด็กที่จะรับสมัคร 160 คน รายละเอียดดังนี้

2.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ จำนวน 40 คน

2.2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ  จำนวน 60 คน

2.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล จำนวน 60 คน

3. หลักฐานเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

3.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับจริง ) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.3 สูติบัตร ( ฉบับจริง ) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.4  ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

3.5  สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

4. วัน เวลา สถานที่รับสมัครและวันสัมภาษณ์ใบสมัคร

          ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลปลาโหลทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหลตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 วันเวลาราชการและสัมภาษณ์ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยื่นใบสมัคร ทั้ง 3 ศูนย์

5. วันจับสลาก ( ถ้ามี )

กำหนดการจับสลาก

08/04/2565 10:17:41
104 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

05/04/2565 12:48:12
105 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

         ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

          สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และได้แจ้งเทศบาลตำบลปลาโหลทราบเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 จึงขอปิดประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                            ประกาศ ณ วันที่ 9  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

          

09/03/2565 15:59:46
106 เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 

31/01/2565 15:54:25
107 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

30/11/2564 14:07:05
108 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

           ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๔ และเทศบาลตำบลปลาโหลเป็นหน่วยงานบริหารราชการแผ่นดินที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บภาษีอากร และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ ว 6213 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และที่ มท 0808.3/ว 6891 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่องซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 นั้นเพื่อเป็นการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลปลาโหล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ทันตามกำหนดระยะเวลาและเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการเสียภาษี ขั้นตอนการดำเนินการ ช่วงเวลาดำเนินการจัดเก็บ เทศบาลตำบลปลาโหล จึงขอประกาศใช้แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

30/11/2564 13:55:50
109 ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง สำเนารายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4

ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง สำเนารายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4

18/10/2564 16:01:12
110 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีผลการประเมินฯ ในระดับ AA

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีผลการประเมินฯ ในระดับ AA

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

11/10/2564 16:13:10
111 ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารที่ทางราชการออก ให้ประชาชน เพื่อการติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลปลาโหล หรือประกอบคำขออนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง รับจดทะเบียน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 24 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาวะแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ประกอบกับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำชับให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยเร็ว สำนักงาน ก.พ.ร ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line: @GoodGov4u) และเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน https://www.opengovernment.go.th  เพื่อเป็นการช่องทางในส่งข้อมูลของหน่วยงานที่ยังคงเรียกรับสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน รวมถึงกำหนดมาตรการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนโดยปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการประชาชนทราบ และผ่านทางเว็บไซต์หลักขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล และและกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  จึงขอส่งประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ฯ ดังกล่าวมาเพื่อมาทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการประชาชน

08/10/2564 11:27:06
112 เทศบาลตำบลปลาโหล ขอให้ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “มะลิซ้อน”

เทศบาลตำบลปลาโหล ขอให้ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “มะลิซ้อน” เพื่อให้เกษตรกรแลผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบขั้นตอนในการรายงานข้อมูลความเสียหาย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้มีพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือระบบ Android/iOS ปรับปรุงระบบให้สามารถค้นหาแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรจากเลขบัตรประชาชน โดยเชื่อมข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลของสมาคมประกันวินาศภัยไทย และเพิ่มเติมการทำงานของระบบให้สามาถถ่ายรูปโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งเพิ่มฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนสำหรับข่าวสารต่างๆ

06/10/2564 14:59:01
113 เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเรียนของกระทรวงมหาดไทย

เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเรียนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ และสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวกผ่าน 5 ช่องทาง เพื่อให้การแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com/damrongthamSKK/

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

05/10/2564 14:51:07
114 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลปลาโหลได้ผลประเมินเข้ารอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา อยู่ลำดับที่ 64 ได้เงินรางวัล  232,653.06 บาท

07/09/2564 11:24:46
115 ประกาศการเลื่อนฉีดวัคซีนเข้มที่ 2 เร็วขึ้น

ประกาศจากโรงพยาบาลวาริชภูมิ ประกาศการเลื่อนนัด ฉีดวัคซีนเข้มที่ 2 เร็วขึ้น สำหรับผู้ฉีดวัคซีน AstraZeneca

>

30/07/2564 15:15:41
116 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหลเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหลเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี พ.ศ. 2563

17/07/2564 13:55:45
117 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปลาโหล

 

 

*******************************************

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล

เรื่อง  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา  บนทางสาธารณะ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลปลาโหล

***********************************************

                        ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโฆษณาบนทางสาธารณะพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งหมายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลปลาโหล  จึงขอประกาศ  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล  เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติและดำเนินการโดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1) มาตรการระยะเร่งด่วน

                           1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น

                                    (1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ

                                    (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง

                          1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น

                                    (1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล

                                    (2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ

                                    (3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

2) มาตรการระยะยาว

                        ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา สมาคมคอนโดมิเนียม หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลปากชม ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ สามารถแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-165214  (สำนักปลัดเทศบาล)  หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์  www.plalo.go.th  หัวข้อ  “ร้องเรียนร้องทุกข์”  และผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์  https://www.facebook.com /เทศบาลตำบลปลาโหล

16/07/2564 14:02:19
118 เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์การจัดการขยะติดเชื้อ

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์การจัดการขยะติดเชื้อ

15/07/2564 14:08:21
119 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ประจำเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ประจำเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านช่างเนตรก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,880 บาท (สี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

21/06/2564 09:55:09
120 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำปีงบระมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำปีงบระมาณ 2563

21/04/2564 15:43:51
121 ประกาศของกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมพันธ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง พ.ศ. 2493 ให้ประชาชน (สำหรับประชาชน)

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์ ประกาศของกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมพันธ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง พ.ศ. 2493 ให้ประชาชน (สำหรับประชาชน) หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อไป อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../1hwlgQ3Fk5FKVDOPRxEuXBX.../view

 
 
21/04/2564 14:29:25
122 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2

16/04/2564 11:39:40
123 รวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

รวมคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จากเว็บไซต์ คะแนน.xlsx - Google ไดรฟ์

28/03/2564 16:08:01
124 คู่มือประชาชนการเลือกตั้งเทศบาล

คู่มือประชาชนการเลือกตั้งเทศบาล

08/03/2564 15:44:18
125 เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

 

08/03/2564 15:16:59
126 การกำหนดหน่วยเลือกตั้วและที่เลือกตั้งสมาชิกเทศบาล/ นายกเทศมนตรึตำบลปลาโหล
เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหบ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เรื่อง การกำหนดหน่วยเลือกตั้วและที่เลือกตั้งสมาชิกเทศบาล/ นายกเทศมนตรึตำบลปลาโหล 01/03/2564 16:01:01
127 เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

22/02/2564 16:19:06
128 เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

22/02/2564 16:13:08
129 เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปลาโหลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปลาโหลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ดำเนิน สอนไชยา และข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ แอนแอน มานิตย์ และข้อความ

 

 

22/02/2564 15:57:55
130 ประกาศคณะกรรมการก่ารเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การกำหนดสถานที่และจำนวน ในการปิดประกาศและการติแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

11/02/2564 10:15:05
131 ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 

07/02/2564 17:36:31
132 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

07/02/2564 17:25:41
133 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสกลนคร

05/02/2564 16:30:53
134 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกประจำจังหวัดสกลนคร ที่ 8 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกประจำจังหวัดสกลนคร ที่ 8 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล

05/02/2564 16:21:37
135 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สม้ครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สม้ครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

05/02/2564 16:19:19
136 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

05/02/2564 14:20:21
137 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

05/02/2564 14:19:22
138 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ เทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1

15/01/2564 10:23:19
139 เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39

เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th

 

หัวเรื่อง “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” http://www.pr.moi.go.th/.../2563/CitizenKnowledge39-2563.pdf

 
 
11/01/2564 10:12:54
140 เอกสารประชาสัมพันธ์การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพใระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง)

เอกสารประชาสัมพันธ์การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพใระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง)

21/12/2563 11:13:37
141 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรือง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรือง  ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

18/12/2563 15:09:33
142 เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล มีเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต พร้อม WIFI ให้บริการประชาชน เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30- 16.30 น.

เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล มีเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต พร้อม WIFI ให้บริการประชาชน เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30- 16.30 น.  จึงขอชวนเชิญเข้ามาใช้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล

22/10/2563 10:49:02
143 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4

16/10/2563 13:20:03
144 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล

สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล จะดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล กิจกรรม การใช้ระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลปลาโหล และอบรมการใช้โปรแกรม KineMaster ผลิตสื่อดิจิทัลผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อการประชาสัมพันธ์บน Youtube ประจำปีงบประมาณ  2563 ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล

21/09/2563 15:00:20
145 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

01/09/2563 15:28:56
146 หาดสวนหิน บ้านดงคำโพธิ์ สถานที่ท่องเที่ยวคลายร้อนแห่งใหม่ ในเขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร “หาดสวนหิน”

หาดสวนหิน บ้านดงคำโพธิ์ สถานที่ท่องเที่ยวคลายร้อนแห่งใหม่ ในเขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร “หาดสวนหิน” เป็นทะเลเทียม ตั้งอยู่ที่บ้านดงคำโพธิ์ หรือที่เรียกกันว่า “พัทยาอีสาน” เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกัน มีหาดทรายสีขาวสะอาดเป็นแถวยาว ทำให้ที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยใด ต่างก็พากันมาเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย

สิ่งที่น่าสนใจของที่นี่ คือ มีหาดทรายสีขาวสะอาด ปลอดขยะและน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต เมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงแล้ว ไม่ควรพลาดที่จะถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของที่นี่ นอกจากความสวยงามของบรรยากาศที่มองไปแล้วรู้สึกผ่อนคลาย ยังสามารถนั่งชิลๆบนหาดทราย รับลมเย็นๆ ดูพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าตัดกับแสงท้องฟ้าสีชมพูอันงดงาม เมื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศเสร็จแล้ว ต้องไม่พลาดที่จะอุดหนุนร้านอาหารหลากหลายให้ได้เลือกรับประทาน สามารถทานข้าวริมทะเลหรือจะนั่งในกระท่อมก็ได้ นอกจากนี้ยังมีสะพานเล็กๆให้ชมวิว และมีชุดชูชีพกับห่วงยางไว้ให้บริการอีกด้วย หากได้มาเที่ยวที่นี่แล้ว อย่าลืมที่จะอุดหนุนสินค้าโอทอป ที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ นับได้ว่าใน จ.สกลนคร นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติอันน่าหลงไหลแล้ว จะหาทะเลจากแห่งไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ “หาดสวนหิน” บ้านดงคำโพธิ์แห่งนี้

กิจกรรมท่องเที่ยว
เล่นน้ำ, พักผ่อน

สิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จอดรถ, ห้องน้ำ, เสื้อชูชีพและห่วงยางไว้บริการ, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเชียง, วัดถ้ำพวง, วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร, วัดถ้ำผาแด่น, พระธาตุนารายณ์เจงเวง, วัดศิริสุทโธ

แหล่งที่พักที่ใกล้เคียง
มอแปด รีสอร์ท , ทะเลทอง รีสอร์ท , ศิริรักษ์ รีสอร์ท, ทานตะวัน รีสอร์ท

25/07/2563 12:29:08
147 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ๋อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ. 6650 สกลนคร

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ๋อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ. 6650 สกลนคร

22/07/2563 09:59:38
148 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3

14/07/2563 15:46:54
149 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

09/06/2563 14:44:17
150 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลปลาโหล ทั้ง 3 ศูนย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรงติดเชืั้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลปลาโหล ทั้ง 3 ศูนย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรงติดเชืั้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)

08/05/2563 15:54:46
151 เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2563

กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน และเร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเข้าถึงโดยให้พิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสมตามแต่กรณี จึงให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค, กลุ่มไลน์หมู่บ้านและหอกระจายข่าว สามารถดาวโหลดที่ www.pr.moi.go.th หัวเรื่อง “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2563

15/04/2563 15:37:27
152 เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2563

กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน และเร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเข้าถึงโดยให้พิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสมตามแต่กรณี จึงให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค, กลุ่มไลน์หมู่บ้านและหอกระจายข่าว สามารถดาวโหลดที่ www.pr.moi.go.th หัวเรื่อง “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2563

07/04/2563 17:02:01
153 เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2563

กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน และเร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเข้าถึงโดยให้พิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสมตามแต่กรณี จึงให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค, กลุ่มไลน์หมู่บ้านและหอกระจายข่าว สามารถดาวโหลดที่ www.pr.moi.go.th หัวเรื่อง “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2563

07/04/2563 16:57:57
154 ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563

กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน และเร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเข้าถึงโดยให้พิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสมตามแต่กรณี จึงให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค, กลุ่มไลน์หมู่บ้านและหอกระจายข่าว สามารถดาวโหลดที่ www.pr.moi.go.th หัวเรื่อง “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563

07/04/2563 16:53:53
155 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

01/04/2563 10:25:06
156 เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563

กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน และเร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเข้าถึงโดยให้พิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสมตามแต่กรณี จึงให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค, กลุ่มไลน์หมู่บ้านและหอกระจายข่าว สามารถดาวโหลดที่ www.pr.moi.go.th หัวเรื่อง “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563

26/03/2563 11:34:49
157 เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563 และ ครั้งที่ 8/2563

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563 และ ครั้งที่ 8/2563 สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ www.pr.moi.go.th หัวเรื่อง “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

16/03/2563 16:55:56
158 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

11/03/2563 13:42:06
159 แก้ไขรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

ขอประชาสัมพันธ์ การแก้ไขรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลาโหล ขอยกเลิกการปิดประกาศร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหลไปก่อน  จนกว่าจะมีการจัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสแทนรูปแบบเดิม

17/02/2563 16:30:21
160 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหลประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหลประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

05/02/2563 10:28:38
161 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล

 

         
         
         
         
           
27/01/2563 14:10:53
162 เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นในวันที่ 17- 26 มกราคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร
เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นในวันที่ 17- 26 มกราคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนครมกราคม 2563

 

15/01/2563 13:52:45
163 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

                       ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

 

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ แนะน่ารองนายกเทศมนตรีเข้ารับตำแหน่งใหม่

 

๑.๒ แนะน่าข้าราชการเข้ารับตำแหน่งใหม่

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๘, ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

มติที่ประซม

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

 

มติที่ประซม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

 

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

 

๕.๒ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA) ชอง เทศบาลตำบลปลาโหล

ระเบียบวาระที่ ๖

กระทู้ถาม

 

 

27/11/2562 14:59:09
164 ประชาสัมพันธ์โครงการ บ้านรักการอ่่าน

ประชาสัมพันธ์โครงการ บ้านรักการอ่่าน ติดต่อได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร

03/07/2562 10:07:15
165 ประกากาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประกากาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
 

 

 

20/11/2561 12:47:17
166 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

12/11/2561 15:58:50
167 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transpareency Assessment (EIT)

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่องานราชการกับเทศบาลตำบลปลาโหล เชิญเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลปลาโหล ตามโครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตรฐานเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transpareency Assessment (EIT)
ที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/i7nf6f หรือ เข้า QR COde ตามภาพ

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

09/11/2561 12:50:30
168 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาทัองถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม จัดประชาคมระดับตำบลเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาทัองถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม จัดประชาคมระดับตำบลเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน
19/10/2561 14:18:58
169 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร

05/10/2561 16:27:27
170 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,723 คน

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,723 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1013 คน เป็นเงิน 607,800 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 507 คน เป็นเงิน 354,900 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 186 คน เป็นเงิน 148,800 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 17 คน เป็นเงิน 17,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,128,500 บาท

18/09/2561 15:27:50
171 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย) 1. รายนางนิลทิพย์ นวลแก้ว ที่อยู่อาศัยประจำเลขที่ 180. หมู่ที่ 10. ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 2. รายนายทองแดง ทองสันทัด ที่อยู่อาศัยประจำ. บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 12.

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย) 1. รายนางนิลทิพย์ นวลแก้ว ที่อยู่อาศัยประจำเลขที่ 180. หมู่ที่ 10. ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
2. รายนายทองแดง ทองสันทัด ที่อยู่อาศัยประจำ. บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 12. ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

18/09/2561 15:26:32
172 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ชาวบ้านดอนยานาง เทศบาลตำบลปลาโหล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาโหล โีรงเรียนบ้านดอนยานาง และวัดศรีมณีวรร ว่า "วัด /โรงเรียน ไม่เกินปลาดิบ" "ชาวบ้านดอนยานางจะไม่กินปลาดิบ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ชาวบ้านดอนยานาง เทศบาลตำบลปลาโหล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาโหล โีรงเรียนบ้านดอนยานาง และวัดศรีมณีวรร ว่า
"วัด /โรงเรียน ไม่เกินปลาดิบ"
"ชาวบ้านดอนยานางจะไม่กินปลาดิบ"
"ร้านส้มตำใช้ปลาร้าสุกในการปรุงอาหาร"

18/09/2561 15:25:07
173 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของสมาชิกราย นายเรือง พาเสน่ห์ ณ บ้านเลขที่ 196 ม.16 บ้านผักตบ จำนวน 9,000 บาท และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของสมาชิกราย นายเรือง พาเสน่ห์ ณ บ้านเลขที่ 196 ม.16 บ้านผักตบ จำนวน 9,000 บาท และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิตของกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ให้ญาติผู้เสียเสียชีวิต จำนวน 5,000 บาท

18/09/2561 15:21:39
174 วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ไดจัดโครงการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี 2561 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และบริเวณลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในวันวิสาขบูชาและส่งเสริม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ไดจัดโครงการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี 2561 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และบริเวณลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในวันวิสาขบูชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
3. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วันวิสาขบูชาให้บุคคลทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนได้สืบทอดต่อไป

18/09/2561 15:19:58
175 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ปี 2561 ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมหนองแบบสาธารณประโยชน์ ต.วาริชภูมิ

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ปี 2561 ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมหนองแบบสาธารณประโยชน์ ต.วาริชภูมิ

18/09/2561 15:18:40
176 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ณ บ้านพังฮอ หมูที่ 1 และบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลรคร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ณ บ้านพังฮอ หมูที่ 1 และบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลรคร

18/09/2561 15:17:24
177 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ณ บ้านพังฮอ หมูที่ 1 และบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลรคร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ณ บ้านพังฮอ หมูที่ 1 และบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลรคร

18/09/2561 15:17:22
178 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (เด็กเยาวชนไทย ร่วมใจ สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น) ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (เด็กเยาวชนไทย ร่วมใจ สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น) ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ

18/09/2561 15:16:18
179 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 /บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 /บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 /บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 /บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 /บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 /บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

18/09/2561 15:13:57
180 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและกำจัดอย่างถูกวิธี ประจำปี งบประมาณ 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองท่ม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ปัญหาการบริหารจัดการตามแผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและกำจัดอย่างถูกวิธี ประจำปี งบประมาณ 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองท่ม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ปัญหาการบริหารจัดการตามแผนแม่บทในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 และแผนปฎิบัติการ ประเทศไทย ไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ สามารถนำไปสู่การสร้างและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน ท้องถิ่นในการร่วมมือกันลดมลพิษสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน สนองนโยบายรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐ ปี 2560 ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนำไปสู่หมู่บ้านปลอดขยะต้นแบบและขับเคลื่อนกิจกรรมที่ดีให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลปลาโหลต่อไป ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรี เป็นประธานการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

18/09/2561 15:13:00
181 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14 และบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14 และบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

18/09/2561 15:09:28
182 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านผักตับ หมู่ที่ 16, บ้านผักตบ หมู่ที่ 7และ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านผักตับ หมู่ที่ 16, บ้านผักตบ หมู่ที่ 7และ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

18/09/2561 15:08:14
183 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 และ บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 และ บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

18/09/2561 15:05:07
184 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่การก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่การก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน

18/09/2561 15:04:04
185 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9

18/09/2561 15:02:48
186 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 และบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 และบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

18/09/2561 15:01:57
187 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อวีรพล หล้าอามาตย์ ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อวีรพล หล้าอามาตย์ ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

18/09/2561 15:01:00
188 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมการเพาะพันธุ์ปลา) ในระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการ

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมการเพาะพันธุ์ปลา) ในระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ยกระดับรายได้ให้กับประชาชน และเพื่อสนับสนุนนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน อีกทั้งการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม โดยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนได้อย่างคุ้มค่า
โดยได้จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมการเพาะพันธุ์ปลา) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูส้มโฮง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

18/09/2561 14:47:06
189 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
มติที่ประชุม
2.2 รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 (เพื่อทราบ)
มติที่ประชุม.........................................................................................................
4.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม.........................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 โครงการอบรมการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
5.2 โครงการวันวิสาขบูชา
5.3 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
5.4 โครงการเข้าค่ายวิชาการ
5.5 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น การฝึกอบรมการเพาะพันธุ์ปลา

18/09/2561 14:44:42
190 วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ไปศึกษาดูงาน SANUK ASEAN EXPO 2018 : มหกรรมของดีกลุ่มสนุก รวมใจ ไทยนิยมยั่งยืน 2018 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ไปศึกษาดูงาน SANUK ASEAN EXPO 2018 : มหกรรมของดีกลุ่มสนุก รวมใจ ไทยนิยมยั่งยืน 2018 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

18/09/2561 14:38:48
191 วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอวาริชภูมิ เข้าร่วมประกวดร้องเพลง ท้องถิ่นไทย ไมล์ลั่นทุ่ง ในการจัดงาน SANUK ASEAN EXPO 2018

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอวาริชภูมิ เข้าร่วมประกวดร้องเพลง ท้องถิ่นไทย ไมล์ลั่นทุ่ง ในการจัดงาน SANUK ASEAN EXPO 2018 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประกวดร้องเพลงในครั้งนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้รับรางวัลขวัญใจประชาชน

18/09/2561 14:37:20
192 วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ลงพื้นที่ออกตรวจสอบเหตุวาตภัย ที่อยู่อาศัยของนายทองแดง ทองสันทัด บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ลงพื้นที่ออกตรวจสอบเหตุวาตภัย ที่อยู่อาศัยของนายทองแดง ทองสันทัด บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

18/09/2561 14:31:22
193 วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ลงพื้นที่ออกตรวจสอบเหตุวาตภัย ที่อยู่อาศัยของนายทองแดง ทองสันทัด บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ลงพื้นที่ออกตรวจสอบเหตุวาตภัย ที่อยู่อาศัยของนายทองแดง ทองสันทัด บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

18/09/2561 14:31:20
194 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของสมาชิกรายนางมานิจ ภูมิลำเนา กรณีเสียชีวิต

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของสมาชิกรายนางมานิจ ภูมิลำเนา กรณีเสียชีวิต จำนวน 9,000 บาท และกรณีนอนโรงพยาบาล จำนวน 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 10,500 บาท ณ บ้านเลขที่ 164 หมูที่ 16 บ้านผักตบ

07/09/2561 16:19:23
195 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิต ให้ญาติของสมาชิกรายนางโถ ป้องคำศรี บ้านเลขที่ 83 บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิต ให้ญาติของสมาชิกรายนางโถ ป้องคำศรี บ้านเลขที่ 83 บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

07/09/2561 15:00:03
196 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดพิีธีเปิดโครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2561

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยระยะเวลาการจัดโครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอลจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

07/09/2561 14:51:37
197 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมงานการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมูที่ 13 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมงานการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมูที่ 13 ตำบลปลาโหล

07/09/2561 14:26:06
198 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4

07/09/2561 14:24:50
199 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้่างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้่างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

07/09/2561 14:23:46
200 ในวันที่ 29 เมษายน 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

ในวันที่ 29 เมษายน 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 60% แล้ว

07/09/2561 14:22:44
201 ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมูที่ 13 ตำบลปลาโห

ในวันที่ 29 เมษายน 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมูที่ 13 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของโครงการฯ 75% แล้ว

07/09/2561 10:31:02
202 วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่้อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความรักสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

07/09/2561 10:25:37
203 โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่า เดินหน้าสู่ OTOP จังหวัดสกลนครประจำปี 2561

ในระหว่างวันที่ 17 - 20 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่า เดินหน้าสู่ OTOP จังหวัดสกลนครประจำปี 2561 กิจกรรม การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชน ตำบลปลาโหล "การทำไม้กวาดดอกหญ้าและเปลการเศษผ้า" ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลปลาโหล

07/09/2561 10:23:55
204 วันที่ 17 เมษายน 2561 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 17 เมษายน 2561 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลปลาโหล และการดำเนินงาน รวมถึงการประสานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ระหว่างศูนย์อาสาสมััครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปลาโหล กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดประชุมขึ้น

07/09/2561 10:22:35
205 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 

02/11/2560 15:27:31