รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39

เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.pr.moi.go.th

 

หัวเรื่อง “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” http://www.pr.moi.go.th/.../2563/CitizenKnowledge39-2563.pdf

 
 
วันที่ลงข่าว : 11/01/2564 10:12:54
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 37 คน


* ไม่มีภาพ *