รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ลงข่าว : 17/05/2564 14:46:32
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 249 คน