รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ เพื่อขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินประเภท 5 กรณีเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติ ในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-1

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ เพื่อขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินประเภท 5 กรณีเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติ ในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-1

วันที่ลงข่าว : 19/05/2564 14:22:58
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 248 คน