รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ลงข่าว : 19/08/2564 15:53:37
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 166 คน