รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ณ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ณ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

วันที่ลงข่าว : 21/09/2564 10:07:27
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 189 คน