รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

             วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และได้มีคณะกรรมการแผนพัฒนา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1 โดยมีท่านดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นประธานในที่ประชุม รายละเอียดโครงการดังนี้

           1. โครงการที่เสนอเข้าแผนพัฒนาเพิ่มเติม

          2. สรุปโครงการที่ดำเนินการปี 2565

          3. สรุปโครงการบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป

วันที่ลงข่าว : 23/09/2564 09:10:36
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 224 คน