รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเรียนของกระทรวงมหาดไทย

เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเรียนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ และสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวกผ่าน 5 ช่องทาง เพื่อให้การแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ www.facebook.com/damrongthamSKK/

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 05/10/2564 14:51:07
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 6 คน


* ไม่มีภาพ *