รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เทศบาลตำบลปลาโหล ขอให้ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “มะลิซ้อน”

เทศบาลตำบลปลาโหล ขอให้ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “มะลิซ้อน” เพื่อให้เกษตรกรแลผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบขั้นตอนในการรายงานข้อมูลความเสียหาย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้มีพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือระบบ Android/iOS ปรับปรุงระบบให้สามารถค้นหาแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรจากเลขบัตรประชาชน โดยเชื่อมข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลของสมาคมประกันวินาศภัยไทย และเพิ่มเติมการทำงานของระบบให้สามาถถ่ายรูปโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งเพิ่มฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนสำหรับข่าวสารต่างๆ


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 06/10/2564 14:59:01
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 9 คน


* ไม่มีภาพ *