รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เทศบาลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

            เทศบาลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

            ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปลาโหล อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

สำนักปลัดเทศบาล

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

(1) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา

 

กองช่าง

1.2  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

(1) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

 

 


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 08/11/2564 11:53:27
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 218 คน


* ไม่มีภาพ *