รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลป็นพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)

           ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลป็นพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  (ครั้งที่ 2)

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 (1 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2549 จึงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งชันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) วันที่ สถานที่ ห้องประชุมสภาเทศบาล กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายละเอียดตามที่แนบไฟล์


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 12/01/2565 10:40:26
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 182 คน


* ไม่มีภาพ *