รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลตำบลปลาโหลได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2565โดยรับสมัครตั้งวันที่ 17 – 24 มกราคม 2565 ซึ่งเทศบาลตำบลปลาโหล ได้กำหนดให้พนักงานจ้างสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ภาค ข.) และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น นี้ คณะกรรมกาดำเนินกาสรรหาและเลือกสรร ได้ประมวลผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดปรากฏตาม ตามบัญชีรายชื่อไฟล์แนบท้ายประกาศนี้


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 03/02/2565 14:58:07
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 166 คน


* ไม่มีภาพ *