รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

วันที่ 14 มกราคม 2565 คณะอนุกรรมการ จัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลปลาโหล ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง จำนวน 32 ราย เป็น เงิน 192000 บาท โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานที่ประชุม

วันที่ลงข่าว : 04/02/2565 14:37:06
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 209 คน