รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล รับทราบและถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล รับทราบและถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

วันที่ลงข่าว : 26/05/2565 15:39:39
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 82 คน