รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ลงข่าว : 26/05/2565 15:42:33
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 84 คน