รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประชุมกองทุน LTC เพื่ออนุมัติงบประมาณในการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้กับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา ประธานอนุกรรมการ พร้อมคณะอนุกรรมการ กองทุน LTC ได้ประชุมกองทุน LTC เพื่ออนุมัติงบประมาณในการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้กับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในพื้นที่ตำบลปลาโหล ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล จำนวน 74 ราย เป็นผู้ป่วย รายใหม่ 45 ราย รายเก่างบต่อเนื่อง 29 ราย งบประมาณ ทั้งสิ้น 444,000 บาท และโรงพยาบาลส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม จำนวน 31 ราย รายใหม่ 14 ราย รายเก่างบต่อเนื่อง 17 ราย งบประมาณทั้งสิ้น 168,000บาท รวมงบประมาณอนุมัติในการดูแลผู้ป่วย ครั้งนี้ 630,000 บาท

วันที่ลงข่าว : 31/05/2565 15:50:47
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 79 คน