รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์รณรงค์งดสูบบุหรี่

เทศบาลตำบลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์งดสูบบุหรี่ “การผลิตบุหรี่ ต้องใช้ต้นไม้ 1 ต้นในการผลิตบุหรี่ 300 มวน ขณะที่กระบวนการผลิตบุหรี่ 1 มวน ต้องใช้ปริมาณน้ำถึง 3.7 ลิตร โดยเฉลี่ยหากนักสูบ 1 คนเลิกสูบบุหรี่ได้ จะช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 74 ลิตรต่อวัน นอกจากนี้ ชาวไร่ยาสูบเองก็ได้รับนิโคตินจากการสัมผัสใบยาในปริมาณสูงเทียบเท่าการได้รับจากบุหรี่ 50 มวนต่อวัน มีการประมาณการว่า แต่ละปีมีขยะก้นบุหรี่ถึง 4.5 ล้านล้านชิ้นถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม

รณรงค์วันงดสูบบุรี่โลก ปี 2565 ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม thaihealth

 


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 14/06/2565 14:12:05
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 107 คน