รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประชาคมหมู่บ้านผักตบ หมู่ 7 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน หมู่ 7 บ้านผักตบ

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ท่านดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมรองนายกเทศมนตรี และคณะบริหาร ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลปลาโหล หัวหน้าส่วนราการ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านผักตบ หมู่ 7 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน หมู่ 7 บ้านผักตบ โดยมีมติที่ประชุมให้เทศบาลตำบลปลาโหลแก้ไขปัญหาด้วยการก่อสร้างทางระบายน้ำโดยว่างท่อระบายน้ำลงหนองปืน

วันที่ลงข่าว : 14/06/2565 14:59:08
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 104 คน