รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่/ผู้ปกครองและอสม. ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหลได้ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่/ผู้ปกครองและอสม. ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองท่ม

วันที่ลงข่าว : 26/08/2565 11:11:07
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 20 คน