รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีลอยกระทง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ชุมชน เอกชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง โดยมีพันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานพิธีฯ และมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมรำบวงสรวง ทำพิธีขอขมาพระแม่คงคาที่บริเวณหนองปลาโหล และลอยกระทงร่วมกันกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และการประกวดธิดานพมาศ ที่สาธารณะหนองปลาโหล หมู่ 10 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 10/11/2565 13:21:41
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 111 คน