รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

           ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

             ตามที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มีประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา โดยให้บุคคลทั่วไปผู้มีคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าวที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ นั้น

               บัดนี้การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้เสร็จสิ้นแล้ว เทศบาลตำบลปลาโหล จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ราย นางสาววรกร ภูเวียงแก้ว รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 27/01/2566 11:40:44
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 74 คน


* ไม่มีภาพ *