รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด (ครู ก) ประจำปี 2561

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนางเหมือนฝัน ทาอินทะ นักพัฒนาชุมชน พร้อมเยาวชนในเขตตำบลปลาโหล จำนวน 7 คน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด (ครู ก) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเอง ลำน้ำอูนจังหวัดสกลนคร ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะในการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติดและสามารถนำหลักสูตรไปขยายผลในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบในชุมชน การจัดกิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด วิทยากรแกนนำ

วันที่ลงข่าว : 16/02/2561 11:11:22
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 1063 คน