รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง เทศบาลตำบลปลาโหล ปี 2566

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง เทศบาลตำบลปลาโหล ปี 2566 ขึ้นเพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจในกิจกรรมการออกกำลังกายสร้างสุขภาพ โดยการเดิน วิ่ง จะทำให้ประชาชนลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจากโรคเรื้อรังต่างๆ ส่งผลให้มีสุขภาพกาย ใจที่ดีและลดความสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป จำนวน 600 คน ประชาชนที่สนใจทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายสร้างสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างดี โดยมี นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลประธานพิธีฯ พร้อมด้วย โหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 05.00 น.


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 07/11/2565 16:16:16
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 21 คน