อ่านข่าวทั้งหมด

 

 

ลำดับ ชื่อข่าว รายละเอียด วันที่ลงข่าว
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล

10/01/2566 14:41:46
2 ออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะ หมู่ 11 บ้านดงคำโพธิ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 มกราคม 2566 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะ หมู่ 11 บ้านดงคำโพธิ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

10/01/2566 14:38:31
3 ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,294 คน
วันที่ 10 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม นำโดย นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,294 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 673 คน รับเงินสดเป็นเงิน 403,800 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 457 คน รับเงินสดเป็นเงิน 319,900 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 144 คน รับเงินสดเป็นเงิน 112,800 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 23 คน รับเงินสดเป็นเงิน 23,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 859,500
10/01/2566 14:36:36
4 จิตอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยทำความสะอาดพร้อมตัดต้นไม้ บริเวณรอบรั้วและอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยทำความสะอาดพร้อมตัดต้นไม้ บริเวณรอบรั้วและอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล

10/01/2566 14:35:23
5 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ วัดรามวิทยาลัย หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วยพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

10/01/2566 14:30:56
6 ออกตรวจปั้มน้ำมัน หจก. เพชรสุพรรณ บริการ เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมแระเภทที่ 3

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกตรวจปั้มน้ำมัน หจก. เพชรสุพรรณ บริการ เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมแระเภทที่ 3

10/01/2566 14:28:48
7 เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ วัดพระธาตุศรีมงคล บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมี พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วย นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

10/01/2566 14:26:53
8 ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ได้นำรถเกรดมาเกรดถนนบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล นำรถเกรดมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตตำบลปลาโหล โดยในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา ได้ออกตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ได้นำรถเกรดมาเกรดถนนบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

10/01/2566 14:25:27
9 รับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565
กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ออกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ได้ออกเก็บภาษีตามแผนปฏิบัติงานดังนี้
เวลา 09.00-11.00 สถานที่ ณ ศูนย์สาธิตการตลาด ม. 2 บ้านงิ้ว
เวลา 09.00-11.00 สถานที่ ณ ศูนย์สาธิตการตลาด ม. 3 บ้านดอนยานาง
10/01/2566 14:22:24
10 เกรดถนนสายพรสวรรค์ เจริญสุข ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล นำรถเกรดมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตตำบลปลาโหล โดยในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลได้นำรถเกรดมาเกรดถนนสายพรสวรรค์ เจริญสุข ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

10/01/2566 14:14:52
11 ออกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ออกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ได้ออกเก็บภาษีตามแผนปฏิบัติงานดังนี้
เวลา 09.00-11.00 สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม. 1 บ้านพังฮอ
เวลา 09.00-11.00 สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม. 12 บ้านหนองท่ม
10/01/2566 14:13:42
12 โครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและขุมชน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในโครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและขุมชน โดยการรณรงค์ทำกิจกรรมครัวเรือนถังขยะเปียก ที่ บ้านไฮ่ บ้านโนนอุดม

23/12/2565 15:50:30
13 ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม พร้อม นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร สมาชิกภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,300 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 676 คน รับเงินสดเป็นเงิน 405,600 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 456 คน รับเงินสดเป็นเงิน 319,200 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 143 คน รับเงินสดเป็นเงิน 114,400 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 25 คน รับเงินสดเป็นเงิน 25,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 864,200
23/12/2565 14:59:34
14 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร ร่วมกิจกรรมโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข”

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร ร่วมกับนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 30 ราย ตามโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข”

27/10/2565 09:43:02
15 มอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่จันลี สุทธิอาจ ม.5 บ้านไฮ่

25/10/2565 15:48:40
16 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมี พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานพิธีฯ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

25/10/2565 10:40:31
17 ออกเยี่ยมผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อมอบอาหารเสริม แพมเพริส อุปกรณ์การแพทย์ ที่บ้านผักตบ ม.16 จำนวน 9 ราย

วันที่19 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกดำเนิน สอนไชยา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม โดยกองทุนดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลปลาโหล ออกเยี่ยมผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อมอบอาหารเสริม แพมเพริส อุปกรณ์การแพทย์ ที่บ้านผักตบ ม.16 จำนวน 9 ราย

20/10/2565 11:18:02
18 งาน “ปลาโหลซุปเปอร์ไฟท์” มวยนัดการกุศลเพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก อปพร.

        วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 20.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหล โดยท่านดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลพร้อมคณะบริหาร ได้จัดงาน “ปลาโหลซุปเปอร์ไฟท์” มวยนัดการกุศลเพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลปลาโหล ณ โดมเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายพัฒนา สัพโส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี และ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

     เทศบาลตำบลปลาโหล ขอขอบคุณทุกท่านและผู้ให้การสนับสนุนการชกมวยนัดการกุศล“ปลาโหลซุปเปอร์ไฟท์” ในครั้งนี้ด้วย

19/09/2565 16:01:12
19 โครงการพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่/ผู้ปกครองและอสม. ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหลได้ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่/ผู้ปกครองและอสม. ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองท่ม

26/08/2565 11:11:07
20 มอบสิ่งของพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากท่านนายกดำเนิน สอนไชยา เข้าร่วมมอบสิ่งของพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล

26/08/2565 10:39:41
21 อบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ที่โรงเรียนบ้านงิ้ว -พังฮอ

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ที่โรงเรียนบ้านงิ้ว -พังฮอ

16/08/2565 14:31:34
22 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมดงนี้
- เวลา ๐๖.๔๕ น. พิธีเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดสระแก้ววารีราม
- เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอวาริชภูมิ จำนวน ๗๗ ราย ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ
16/08/2565 14:29:20
23 ออกมอบอุปกรณ์การแพทย์ ไข่ นม แพมเพริส แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 13.30 น. ท่านนายกดำเนิน สอนไชยา ประธานอนุกรรมการกองทุนจัดบริการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา ท่านกำนัน ร่วมกับหน้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม ออกมอบอุปกรณ์การแพทย์ ไข่ นม แพมเพริส แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง บ้านงิ้ว จำนวน 4 ราย บ้านหนองท่ม 8 ราย พร้อมมอบ ทรายอะเบส จำนวน 6 ถัง

01/07/2565 10:05:26
24 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิณาญตน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติค่านิยม ในการรักษาวินัย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิณาญตน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติค่านิยม ในการรักษาวินัย

20/06/2565 13:02:56
25 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ออกรับชำระค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและขนขยะมูลฝอย หมู่ 13 พรสวรรค์

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ออกรับชำระค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและขนขยะมูลฝอย หมู่ 13 พรสวรรค์

20/06/2565 09:09:07
26 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ได้ออกรับชำระค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านโคกศาลา หมู่ 8

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ได้ออกรับชำระค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านโคกศาลา หมู่ 8

17/06/2565 15:01:38
27 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ได้ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านพังฮอ ม.1 และบ้านหนองทุ่ม ม.12

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ได้ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านพังฮอ ม.1 และบ้านหนองทุ่ม ม.12

17/06/2565 14:56:01
28 ห้ความรู้ และให้การแนะนำ การสวมใส่หมวกกันน๊อค และการเอาตัวรอด จากการติดในรถ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กองการศึกษาร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ออกดำเนินการ ให้ความรู้ และให้การแนะนำ การสวมใส่หมวกกันน๊อค และการเอาตัวรอด จากการติดในรถ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ

17/06/2565 14:51:21
29 ออกพ่นหมอกควัน ที่โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล นำทีมโดยคณะผู้บริหาร นายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และ นายสมิทธิ์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ออกพ่นหมอกควัน ที่โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

17/06/2565 14:39:36
30 ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ท่านดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,308 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 739 คน รับเงินสดเป็นเงิน 443,400 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 423 คน รับเงินสดเป็นเงิน 296,100 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 133 คน รับเงินสดเป็นเงิน 106,400 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 13 คน รับเงินสดเป็นเงิน 13,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 858,900
17/06/2565 14:36:47
31 ได้รับแจ้งให้ไปตัดต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกใกล้ศาลาวัดเนื่องจากกลัวว่าช่วงหน้าฝนต้นไม้จะหักโค่นไปล้มทับศาลาวัดได้

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งให้ไปตัดต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกใกล้ศาลาวัดเนื่องจากกลัวว่าช่วงหน้าฝนต้นไม้จะหักโค่นไปล้มทับศาลาวัดได้ จึงมอบหมายให้งานป้องกันและบันเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองช่าง ทำการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ที่จะล้มทับศาลาวัดป่ามุจรินทร์ บ้านหนองท่ม และเคลื่อนย้ายออกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน

17/06/2565 14:26:09
32 โครงการก่อสร้างถนน ​คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่กองช่าง ตรวจงาน​โครงการก่อสร้างถนน ​คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล

15/06/2565 16:23:36
33 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อม คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดสระแก้ววารีราม อำเภอวาริชภูมิ
ในการนี้ พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร
10/06/2565 16:25:07
34 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ​ สร้างจิตสุขใส ร่างกายแข็งแรง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองท่ม
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2565 นายกดำเนิน​ สอนไชยา​ รองนายกสันติ​ สุริยะโรจน์ พร้อมคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ​ สร้างจิตสุขใส ร่างกายแข็งแรง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองท่ม
ในการนี้นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสุขใส ร่างกายแข็งแรง
10/06/2565 16:12:09
35 มอบสวัสดิการ ธนาคารขยะตำบลปลาโหลให้ครอบครัวสมาชิก ของคุณตา บุญโฮม สุวรรณเจริญ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ท่านรองนายกวิชัย ศรีโคตร พร้อม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมมอบสวัสดิการ ธนาคารขยะตำบลปลาโหลให้ครอบครัวสมาชิก ของคุณตา บุญโฮม สุวรรณเจริญ บ้านปลาโหล หมู่ 4 จำนวน 6,000 บาท และ กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จำนวน 12,000 บาท

10/06/2565 16:03:32
36 ออกพ่นหมอกควันที่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เพื่อป้องกันการระบาดและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยท่านดำเนิน สอนไชา นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ออกพ่นหมอกควันที่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เพื่อป้องกันการระบาดและควบคุมโรคไข้เลือดออก

31/05/2565 16:09:34
37 มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจครอบครัวสมาชิก

วันที่ 6 พฤษาคม 2565 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และคณะกรรมการกองทุน ร่วมมอบสวัสดิการ โดยกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจครอบครัวสมาชิก จำนวน 6000 บาท และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต จำนวน 12,000 บาท ราย นายวิระชัย โพธิ์สาวัง หมูที่ 2 บ้านงิ้ว ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

06/05/2565 11:23:48
38 อบสวัสดิการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหลและสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล

วันที่ 21 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหลและสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย นายต้อย อินทรพานิชย์ ม.15 บ้านโค้งป่ากล้วย

02/05/2565 09:52:02
39 มอบสวัสดิการกรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย

วันที่ 20 เมษายน 2565 คณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการกรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อบุญจันทร์ แก่งทอง ม.13 บ้านพรสวรรค์ จำนวน 12,000 บาท

02/05/2565 09:49:19
40 โครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้

วันที่ 10 เมษายน 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ร่วมพิธีปิด โครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำ 2565 ณ หาดสวนหิน บ้านดงคำโพธิ์ จัดทำโดย สสจ.จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร และภาคีเครือข่ายการป้องกันเด็กจมน้ำ

18/04/2565 15:49:32
41 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค

วันที่ 11 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล จัดเก็บเครื่องสูบน้ำ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 โดยดำเนิน ระหว่างวันที่ 2 - 10 เม.ย. 2565

18/04/2565 15:05:54
42 ปรับปรุงถนนและเกรดถนนสายเกรดถนนเชื่อมระหว่างสายบ้านไฮ่ - สายดงเชียงเครือ – ดงคำโพธิ์

ปรับปรุงถนนเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนและเกรดถนนสายเกรดถนนเชื่อมระหว่างสายบ้านไฮ่ - สายดงเชียงเครือ – ดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น
08/04/2565 10:17:41
43 ปรับปรุงถนนเทศบาลตำบลปลาโหล
 
ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนและเกรดถนนสายเกรดถนนสายตาดไฮ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น
08/04/2565 10:09:11
44 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 
     วันที่ 6 เมษายน 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปีพุทธศักราช 2565” ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน ฯลฯ ตั้งแถวบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ เพื่อเดินทางไปยังบริเวณศาลเจ้าปู่มเหสักข์เพื่อทำการสักการะเจ้าปู่มเหสักข์
07/04/2565 15:28:28
45 มอบเงินสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิต ราย นายหนูกัน สารสวัสดิ์ หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ จำนวน 12,000 บาท

28/03/2565 15:10:11
46 ปรับปรุงถนนและเกรดถนนสายบ้านผักตบ ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนและเกรดถนนสายบ้านผักตบ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

28/03/2565 15:05:39
47 ได้รับแจ้งต้นไม้ล้มทับถนน กีดขวางการจราจร บริเวณด้านข้างถนน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งต้นไม้ล้มทับถนน กีดขวางการจราจร บริเวณด้านข้างถนน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกดำเนินการตัดต้นไม้ออกจากผิวจราจร เพื่อความสะดวกของประชาชน

28/03/2565 15:02:49
48 จัดอบรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลำตำบลปลาโหล ได้จัดอบรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ และเพื่อสร้างองค์วามรู้และทักษะในการป้องกันอัคคีภัยและเสริมทักษะและการประสานงานในการช่วยเหลือประสบภัยของทีมงานกู้ชีพ กู้ภัย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อทำให้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

28/03/2565 14:58:23
49 อบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลำตำบลปลาโหล ได้อบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อทบทวนและเพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล

28/03/2565 14:41:03
50 ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันท้องถิ่นไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2565 ซึ่งนับเป็นปีที่ 117 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

28/03/2565 14:13:38
51 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล บริเวณรอบอาคาร และรถเก็บขยะของเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

17/03/2565 14:13:19
52 มอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิต จำนวน 12,000 บาท

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหลมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิต จำนวน 12,000 บาท ราย นายประกาย พุทธพล บ้านนพังฮอ หมู่ 1 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

17/03/2565 14:11:46
53 ปรับปรุงถนนและเกรดถนนรอบหนองพังฮอ หมู่ที่ 1

ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนและเกรดถนนรอบหนองพังฮอ หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

17/03/2565 14:10:40
54 ปรับปรุงถนนและเกรดถนนสายบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนและเกรดถนนสายบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

17/03/2565 14:08:38
55 อบรมให้ความรู้ด้านการบัญชาการเหตุการณ์ งานด้านสาธารณภัย

วันที่ 10 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการบัญชาการเหตุการณ์ งานด้านสาธารณภัย เพื่อเพิ่มความรู้และทบทวนบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล

10/03/2565 16:32:46
56 มอบสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหล

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหล จำนวน 6,000 บาท และสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิต จำนวน 12,000 บาท ราย นายถิติยา ถัดถานาลัด หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ

10/03/2565 16:31:38
57 ออกติดตามความก้าวหน้าโครงการถนนคสล. สายวัดป่ารัตนโสภณ บ้านปลาโหล หมูที่ 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ออกติดตามความก้าวหน้าโครงการถนนคสล. สายวัดป่ารัตนโสภณ บ้านปลาโหล หมูที่ 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 และ คสล.สายบ้านโนนอุดม หมูที่ 14 - แยกท่าประปา บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9

08/03/2565 16:12:35
58 ได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดเหตุการณ์ไฟลามทุ่ง ถนนบ้านงิ้ว-นาแยง

วันที่ 3 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดเหตุการณ์ไฟลามทุ่ง ถนนบ้านงิ้ว-นาแยง เวลา 12.30 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกระงับเหตุไฟไหม้เรียบร้อย เวลาประมาณ 14.00 น.

03/03/2565 16:05:47
59 ออกดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุและอำนวยการจราจรพร้อมทั้งทำความสะอาดผิวจราจร

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.15 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งอุบัติเหตุ รถบรรทุก 6 ล้อ ชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 8 หน้าปั้มน้ำมัน พีที บ้านปลาโหล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุและอำนวยการจราจรพร้อมทั้งทำความสะอาดผิวจราจรผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บอาการปวดหลังเป็นชาย 1 ราย จากนั้นรถโรงพยาบาลวาริชภูมิ รับดำเนินการส่งโรงพยาบาลวาริชภูมิ เพื่อทำการรักษาผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุต่อไป

03/03/2565 16:03:51
60 ได้ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึงพิง

วันที่ 3 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึงพิง ร่วมกับ อสบ. เทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. คุณตาวงษ์ ขันสัมฤทธิ์ บ้านดงคำโพธิ์

2. คุณตาบุญมา​ เพชร​ใจ​หาญ บ้านดงคำโพธิ์

3. นางสมภักดิ์ ดวงสีทอง บ้านไฮ่

4. นายคำไข เจริญไชย

03/03/2565 15:59:08
61 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อโคโรน่าไวรัส (โควิด19)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อโคโรน่าไวรัส (โควิด19) ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

02/03/2565 16:29:52
62 การจัดเตรียมศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหลเพื่อรองรับการพักฟื้นของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการจัดเตรียมศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหลเพื่อรองรับการพักฟื้นของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
02/03/2565 16:26:12
63 จสอบข้อเท็จจริงและหาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้มอบหมายนายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่าง ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านผักตบ ม.7 ต.ปลาโหล ให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน

22/02/2565 09:20:42
64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านโคกศาลาดงเชียงเครือดงคำโพธิ์

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านโคกศาลาดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 - สามแยกบ้านพรสวรรค์ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 โดยมีรายละเอียดโครงการก่อสร้างคือ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,090 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,450 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร

04/02/2565 15:59:28
65 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งว่าฝนตกทำให้ถนนลื่น เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกัน บริเวณหน้าวัดบ้านโคกศาลา ตำบลปลาโหล มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 4 ราย
วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งว่าฝนตกทำให้ถนนลื่น เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกัน บริเวณหน้าวัดบ้านโคกศาลา ตำบลปลาโหล มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 4 ราย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโหล ได้นำส่งโรงพยาบาลวาริชภูมิ 1 ราย รถกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลพังโคน 1 ราย และมีรถโรงพยาบาลพังโคน ได้นำส่งโรงพยาบาลพังโคน 2 ราย
และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติขึ้นอีก เทศบาลตำบลปลาโหลได้นำรถน้ำมาล้างคราบลื่นบนถนน เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
04/02/2565 15:52:08
66 มอบของขวัญ ของรางวัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกศาลา ในการจัดงานวันเด็กของโรงเรียน

ในวันที่ 21 มกราคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมนายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลและ นางสาวสราพร ปัจสา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมมอบของขวัญ ของรางวัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกศาลา ในการจัดงานวันเด็กของโรงเรียน

04/02/2565 15:32:10
67 ฝึกอบรมการฟื้นคืนชีพและการช่วยเหลือผู้ป่วย โรงพยาบาลวาริชภูมิ จำนวน 4 คน

วันที่ 18 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ส่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมฝึกอบรมการฟื้นคืนชีพและการช่วยเหลือผู้ป่วย โรงพยาบาลวาริชภูมิ จำนวน 4 คน

04/02/2565 15:31:11
68 มอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อนิรพนธ์ สาขามุละ

วันที่ 18 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อนิรพนธ์ สาขามุละ ม. 4 บ้านปลาโหล จำนวน 12,000 บาท

04/02/2565 15:30:24
69 พัฒนาตัดกิ่งไม้และทำความสะอาดภายในโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล ตามโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 16 มกราคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ประธานสภา สมาชิกสภา เทศบาลตำบลปลาโหล กำนันตำบลปลาโหลผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย อสม.จิตอาสา ปลัดอำเภอวาริชภูมิ คณะครูโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล ร่วมกันพัฒนาตัดกิ่งไม้และทำความสะอาดภายในโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล ตามโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

04/02/2565 15:29:18
70 อบหมายให้เจ้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 15 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันไข้เลือดออกที่บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

04/02/2565 15:28:21
71 พาผู้พิการด้านสติปัญญาพร้อมผู้ดูแลผู้พิการเข้ารับการอบรมเรื่องการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพดินและการปลูกอ้อยคั้นนำ้เพื่อเป็นรายได้เสริม โ

วันที่ 15 มกราคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล พาผู้พิการด้านสติปัญญาพร้อมผู้ดูแลผู้พิการเข้ารับการอบรมเรื่องการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพดินและการปลูกอ้อยคั้นนำ้เพื่อเป็นรายได้เสริม โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติวิทยาเขตสกลนคร ณ บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม จังสัดสกลนคร

04/02/2565 15:26:41
72 มอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อประวิทย์ บุญรักษา ม.1 บ้านพังฮอ จำนวน 10,000 บาท

วันที่ 20 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อประวิทย์ บุญรักษา ม.1 บ้านพังฮอ จำนวน 10,000 บาท

04/02/2565 15:25:50
73 ซ่อมไฟฟ้าบริการสาธารณะ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล

วันที่ 14 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่างได้มอบหมายเจ้าหน้าออกซ่อมไฟฟ้าบริการสาธารณะ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล เพื่อให้ไฟฟ้าบริการสาธารณะ ใช้ได้ตามปกติ

04/02/2565 15:24:54
74 มอบเงินสวัสดิการธนาคารขยะตำบลปลาโหล ให้แก่ญาติ นางประทิน บุตรสะอาด บ้านหนองท่ม

วันที่ 14 มกราคม 2565 ท่านนายกดำเนิน สอนไชยา พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการธนาคารขยะตำบลปลาโหล ให้แก่ญาติ นางประทิน บุตรสะอาด บ้านหนองท่ม ตำบลปลาโหลเป็นจำนวนเงิน 6000 บาท และกองบุญสวัสดิการชุมขนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต 12,000 บาท

04/02/2565 15:23:58
75 มอบเงินสนับสนุนสร้างห้องน้ำให้ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง
ในวันที่ 14 มกราคม 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลาโหลได้มอบเงินสนับสนุนการสร้างห้องน้ำให้ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ให้แก่ คุณตาวงษ์ ขันสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล ดังนี้
1. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 1000 บาท
2. นายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล จำนวน 500 บาท
3. นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล จำนวน 500 บาท
4. นายอภิสิทธิ์ ยศสมพงษ์ กำนันตำบลปลาโหล จำนวน 500 บาท
5. นายสมิทธ์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน 500 บาท
04/02/2565 14:51:40
76 เปิดงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลีก"

ในวันที่ 12 มกราคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้เปิดงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลีก" การแข่งขันฟุตบอล อาวุโส LLC 2021 ณ สนามวาริชสเตเดี้ยม อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

04/02/2565 13:53:35
77 ปรับปรุงถนน และเกรดถนน โดยได้เกรดเกรดถนนสายบ้านพังฮอ บ้านหนองหวาย

ในวันที่ 11 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน และเกรดถนน โดยได้เกรดเกรดถนนสายบ้านพังฮอ บ้านหนองหวาย ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

04/02/2565 11:39:23
78 ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ การแพทย์ พร้อม แพมเพิส นม จำนวน 10 ราย บ้านดงคำโพธิ์ บ้านโค้งป่ากล้วย

ในวันที่ 11 มกราคม 2565 ประธานอนุกรรมการกองทุนดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล นายสมิทธ์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงคำโพธิ์ อสม CG ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ การแพทย์ พร้อม แพมเพิส นม จำนวน 10 ราย บ้านดงคำโพธิ์ บ้านโค้งป่ากล้วย

04/02/2565 11:22:01
79 ในวันที่ 10 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนและเกรดถนน โดยได้เกรดถนน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ 10 ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

ในวันที่ 10 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนและเกรดถนน โดยได้เกรดถนน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ 10 ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

02/02/2565 14:38:47
80 ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ การแพทย์ พร้อม แพมเพิส นม จำนวน 10 ราย บ้านดงคำโพธิ์ บ้านโค้งป่ากล้วย

ในวันที่ 11 มกราคม 2565 ประธานอนุกรรมการกองทุนดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล นายสมิทธ์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงคำโพธิ์ อสม CG ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ การแพทย์ พร้อม แพมเพิส นม จำนวน 10 ราย บ้านดงคำโพธิ์ บ้านโค้งป่ากล้วย

31/01/2565 15:22:14
81 ในวันที่ 10 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหลและสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่เพิ่ง ฮวดพรหม ม. 2 บ้านงิ้ว

ในวันที่ 10 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหลและสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่เพิ่ง ฮวดพรหม ม. 2 บ้านงิ้ว

31/01/2565 15:21:26
82 ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน และเกรดถนน โดยได้เกรดถนน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ 10 ตำบลปลาโหลเพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน และเกรดถนน โดยได้เกรดถนน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ 10 ตำบลปลาโหลเพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

31/01/2565 15:20:18
83 ในวันที่ 6 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน โดยได้เกรดถนนซอยข้างปั้มพีที หนองกว้างปลาโหลน้อย ม.10 และสายหลังเทศบาล ปลาโหลน้อย ม.10 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

ในวันที่ 6 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน โดยได้เกรดถนนซอยข้างปั้มพีที หนองกว้างปลาโหลน้อย ม.10 และสายหลังเทศบาล ปลาโหลน้อย ม.10 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

31/01/2565 15:18:53
84 วันที่ 6 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณริมถนนเพื่อเกรดถนนสู่แหล่งเกษตร

วันที่ 6 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณริมถนนเพื่อเกรดถนนสู่แหล่งเกษตร

31/01/2565 15:17:56
85 ออกดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บ้านผู้ติดโควิด บ้านผักตบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19

วันที่ 5 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บ้านผู้ติดโควิด บ้านผักตบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19

31/01/2565 15:11:48
86 ออกตรวจปั้มน้ำมัน พีที ตำบลปลาโหล เพื่อต่ออนุญาตผู้ประกอบกิจการปั้มน้ำมัน

วันที่ 5 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ออกตรวจปั้มน้ำมัน พีที ตำบลปลาโหล เพื่อต่ออนุญาตผู้ประกอบกิจการปั้มน้ำมัน ในเขตตำบลปลาโหล

31/01/2565 15:10:54
87 ในวันที่ 4 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่เจริญวงค์ อินทรพานิชย์ ม. 14 บ้านโนนอุดม

ในวันที่ 4 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่เจริญวงค์ อินทรพานิชย์ ม. 14 บ้านโนนอุดม

31/01/2565 15:10:03
88 ในวันที่ 1 มกราคม 2565 จุดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ สภ.วาริชภูมิ อปพร. และจิตอาสา ดำเนินการรณรงค์ และให้ความรู้ ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทำบันทึกว่ากล่าวตักเตือน

ในวันที่ 1 มกราคม 2565 จุดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ สภ.วาริชภูมิ อปพร. และจิตอาสา ดำเนินการรณรงค์ และให้ความรู้ ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทำบันทึกว่ากล่าวตักเตือน

31/01/2565 15:08:54
89 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจรองฯ เทศบาลตำบลปลาโหล และมอบของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจรองฯ เทศบาลตำบลปลาโหล และมอบของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

31/01/2565 15:07:38
90 มอบนำ้ดื่มให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองท่ม จำนวน 30 โหล

วันที่ 28 ธันวาคม 2554 เทศบาลตำบลปลาโหลนำโดยท่านนายกดำเนิน สอนไชยา คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกมอบนำ้ดื่มให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองท่ม จำนวน 30 โหล เพื่อใช้ในการให้บริการกับประชาชนตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง

31/01/2565 15:02:05
91 ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ณ วัดธาตุศรีสมพร บ้านดงเชียงเครือ หมู่ 9 วัดศรีโพธิ์คำ บ้านโคกศาลา หมู่ 8 และศูนย์พักคอยบ้านโคกศาลา

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลาโหลนำทีมสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ณ วัดธาตุศรีสมพร บ้านดงเชียงเครือ หมู่ 9 วัดศรีโพธิ์คำ บ้านโคกศาลา หมู่ 8 และศูนย์พักคอยบ้านโคกศาลา

31/01/2565 14:59:59
92 ติดตั้งป้ายเตือน ผู้ใช้รถใช้ถนน ในพื้นที่จุดเสี่ยงเพิ่มเติม และซ่อมแซมป้ายเตือน เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ออกติดตั้งป้ายเตือน ผู้ใช้รถใช้ถนน ในพื้นที่จุดเสี่ยงเพิ่มเติม และซ่อมแซมป้ายเตือน เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

31/01/2565 14:09:48
93 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน และเกรดเกรดถนนสายหนองกรุง บ้านพรสวรรค์ ม.13

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน และเกรดเกรดถนนสายหนองกรุง บ้านพรสวรรค์ ม.13 ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

31/01/2565 14:08:47
94 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน และเกรดถนนบ้านโคกศาลา (น้อย)

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน และเกรดถนนบ้านโคกศาลา (น้อย) และสายพรสวรรค์ เจริญสุขตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

31/01/2565 14:07:39
95 ปรับปรุงถนนและเกรดถนนสายโคกศาลา(น้อย) บ้านเจริญสุข

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนและเกรดถนนสายโคกศาลา(น้อย) บ้านเจริญสุข ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

31/01/2565 14:06:43
96 มอบสวัสดิการ ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหล แ

คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการ ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อโสม ลือคำหาญ ม. 3 บ้านดอนยานาง

31/01/2565 14:05:33
97 ดหญ้า ต้นไม้และกิ่งไม้ ที่ปิดบังสายตา และเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ดำเนินการตัดหญ้า ต้นไม้และกิ่งไม้ ที่ปิดบังสายตา และเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณข้างศูนย์เด็กบ้านปลาโหล ม. 4 และ ริมถนนเส้นบ้านปลาโหล ม. 4 ไปบ้านงิ้ว ม. 2

31/01/2565 13:48:46
98 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหลเข้าร่วมประชุมคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวาริชภูมิ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหลเข้าร่วมประชุมคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวาริชภูมิ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ

21/01/2565 16:09:46
99 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนและเกรดถนนซอยทางเข้าเขื่อนบ้านพรสวรรค์ ม.13 เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนและเกรดถนนซอยทางเข้าเขื่อนบ้านพรสวรรค์ ม.13 เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

21/01/2565 16:08:57
100 ออกเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 สนามสอบท้องถิ่น หลังสอบเสร็จ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติฯ เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย ทีมงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 สนามสอบท้องถิ่น หลังสอบเสร็จ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติฯ เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

21/01/2565 16:01:46
101 วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 สนามสอบท้องถิ่น ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 สนามสอบท้องถิ่น ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

21/01/2565 16:00:21
102 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการออกติดตั้งป้ายเตือน ซ่อมแซมป้ายเตือน เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการออกติดตั้งป้ายเตือน ซ่อมแซมป้ายเตือน เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

21/01/2565 15:59:09
103 ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1334 คน
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และอสม.ประจำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1334 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 726 คน รับเงินสดเป็นเงิน 435,600 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 449 คน รับเงินสดเป็นเงิน 314,300 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 144 คน รับเงินสดเป็นเงิน 115,200 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 15 คน รับเงินสดเป็นเงิน 15,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 880,100
21/01/2565 15:57:46
104 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการ ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย นายธนากร ไชยพะยวน ม. 12 บ้านหนองท่ม

คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการ ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย นายธนากร ไชยพะยวน ม. 12 บ้านหนองท่ม

21/01/2565 15:54:46
105 พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธ.ค. 64. ณ วัดสระแก้ววารีรามและหอประชุมอำเภอวาริชภูมิ

21/01/2565 15:47:47
106 ออกเยี่ยมผู้ป่วยทื่ภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 ราย

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพตำบล บ้านดงคำโพธิ์ อสบ. เทศบาลตำบลปลาโหล และ อสม. ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยทื่ภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 ราย ดังนี้ คุณพ่อบุญมา เพชรใจหาร และคุณพ่อวงศ์ ขันละ และในเขต หนองท่มบ้านผักตบ ม.16 จำนวน 2 ราย คุณตาสมพงษ์ ศรีเตชะ นางชลลัดดา​ ​วงศ์​ประทุม

21/01/2565 15:27:09
107 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการ ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่ฉวี ธุระรัตน์ ม. 11 บ้านดงคำโพธิ์ และคุณแม่เรียน วุฒิตะสาร ม.3 บ้านดอนยานาง

คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการ ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่ฉวี ธุระรัตน์ ม. 11 บ้านดงคำโพธิ์ และคุณแม่เรียน วุฒิตะสาร ม.3 บ้านดอนยานาง

21/01/2565 15:25:25
108 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนสายตาดไฮ หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนสายตาดไฮ หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

21/01/2565 15:20:13
109 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนเข้ากองร้อย ตชด. หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนเข้ากองร้อย ตชด. หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

21/01/2565 15:19:06
110 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนสายดงคำโพธิ์ไร่ตระกูลราช หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนสายดงคำโพธิ์ไร่ตระกูลราช หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

21/01/2565 15:17:58
111 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนสายดงคำโพธิ์ไร่ตระกูลราช หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนสายดงคำโพธิ์ไร่ตระกูลราช หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

21/01/2565 15:17:57
112 มอบนำ้ดื่มให้บริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกมอบนำ้ดื่มให้บริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ วัดโนนฤาษี จำนวน 9 โหล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงคำโพธิ์ จำนวน 9 โหล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลาโหล จำนวน 25 โหล

21/01/2565 15:15:53
113 ออกมอบนำ้ดื่มให้บริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกมอบนำ้ดื่มให้บริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นอกสถานบริการ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

21/01/2565 15:13:53
114 ปรับปรุงถนนสายดอนลิ่น ในพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนสายดอนลิ่น ในพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

14/01/2565 15:55:02
115 มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 3 ราย

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร หัวสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 3 ราย และร่วมกับชาวบ้านบ้านดอนยานางในการซ่อมสะพานไม้บ้านดอนยานาง

14/01/2565 15:52:27
116 ตัดต้นไม้ และกิ่งไม้ ชนิดไม้สงวน ที่ ปิดบังแสงสว่าง ของหลอดไฟริมถนน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการก่ออาชญากรรมบริเวณถนน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กองช่าง และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล สนับสนุนรถกระเช้า เลื่อยโซ่ยนต์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ 15 และ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ดำเนินการตัดต้นไม้ และกิ่งไม้ ชนิดไม้สงวน ที่ ปิดบังแสงสว่าง ของหลอดไฟริมถนน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการก่ออาชญากรรมบริเวณถนน จากทางเข้าเขื่อนน้ำอูณ สู่แหล่งท่องเที่ยวหาดสวนหิน โซนบริเวณทางเข้าบ้านโค้งป่ากล้วย

23/12/2564 15:54:49
117 ได้มอบแมทและเจลให้กับโรงเรียนบ้านใฮ่ปลาโหล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศตำบลปลาโหล ผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบแมทและเจลให้กับโรงเรียนบ้านใฮ่ปลาโหล โดยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคุณครู เป็นผู้รับมอบเพื่อไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน

11/11/2564 16:24:06
118 ปรับปรุงถนนสายดอนลิ่น ในพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนสายดอนลิ่น ในพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก

11/11/2564 16:22:58
119 ออกมามอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลปลาโหล
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และอสม. ประจำหมู่บ้าน ได้ออกมามอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลปลาโหล ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จำนวน 16 หมู่บ้าน ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้มาร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนและผู้สูงอายุที่มารับเบี้ยชีพทราบถึงผลดีของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วย โดยมีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,368 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 740 คน รับเงินสดเป็นเงิน 444,000 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 462 คน รับเงินสดเป็นเงิน 325,400 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 151 คน รับเงินสดเป็นเงิน 120,800 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 15 คน รับเงินสดเป็นเงิน 15,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 903,200
11/11/2564 16:21:23
120 ดำเนินการล้างทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ดำเนินการล้างทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเปิดเทอมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

11/11/2564 16:18:04
121 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่าง ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 เพื่อให้ไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ เทศบาลตำบลปลาโหลจึงมีนโยบายในการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล พร้อมทั้งบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างอยู่เป็นประจำ

11/11/2564 16:16:06
122 ร ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อบน ธุรารัตน์ ม. 11

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อบน ธุรารัตน์ ม. 11 บ้านดงคำโพธิ์ จำนาน 12,000 บาท

11/11/2564 16:13:06
123 ดำเนินการตัดต้นไม้และแต่งกิ่งไม้ที่พาดทับสายไฟฟ้า บ้านปลาโหลน้อย หมู่ 10

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา โดยได้ดำเนินการตัดต้นไม้และแต่งกิ่งไม้ที่พาดทับสายไฟฟ้า บ้านปลาโหลน้อย หมู่ 10 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบปลาโหล จึงได้ดำเนินตัดต้นไม้และแต่งกิ่งไม้ที่พาดทับสายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

11/11/2564 16:11:37
124 มอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่พา ทองสันทัด ม. 2 บ้านงิ้ว จำนวน 12,000 บาท

11/11/2564 16:08:40
125 ออกตรวจเยี่ยมและเตรียมสถานที่หาดสวนหินบ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร ได้ออกตรวจเยี่ยมและเตรียมสถานที่หาดสวนหินบ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อความเป็นระเบียบร้อย และเพื่อรับรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหาดสวนหิน บ้านดงคำโพธิ์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

11/11/2564 16:05:15
126 ร่วมกิจกรรมออกมอบ วัสดุ อุปกรณ์ ทางการแพทย์
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ จ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองท่ม และอสม. ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมออกมอบ วัสดุ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ ที่จำเป็นเช่น ไข่ นม แพมเพิส สำหรับผู้ป่วย ติดบ้านติดเตียง ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน LTC จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นางหล้า คำมูล ม.1 พังฮอ
2. นางเผิ่ง ฮวดพรหม ม.2 งิ้ว
3. นายชาลี เจริญไชย ม.6 นาบ่อ
4. นายไสย พรหมศิริ ม.7 ผักตบ
5. น.ส.ชลลัดดา วงศ์ประทุม ม.16 ผักตบ
6. นายสมพงษ์ ศรีเตชะ ม.16 ผักตบ
และช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. ท่านนายกเทศตำบลปลาโหลพร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม ออกมอบสิ่งของใช้ในการดำรงชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยติดบ้าน ที่มีฐานะยากจน รายได้น้อย ดังนี้
1.นายเฉลิมชัย ขันละ บ้านไฮ่ ม.5
2.นายถวัลย์ ขันละ บ้านไฮ่ ม.5
3.นางทองอยู่ ดวงสีทอง บ้านไฮ่ ม.5
4.นายบุญโฮม ธรรมาอ่อน บ้านพรสวรรค์ ม.13
5.นางเสวย คำหาญ บ้านปลาโหล ม.4
6.นางประไพ พานโฮม ปลาโหลน้อย ม.10
7. นายวิมล สัตถาผล บ้านปลาโหล ม. 4
8 นาย ทอน เงินนาม บ้านโคกศาลา ม. 8
11/11/2564 16:01:35
127 ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของสนับสนุนให้กับ รพสต.ปลาโหลและอสม.ในการฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้นายสันติ สุริยะโรจน์ นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ทั้งสองท่านออกเยี่ยมและมอบสิ่งของสนับสนุนให้กับ รพสต.ปลาโหลและอสม.ในการฉีดวัคซีนโควิด-19

11/11/2564 14:51:25
128 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่ม หมูที่ที่ 12 และบ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่าง ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่ม หมูที่ที่ 12 และบ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 เพื่อให้ไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ เทศบาลตำบลปลาโหลจึงมีนโยบายในการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล พร้อมทั้งบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างอยู่เป็นประจำ

11/11/2564 14:49:24
129 นางปิยะธิดา ทองกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และออกประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 กองสาธารณุสขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นางปิยะธิดา ทองกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และออกประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล ผลการประเมินผู้รับบริการพึงพอใจ มากถึงมากที่สุด โดยออกเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 8 ราย ที่บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 และบ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ดังนี้
1.นาย ถวัลย์ ขันละ
2.นายเฉลิมชัย ขันละ
3.นายเหมือน แอ่นหนองหว้า
4.นางศรีใคร แก้วพิมพา
5.นางสมภักดิ์ ดวงสีทอง
บ.ดงเขียง้ครือเคสราย ใหม่
6 นาย ทองสิทธิ์ พุทธธรรม
7 นางเสวยสุข คำหาญ
8 นาย วิพล สัตถาผลจำ
11/11/2564 14:47:10
130 ร่วมแก้ไขหาและหาแนวทางป้องกันตลิ่งลำห้วยปลาหางถูกน้ำกัดเซาะ

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร ผู้อำนวยการช่าง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมแก้ไขหาแนวทางแนวทางป้องกันตลิ่งลำห้วยปลาหางถูกน้ำกัดเซาะ ร่วมกับรองโครงการชลประทานสกลนคร ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนคร มาตรวจสอบตลิ่งลำห้วยปลาหางถูกน้ำกัดเซาะ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขร่วมกับท่านนายกดำเนิน สอนไชยา นายกเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมทีมงาน

11/10/2564 16:23:34
131 มอบสวัสดิการฌาปนกิจครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะตำบลปลาโหลกรณีเสียชีวิตราย คุณแม่ทองสา อุปณาจิต

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการฌาปนกิจครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะตำบลปลาโหลกรณีเสียชีวิตราย คุณแม่ทองสา อุปณาจิต ม. 12 บ้านหนองท่ม จำนาน 6000 บาท

11/10/2564 16:22:05
132 มอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่ทองสา อุปณาจิต ม. 12 บ้านหนองท่ม จำนาน 12,000 บาท

11/10/2564 16:21:04
133 ลงพื้นที่ก่อสร้างทำถนนทางเข้าวัดป่าศรัทธาธรรม บ้านโคกศาลา หมู่ 8

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ลงพื้นที่ก่อสร้างทำถนนทางเข้าวัดป่าศรัทธาธรรม บ้านโคกศาลา หมู่ 8 หากพบว่าจุดใดเกิดความไม่ถูกต้องหรือเกิดความไม่ปลอดภัยจะดำเนินการปรับปรุง เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนต่อไป

11/10/2564 16:19:27
134 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และอสม.ประจำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1377 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 742 คน รับเงินสดเป็นเงิน 445,200 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 465 คน รับเงินสดเป็นเงิน 325,500 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 153 คน รับเงินสดเป็นเงิน 122,400 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 17 คน รับเงินสดเป็นเงิน 17,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 910,100
11/10/2564 16:15:08
135 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่าง ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 เพื่อให้ไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ เทศบาลตำบลปลาโหลจึงมีนโยบายในการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล พร้อมทั้งบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างอยู่เป็นประจำ

11/10/2564 16:03:40
136 มอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อปาน พรหมดีราช ม. 12 บ้านหนองท่ม จำนวน 12,000 บาท

11/10/2564 15:58:25
137 มอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อเจิม สายจำปา ม. 11 บ้านดงคำโพธิ์ จำนาน 12,000 บาท และ ญาติของผู้เสียชีวิตราย นายเชิงชิต ใครอามาตย์ ม.12 บ้านหนองท่ม จำนวน 10,000 บาท

11/10/2564 15:57:47
138 ออกมอบชุดเครื่องเสียงพร้อมขาตั้งให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงคำโพธิ์

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกมอบชุดเครื่องเสียงพร้อมขาตั้งให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงคำโพธิ์ เพื่อใช้ในการให้บริการคนไข้และใช้ในกิจกรรมต่างๆ

11/10/2564 15:56:32
139 ออกสำรวจ ตรวจสอบการชำรุด ของเมรุ วัดป่ามุจลินทร์

วันที่ 29 กันยายน 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจ ตรวจสอบการชำรุด ของเมรุ วัดป่ามุจลินทร์ เพื่อขอเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์ให้กับสำนักงานพระพุทธสนาจังหวัดสกลนครต่อไป

11/10/2564 15:55:19
140 ออกสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค
วันที่ 29 กันยายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค ดังนี้
- สระประปาบ้านงิ้ว หมู่ 2 ปริมาณน้ำเต็มพื้นที่ความจุ ภายหลังการปรับปรุง มีน้ำเพียงพอ
- สระน้ำผลิตประปา บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13 มีปริมาณน้ำ ในสระมีปริมาณ 50% ของความจุอยู่ในสถานะเฝ้าระวัง
11/10/2564 15:51:39
141 โครงการมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชุม

ในวันที่ 26 กันยายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกร่วมกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชุม มีกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ยุง ใส่ทรายเคลือสารทีมีฟอส ทรายอะเบทในแหล่งเก็บน้ำในหมู่บ้าน ที่บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

11/10/2564 15:49:29
142 มอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิต

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย นายบุญสนอง ทุมเพ็ง ม. 3 บ้านดอนยานาง จำนวน 12,000 บาท

11/10/2564 15:19:45
143 มอบเงินค่าชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร หัวสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินค่าชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ

28/09/2564 15:37:28
144 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชุม

ในวันที่ 24 กันยายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชุม มีกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ยุง ใส่ทรายเคลือสารทีมีฟอสในหมู่บ้าน ที่บ้านดงเชียงเครือ ม.9

28/09/2564 15:35:13
145 มอบอุปกรณ์สนับสนุน ชุดตรวจ ATK 50 ชุด เจล และหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 22 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล นำโดยนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกมอบอุปกรณ์สนับสนุน ชุดตรวจ ATK 50 ชุด เจล และหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลาโหล

28/09/2564 15:32:16
146 มอบน้ำดื่ม 20 โหล หน้ากากอนามัย 4 กล่อง เจลล้างมือ 5 ถุง ให้กับ รพ.สต. บ้านดงคำโพธิ์

นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบน้ำดื่ม 20 โหล หน้ากากอนามัย 4 กล่อง เจลล้างมือ 5 ถุง ให้กับ รพ.สต. บ้านดงคำโพธิ์ เพื่อใช้ในการให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่ 21 กันยายน 2564

28/09/2564 15:21:31
147 ดำเนินการฉีดล้างรางระบายน้ำ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันการอุดตันท่อระบายน้ำและน้ำท่วมขังถนน

วันที่ 20 กันยายน 2556 นายสุรชัย พุฒธรรม ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะผุู้บริหาร พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 เพื่อดำเนินการฉีดล้างรางระบายน้ำ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันการอุดตันท่อระบายน้ำและน้ำท่วมขังถนน

23/09/2564 09:17:41
148 ดโครงการอบรมการเลี้ยงหนอน แมลงวันลาย

วันที่ 17 กันยายน 2564 ชุมชนบ้านปลาโหล ม.4 และ บ้านพ้งฮอ ม. 1 ได้จัดโครงการอบรมการเลี้ยงหนอน แมลงวันลาย ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการเลี้ยงหนอน แมลงวันลาย ให้กับชุมชนดังกล่าว

23/09/2564 09:16:40
149 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกติดตามเยี่ยม ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ร่วมกับอสบ. เทศบาลตำบลปลาโหล
วันที่ 16 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกติดตามเยี่ยม ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ร่วมกับอสบ. เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมี นายพิชิต วงศ์สุกัลป์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 และนายคำพันธ์ แก้วคำแสน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 1 ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วย จำนวน 5 ราย ดังนี้
- คุณตาเหมือน อ่อนหนองหล้า บ้านไฮ่
- คุณตาพิทักษ์ สุรารักษ์ บ้านดงเชียงเครือ
- คุณตาถวัลย์ ขันละ
- คุณยายปัญจา ขันละ บ้านไฮ่
- คุณยายบานชื่น พาน โฮม บ้านปลาโหล
23/09/2564 09:15:31
150 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่บ้านไฮ่

วันที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่าง ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 บ้านพรสวรรค์ หมุ่ที่ 13 และบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 เพื่อให้ไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืนและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ เทศบาลตำบลปลาโหลจึงมีนโยบายในการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล พร้อมทั้งบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

23/09/2564 09:11:39
151 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการทำความสะอาด จัดเก็บขยะติดเชื้อ และจัดเก็บอุปกรณ์ ศูนย์พักคอยระดับตำบล เทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 7 กันยายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการทำความสะอาด จัดเก็บขยะติดเชื้อ และจัดเก็บอุปกรณ์ ศูนย์พักคอยระดับตำบล เทศบาลตำบลปลาโหล หลังจากได้หยุดพักการให้บริการของศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหลไว้เป็นการชั่วคราวเนื่องจาก️ขณะนี้สถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อในเขตอำเภอวาริชภูมิได้บรรเทาเบาบางลงแล้ว จึงได้จัดเตรียมสถานที่และปรับปรุงภ...

ดูเพิ่มเติม
21/09/2564 10:24:30
152 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการกรณีเสียชีวิต
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการกรณีเสียชีวิต ดังนี้
⚫️ กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิต ราย นายศักดิ์ชัย แสงจันทร์ ม.11 บ้านดงคำโพธิ์ จำนวน 12,000 บาท
⚫️ และมอบเงินสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวสมาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ราย นายศักดิ์ชัย แสนจันทร์ ม.11 จำนวน 6,000 บาท
21/09/2564 10:23:39
153 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำส่งผู้ป่วยโควิด19 ที่หายแล้ว ส่งกลับบ้าน
วันที่ 6 กันยายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำส่งผู้ป่วยโควิด19 ที่หายแล้ว ส่งกลับบ้าน และเป็นผู้ป่วยคนสุดท้ายของศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหลที่ได้ดูแล เนื่องจาก️ขณะนี้สถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อในเขตอำเภอวาริชภูมิได้บรรเทาเบาบางลงแล้ว
จึงขอแจ้งหยุดพักการให้บริการของศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล ไว้เป็นการชั่วคราว หากสถานการณ์ในอนาคต มีการเปลี่ยนแปลง เทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนตลอดเวลา และที่ผ่านมา ขอขอบคุณทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมทั้งแรงกายแรงทรัพย์ สิ่งของและกำลังใจ จนทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
21/09/2564 10:22:53
154 ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับของสนับสนุนจากผู้บริจาค
วันที่ 3 กันยายน 2564 ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับของสนับสนุนจากผู้บริจาค ดังนี้
1. ดอกเตอร์ครรชิต ผิวนวล และคุณเสาวคนธ์ สัตถาผล มอบน้ำมะขาม จำนวน 32 ขวด
2. คุณณัฐพล ยันตะพันธ์ และคุณธีรวัฒน์ กิ่งแก้วโสภณ มอบข้าวกล่องจำนวน 49 กล่องและน้ำดื่มจำนวน 1 ลัง
21/09/2564 10:19:46
155 ด้ออกได้ปฏิบัติงานออกพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านงิ้ว หมู่ 2 บ้านดงคำโพธิ์หมู่ 11 และในวันเดียวนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำส่งผู้ป่วย Covid 19

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกได้ปฏิบัติงานออกพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านงิ้ว หมู่ 2 บ้านดงคำโพธิ์หมู่ 11 และในวันเดียวนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำส่งผู้ป่วย Covid 19 จากศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล ไปกักตัวที่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ 5 จำนวน 3 ราย

21/09/2564 10:12:21
156 ออกได้ปฏิบัติงานออกพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านไฮ่ หมู่ 5 และบ้านโนนอุดม หมู่ 14 และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้นำส่งผู้ป่วย Covid 19

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและข้าราชการ ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกได้ปฏิบัติงานออกพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านไฮ่ หมู่ 5 และบ้านโนนอุดม หมู่ 14 และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้นำส่งผู้ป่วย Covid 19 ยังจุดกักตัวที่บ้าน 2 ราย ที่บ้านไฮ่ หมู่ 5 และ บ้านพังฮอ หมู่ 1

21/09/2564 10:09:50
157 ศูนย์พักคอยเทศบาลปลาโหล ได้รับการสนับสนุน เอลเซ่ 2 กล่องใหญ่ และกาแฟ 2 ห่อใหญ่ จากคุณบุหลัน ริยะสาร บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ศูนย์พักคอยเทศบาลปลาโหล ได้รับการสนับสนุน เอลเซ่ 2 กล่องใหญ่ และกาแฟ 2 ห่อใหญ่ จากคุณบุหลัน ริยะสาร บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13

21/09/2564 10:09:16
158 ออกตรวจโครงการก่อสร้างถนน​ คสล.ในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายดำเนิน​ สอนไชยา​ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ และนายช่างโยธาชำนาญงาน กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล​ ออกตรวจโครงการก่อสร้างถนน​ คสล.ในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล

21/09/2564 10:08:21
159 นำผู้ป่วยจากศูนย์พักคอยเทศบาลตำบปลาโหลที่รักษาตัวครบกำหนด นำส่งศูนย์พักคอย วัดตาดไฮ บ้านดงคำโพธิ์ จำนวน 1 ราย

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล นำผู้ป่วยจากศูนย์พักคอยเทศบาลตำบปลาโหลที่รักษาตัวครบกำหนด นำส่งศูนย์พักคอย วัดตาดไฮ บ้านดงคำโพธิ์ จำนวน 1 ราย

21/09/2564 10:06:39
160 มอบเงินกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต รายนายบุญรักษ์ ศรีโคตร หมู่ 14 บ้านโนนอุดม จำนวนเงิน 12000 บาท
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต รายนายบุญรักษ์ ศรีโคตร หมู่ 14 บ้านโนนอุดม จำนวนเงิน 12000 บาท
21/09/2564 10:05:53
161 ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหลได้รับการสนับสนุนมอบน้ำดื่ม 3 แพ็ค และข้าวกล่อง 14 กล่อง จากนางสาวกิ่งฟ้าณวีร์ สิงห์ทองชัย พร้อมครอบครัว
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหลได้รับการสนับสนุนมอบน้ำดื่ม 3 แพ็ค และข้าวกล่อง 14 กล่อง จากนางสาวกิ่งฟ้าณวีร์ สิงห์ทองชัย พร้อมครอบครัว
 
เทศบาลตำบลปลาโหล ขอขอบคุณผู้สนับสนุน มา ณ โอกาสนี้ ด้วย
21/09/2564 10:04:55
162 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 11.17 น. ศูนย์พักคอยเทศบาลปลาโหลได้รับบริจาค ปลาเผา 3 ชุด พร้อมสัมตำ จากนายบุษบา แก่นท้าว บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 11.17 น. ศูนย์พักคอยเทศบาลปลาโหลได้รับบริจาค ปลาเผา 3 ชุด พร้อมสัมตำ จากนายบุษบา แก่นท้าว บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

21/09/2564 10:04:02
163 ร่วมมอบสวัสดิการให้กับญาติของผู้เสียชีวิต บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 จำนวน 12,000 บาท

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการให้กับญาติของผู้เสียชีวิต บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 จำนวน 12,000 บาท

21/09/2564 10:03:16
164 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

  • เวลา 09.10 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ออกรับผู้ป่วย Covid จากโรงพยาบาลวาริช ส่งโรงพยาบาลสนามอำเภอวาริชภูมิ มอ8 จำนวน 2 ราย และส่งที่จุดพักคอยโคกศาลา จำนวน 1 ราย
  • เวลา 10.30 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับผู้มีความเสี่ยงสูงจากสถานที่กักตัวบ้านผักตบ หมู่ 7 หมู่ 16 เข้าตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลวาริชภูมิ และนำส่งมีความเสี่ยงสูงกลับเข้ากักตัวต่อ เพื่อรอฟังผลตรวจ ต่อไป
  • เวลา 13.30 น. นำส่งขยะติดเชื้อศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อทำลายที่ ที่โรงพยาบาลวาริชภูมิ และนำส่งผู้ป่วยจากศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล ไปยังจุดกักตัว บ้านดอนยานางหมู่ที่ 3 และบ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ราย
21/09/2564 10:01:55
165 4 ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหลได้รับของบริจาค จากคุณกิริญญา ขันละ พร้อมครอบครัว หมู่ 14 บ้านโนนอุดม โดยได้สนับสนุน อาหารกล่อง จำนวน 30 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 20 โหล ให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหลได้รับของบริจาค จากคุณกิริญญา ขันละ พร้อมครอบครัว หมู่ 14 บ้านโนนอุดม โดยได้สนับสนุน อาหารกล่อง จำนวน 30 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 20 โหล ให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหล จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

21/09/2564 09:59:18
166 นำส่งผู้ป่วยโควิดที่กักตัวครบกำหนดแล้ว จากศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล ส่งกลับบ้านพักเพื่อกักตัวอยู่ ที่บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำส่งผู้ป่วยโควิดที่กักตัวครบกำหนดแล้ว จากศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล ส่งกลับบ้านพักเพื่อกักตัวอยู่ ที่บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 คุ้มน้ำประปา จำนวน 2 ราย

21/09/2564 09:58:17
167 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

21/09/2564 09:57:13
168 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย นางปิยะธิดา ทองกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมกับ อสบ. ตำบลปลาโหล ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 จำนวน 4 ราย

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย นางปิยะธิดา ทองกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมกับ อสบ. ตำบลปลาโหล ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 จำนวน 4 ราย

21/09/2564 09:56:16
169 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่าง ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่าง ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

21/09/2564 09:54:59
170 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.50 โรงพยาบาลสนามอำเภอวาริชภูมิ (มอ8 รีสอร์ท) ได้นำผู้ป่วย จำนวน 2 ราย มารักษาตัวต่ออยู่ที่ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.50 โรงพยาบาลสนามอำเภอวาริชภูมิ (มอ8 รีสอร์ท) ได้นำผู้ป่วย จำนวน 2 ราย มารักษาตัวต่ออยู่ที่ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล

21/09/2564 09:54:23
171 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 อาจารย์สำเร็จ เอกมาตร พร้อมครับครัว โดยบุตรสาวมอบชานมสด จำนวน 20 ขวด ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 อาจารย์สำเร็จ เอกมาตร พร้อมครับครัว โดยบุตรสาวมอบชานมสด จำนวน 20 ขวด ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล

21/09/2564 09:52:29
172 ออกมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวในพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล เขต 1 จำนวน 19 ชุด

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลปลาโหล ออกมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวในพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล เขต 1 จำนวน 19 ชุด

21/09/2564 09:51:07
173 ปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่ศูนย์พักคอย หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ นำส่งที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่ศูนย์พักคอย หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ นำส่งที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ และได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ภายหลังการย้ายผู้ป่วยออกจากจุดกักตัวที่ศูนย์พักคอย หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่

21/09/2564 09:49:53
174 รับบริจาคของอุปโภคและบริโภคให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่รักษาตัวอยู่ศูนย์พักคอย และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 มีผู้บริจาคของอุปโภคและบริโภคให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่รักษาตัวอยู่ศูนย์พักคอย และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายปรีดา เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม มอบขนมเอสเซ่ และน้ำหวานให้จุดพักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล
2. ท่าน สท.วิไลวรรณ ทัศมี ร่วมมอบขนม 2 ถุงใหญ่ ให้จุดพักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล
21/09/2564 09:48:19
175 ออกมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวในพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล เขต 2 จำนวน 12 ชุด

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลปลาโหล ออกมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวในพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล เขต 2 จำนวน 12 ชุด

21/09/2564 09:47:19
176 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ร้านชัยวัฒน์อุปกรณ์วาริชภูมิ มอบน้ำดื่มจำนวน 30. โหล โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลพร้อมคณะผู้บริหารรับมอบบริจากค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด 19 ต่อไป

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ร้านชัยวัฒน์อุปกรณ์วาริชภูมิ มอบน้ำดื่มจำนวน 30. โหล โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลพร้อมคณะผู้บริหารรับมอบบริจากค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด 19 ต่อไป

21/09/2564 09:45:27
177 วันที 16 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายดำเนิน สอยไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล และกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบ้ติงาน

วันที 16 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายดำเนิน สอยไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล และกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบ้ติงาน

21/09/2564 09:45:02
178 วันที่ 15 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานนำส่งผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่หายแล้ว จากศูนย์พักคอย เทศบาลปลาโหล ไปรักษาตัวต่อที่บ้านตนเอง

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานนำส่งผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่หายแล้ว จากศูนย์พักคอย เทศบาลปลาโหล ไปรักษาตัวต่อที่บ้านตนเอง (ทุ่งนา)

21/09/2564 09:44:07
179 เจ้าหน้าที่เวรยามประจำศูนย์พักคอย เทศบาลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่ศูนย์พักคอยหมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่เวรยามประจำศูนย์พักคอย เทศบาลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่ศูนย์พักคอยหมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ นำส่งที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ และได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ภายหลังการย้ายผู้ป่วยออกจากจุดกักตัวที่ศูนย์พักคอย หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์

21/09/2564 09:43:11
180 เจ้าหน้าที่เวรยามประจำศูนย์พักคอย เทศบาลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่ศูนย์พักคอยหมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่เวรยามประจำศูนย์พักคอย เทศบาลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่ศูนย์พักคอยหมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ นำส่งที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ และได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ภายหลังการย้ายผู้ป่วยออกจากจุดกักตัวที่ศูนย์พักคอย หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์

21/09/2564 09:43:10
181 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 มีผู้บริจาคของอุปโภคและบริโภคให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่รักษาตัวอยู่ศูนย์พักคอย
วันที่ 14 สิงหาคม 2564 มีผู้บริจาคของอุปโภคและบริโภคให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่รักษาตัวอยู่ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามอำเภอวาริชภูมิ และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผอ.จิตวิมล ผิวบุญเรือง ท่านส.ท.เชิดชัย นาคะอินทร์พร้อมผู้ติดตาม สนับสนุนข้าวกล่องและขนมแก่เจ้าหน้าที่อยู่เวรยามศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล รับมอบโดยท่านหัวหน้าฝ่ายกองการศึกษา
2. นายศุภวิชญ์ สุทธางคกูล ปลัดอำเภอวาริชภูมิ สนับสนุน ข้าวกล่องให้ผู้ป่วยพักฟื้นโรคโควิด19 และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล
3. เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ (วัดหลวงปู่แบน) มาเยี่ยมศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมมอบเครื่องวัดอ๊อกซิเจน - ปลายนิ้ว จำนวน 10 เครื่อง
21/09/2564 09:42:34
182 มีผู้บริจาคของอุปโภคและบริโภคให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ที่รักษาตัวอยู่ศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนามอำเภอวาริชภูมิ
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีผู้บริจาคของอุปโภคและบริโภคให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ที่รักษาตัวอยู่ศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนามอำเภอวาริชภูมิ ดังนี้
1. คุณกาญจนา ละศรีจันทร์ และคุณประกาศิต ละศรีจันทร์ บ้านไฮ่หมู่ที่ 5 มอบข้าวกล่อง จำนวน 10 กล่อง
2. คุณเด่นชัย สารคะนา มอบน้ำดื่ม 20 แพค กาแฟและโอวัลติล อย่างละ1 แพ็ค
21/09/2564 09:41:08
183 มอบข้าวสารให้ศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล 1 กระสอบ

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางถาวร อินทรพานิชย์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อม นายศักดา อินทรพานิชย์ มอบข้าวสารให้ศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล 1 กระสอบ โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหารรับมอบของบริจาค

21/09/2564 09:34:08
184 ออกปฏิบัติงานดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส โคววิด-19

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส โคววิด-19 ที่บริเวณศูนย์พักคอย สำนักสงฆ์ตาดไฮ หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์

21/09/2564 09:08:10
185 ออกตรวจเยี่ยมเวรประจำศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ออกตรวจเยี่ยมเวรประจำศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล เหตุการณ์ปกติ ช่วงบ่ายจะมีผู้พักคอยเข้าศูนย์จำนวน 3 รายจากโรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ (โรงแรมมอแปดรีสอร์ท)

21/09/2564 09:03:16
186 ออกปฏิบัติงานดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส โคววิด-19

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส โคววิด-19 ที่บริเวณศูนย์พักคอย หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และหมู่่ที่ 10 บ้านปลาโหลน้อย

03/09/2564 11:28:47
187 ร่วมประชาคม การทำถนน สาย 227 ช่วงมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาลัยเขตสกลนครมาบ้านโคกศาลา

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมประชาคม การทำถนน สาย 227 ช่วงมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาลัยเขตสกลนครมาบ้านโคกศาลา ณ วัดศรีโพธิ์คำ บ้านโคกศาลา พร้อมด้วย นายอำเภอพังโคน นายก ทต.ปลาโหล พร้อมคณะ ปลัด ทต. / ส.อบจ.สน เขตวาริชภูมิ / หน.หมวดการทางพังโคน, กุดบาก / พร้อมทั้งชาวบ้านโคกศาลา มติ ที่ประชุมขอให้สร้างถนน 4 เลน และเห็นชอบให้ตัดต้นไม้สองข้างทาง

03/09/2564 11:26:35
188 รับมอบน้ำดื่มสนับสนุนจาก คุณวรรณภา มิ่งคำมี พยาบาลวิชาชีพ คุณครู ปฏิเวช พันธ์สิทธิ์ จำนวน 20 แพค ชมรมฟุตบอลVIPวาริชภูมิ น้ำดื่ม 20 แพ็ค

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล รับมอบน้ำดื่มสนับสนุนจาก คุณวรรณภา มิ่งคำมี พยาบาลวิชาชีพ คุณครู ปฏิเวช พันธ์สิทธิ์ จำนวน 20 แพค ชมรมฟุตบอลVIPวาริชภูมิ น้ำดื่ม 20 แพค โดยมีนายวิศิษฐ์ วงศ์จันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปลาโหล หมูที่ 4 ตัวแทนส่งมอบของสนับสนุนให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม นำโดย คุณหมอหน่อย มอบเงาะโรงเรียน จำนวน 5 กก สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วันนี้ด้วย

03/09/2564 11:24:39
189 ได้ออกปฏิบัติงานรับผู้ป่วย Covid 19 ที่อาศัยอยู่ศูนย์พักคอย บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 นำส่งโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานรับผู้ป่วย Covid 19 ที่อาศัยอยู่ศูนย์พักคอย บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 นำส่งโรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ และได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ภายหลังการย้ายผู้ป่วยออกจากจุดกักตัวที่ศูนย์พักคอย บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

03/09/2564 11:23:19
190 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่บ้านดอนยานาง

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่าง ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 จำนวน 4 จุด ที่ชำรุดให้สมารถงานใช้ได้เป็นปกติ

03/09/2564 11:20:18
191 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และอสม.ประจำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1380 คน
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และอสม.ประจำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1380 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 806 คน รับเงินสดเป็นเงิน 483,600 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 428 คน รับเงินสดเป็นเงิน 299,600 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 132 คน รับเงินสดเป็นเงิน 105,600 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน รับเงินสดเป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 902,800
03/09/2564 11:16:56
192 รับมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล และผู้อำนวยการองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสกลนคร เทศบาลตำบลปลาโหลขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

03/09/2564 11:15:29
193 วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดเตรียมศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล และพร้อมรับผู้ป่วยแรกเข้า จำนวน 10 เตียง

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดเตรียมศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล และพร้อมรับผู้ป่วยแรกเข้า จำนวน 10 เตียง

03/09/2564 11:13:46
194 รงพยาบาลวาริชภูมิ ออกให้คำแนะนำการจัดตั้งศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลปลาโหล ที่จัดตั้งอยู่ที่หอประชุมเทศบาลตำบปลาโหล

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลวาริชภูมิ ออกให้คำแนะนำการจัดตั้งศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลปลาโหล ที่จัดตั้งอยู่ที่หอประชุมเทศบาลตำบปลาโหล เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเป็นตามหลักสาธารณสุขที่ถูกต้องและปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่และอสม.ที่เข้ามาทำงานในศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลปลาโหล

03/09/2564 11:04:55
195 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และคณะผู้บริหารมอบหมอนสนับสนุนศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และคณะผู้บริหารมอบหมอนสนับสนุนศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล

03/09/2564 10:46:54
196 จัดเตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยเทศบาลตําบลปลาโหล และมีภารกิจรับส่งผู้ป่วยโควิด พ่นยาฆ่าเชื้อในจุดกักตัวชุมชน

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดเตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยเทศบาลตําบลปลาโหล และมีภารกิจรับส่งผู้ป่วยโควิด พ่นยาฆ่าเชื้อในจุดกักตัวชุมชน

ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล จะรับผู้ป่วยที่รักษาหาย ผ่านการให้ยาครบ 3 วัน หลังผลตรวจพบเชื้อ โดยเฉลี่ย ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่โรงพยาบาล สนาม หรือโรงพยาบาลวาริชภูมิ จะประมาณ 8 วัน แพทย์จะจำหน่ายกลับบ้าน กรณีที่ผู้ป่วยไม่มีที่พัก ที่กักตัวต่อ ให้ครบ 14 วัน นับจากผลตรวจพบเชื้อครั้งแรก  โดยจะให้มาพักที่ศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล แต่ถ้ากรณีผู้ป่วยมีสถานที่กักตัวต่อที่บ้าน Home isolation (HI ) ก็กักตัวต่อที่บ้านให้ครบ 14 วัน โดยนับรวมกับรักษาที่โรงพยาบาล เพราะฉะนั้นจะกักตัวเพิ่มอึก 6 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล  จึงขอแจ้งและให้ข้อมูลข่าวสาร ในการดูแลผู้ป่วยของศูนย์กักตัวเทศบาลตำบลปลาโหล  ให้ประชาชนทุกคนได้ทราบ

19/08/2564 11:28:13
197 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ภายหลังการย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่พักคอย บ้านผักตบหมู่ 16 และ หมู่ที่ 8

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ภายหลังการย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่พักคอย บ้านผักตบหมู่ 16 และ หมู่ที่ 8

19/08/2564 09:26:05
198 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส โคววิด-19 ที่บริเวณศูนย์พักคอย หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และศูนย์พักคอย หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลปลาโหล ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส โคววิด-19 ที่บริเวณศูนย์พักคอย หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และศูนย์พักคอย หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา ตำบลปลาโหล

19/08/2564 09:19:57
199 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกปฏิบัติงานรับผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด 19 จากศูนย์พักคอยนำส่งส่งโรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ (มอ8 รีสอร์ท ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ)
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกปฏิบัติงานรับผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด 19 จากศูนย์พักคอยนำส่งส่งโรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ (มอ8 รีสอร์ท ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ) จำนวน 5 ราย ดังนี้
- บ้านพังฮอ 1 ราย
- บ้านผักตบ 2 ราย
- บ้านโนนอุดม 1 ราย
- บ้านโคกศาลา 1 ราย
18/08/2564 16:38:26
200 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส โคววิด-19 ที่บริเวณศูนย์พักคอย หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และศูนย์พักคอย หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา ตำบลปลาโหล

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลปลาโหล ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส โคววิด-19 ที่บริเวณศูนย์พักคอย หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และศูนย์พักคอย หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา ตำบลปลาโหล

18/08/2564 16:36:36
201 ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน จิตอาสา และเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกันสร้างจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 โรงพยาบาลสนามอำเภอวาริชภูมิ (มอ8 ตำบลปลาโหล)

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน จิตอาสา และเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกันสร้างจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 โรงพยาบาลสนามอำเภอวาริชภูมิ (มอ8 ตำบลปลาโหล)

18/08/2564 16:31:13
202 ยกองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ที่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 และบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ที่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 และบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

18/08/2564 16:23:21
203 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ออกปฏิบัติงานและดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ในบริเวณที่ ย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่กักตัว จำนวน 5 จุด
วันที่ 3 ส.ค. 64 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ออกปฏิบัติงานและดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ในบริเวณที่ ย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่กักตัว จำนวน 5 จุด
จุดที่ 1 บ.โคกศาลา(บ้านพัก)
จุดที่ 2 บ.ไฮ่ (ศูนย์พักคอย)
จุดที่ 3 บ.โนนอุดม (บ้านพัก)
จุดที่ 4 บ.พังฮอ (ศูนย์พักคอยหนองฮอ)
18/08/2564 16:14:12
204 ได้ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 ให้บ้านเรือนประชาชนในเขตตำบลปลาโหล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12

วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 ให้บ้านเรือนประชาชนในเขตตำบลปลาโหล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12

18/08/2564 15:54:49
205 ล ได้ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 ในสถานที่ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด-19 วัดป่าดงเชียงเครือ บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 ก่อนเข้าโรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 ในสถานที่ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด-19 วัดป่าดงเชียงเครือ บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 ก่อนเข้าโรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ

18/08/2564 15:50:59
206 พ่นยาฆ่าเชื้อโรค covid 19 ที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รับการสั่งการจาก นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ให้ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโรค covid 19 ที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ

18/08/2564 15:47:38
207 อกมาพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายรอบบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นครั้งที่ 3

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกมาพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายรอบบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการควบคุมและเป็นการป้องกันการแผร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกของบ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

18/08/2564 15:44:54
208 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
*****วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายดำเนิน สอนไขยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
******ขอพระราชทานกราบบังคมทูล พระกรุณาทรงทราบ ฝ้าละอองธุลีพระบาท
******เนื่องในศุภวาระวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ทุกหมู่เหล่า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส แสดงความจงรักภักดี น้อมอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ให้ทรงพระเจริญ ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน เพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยมงคล หากมีพระประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์สมพระราชหฤทัยปรารถนาทุกประการ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทั่วทุกทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าของเหล่าข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรขาวไทยทั้งปวง ตลอดกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
**** ข้าพระพุทธเจ้า นายดำเนิน สอนไขยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
28/07/2564 12:28:12
209 กิจกรรมธนาคารขยะตำบลปลาโหลและมอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจครอบครัว กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดกิจกรรมธนาคารขยะตำบลปลาโหลและมอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจครอบครัว กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ให้แก่สมาชิก รายละ 6000 บาท

15/07/2564 11:54:25
210 ออกเยี่ยมติดตามการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมด้วยอาสาสมัครบริบาล
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 กองสาธา่รณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยนางปิยะธิดา ทองกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ออกเยี่ยมติดตามการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมด้วยอาสาสมัครบริบาล เทศบาลตำบลปลาโหลปลาโหล ได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงด้วย และได้ออกเยี่ยมผู้ป่วรติดเตียง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายเฉลิมชัย ขันละ หมุ่ที่ 5
2. นางศรีใคร แก้วพิมพ หมุ่ที่ 5
3. ยายเสวยสุข คำหาญ หมู่ 4
15/07/2564 11:04:25
211 กิจกรรมรณรงคกิจกรรมรณรงค์มอบหน้ากากผ้าให้ประชาชนในหมู่บ้าน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำกิจกรรมรณรงคกิจกรรมรณรงค์มอบหน้ากากผ้าให้ประชาชนในหมู่บ้านในเขตตำบปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน เพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

15/07/2564 11:01:40
212 ตัดกิ่งไม้และต้นไม้ออกจากพื้นผิวจราจรเพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวก

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้ง ต้นไม้โค่นทับสายไฟ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13 ตำบลปลาโหล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้และต้นไม้ออกจากพื้นผิวจราจรเพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวกและเพื่อเป็นการป้องการเกิดอุบัติเหตุบนถนนได้และไฟฟ้าลัดวงจร

18/06/2564 11:26:41
213 มอบเงินสวัสดิการครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะตำบลปลาโหลเสียชีวิต

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา มอบเงินสวัสดิการครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะตำบลปลาโหลเสียชีวิต นาง อุบลรัตน์ เอื้อเฟื้อ หมู่ 12 จำนวน 6,000 บาท ที่เทศบาลตำบลปลาโหล

18/06/2564 11:11:35
214 กิจกรรม 5 ส พัฒนาบริเวรอาคาร สถานที่ เทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล นำโดย นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ทำกิจกรรม 5 ส พัฒนาบริเวรอาคาร สถานที่ เทศบาลตำบลปลาโหล

17/06/2564 16:24:11
215 ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1389 คน
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และอสม.ประจำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1389 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 806 คน รับเงินสดเป็นเงิน 483,600 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 434 คน รับเงินสดเป็นเงิน 303,800 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 135 คน รับเงินสดเป็นเงิน 108,000 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน รับเงินสดเป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 909,400
17/06/2564 16:23:02
216 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

17/06/2564 16:21:38
217 ออกพ่นหมอกควันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ โรงเรียนบ้านพังฮอ และโรงเรียนบ้านนาบ่อ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกพ่นหมอกควันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ โรงเรียนบ้านพังฮอ และโรงเรียนบ้านนาบ่อ นำโดยนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมงานพนักงานเทศบาลปลาโหล ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

17/06/2564 16:16:25
218 ออกดำเนินการให้ความรู้ การแพร่ระบาดของโรค ลัมปีสกิน ในโคและกระบือพร้อมแจกยาพ่นป้องกันแมลง พาหะนำโรค พร้อมด้วยยารักษาตามอาการ ให้กับเกษตรกร และผู้นำชุมชน

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปาโหล นำโดย นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกดำเนินการให้ความรู้ การแพร่ระบาดของโรค ลัมปีสกิน ในโคและกระบือพร้อมแจกยาพ่นป้องกันแมลง พาหะนำโรค พร้อมด้วยยารักษาตามอาการ ให้กับเกษตรกร และผู้นำชุมชน หมู่ที่ 5 ,14, 6, 1,และหมู่ 9 ตามลำดับ และเวลา 14 ฉีดพ่น น้ำยาพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันยุงลาย ที่เป็นพาหะ นำโรคไข้เลือดออกบริเวณโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล

17/06/2564 16:09:06
219 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ส่งมอบยาฉีดและพ่น รักษาโรคลัมปีสกิน ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ส่งมอบยาฉีดและพ่น รักษาโรคลัมปีสกิน ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15

08/06/2564 16:15:39
220 ออกสำรวจพื้นที่ล่องน้ำบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมท่อระบายต่อไป

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกสำรวจพื้นที่ล่องน้ำบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมท่อระบายต่อไป

08/06/2564 16:14:09
221 ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณที่พักอาศัยผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่าไวรัสในเขตตำบลปลาโหล

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปาโหล นำทีมโดยนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วย ผอ.รพสต.บ้านหนองท่ม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวาริชภูมิ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณที่พักอาศัยผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่าไวรัสในเขตตำบลปลาโหล

08/06/2564 16:12:27
222 แนะนำการป้องกันและควบคุมโรค ลัมปีสกิน พร้อมได้มอบน้ำยาฉีดพ่นเพื่อป้องกันแมลงที่เป็นพาหะนำโรค ลัมปี สกิน

เทศบาลตำบลปลาโหล นำโดยนายดำเนินสอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ และเจ้าหน้าเทศบาลตำบลปลาโหล ออกดำเนินการให้ความรู้ แนะนำการป้องกันและควบคุมโรค ลัมปีสกิน พร้อมได้มอบน้ำยาฉีดพ่นเพื่อป้องกันแมลงที่เป็นพาหะนำโรค ลัมปี สกิน ให้กับเกษตรกร ผู้เลี้ยงโค,กระบือ ในพื้นที่ระบาด จำนวน 8 หมู่บ้าน ในวันที่ 2 และวันที่ 4 มิถุนายน 2564

07/06/2564 10:34:19
223 ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในวัว ควายซึ่งกำลังระบาดที่บ้านผักตบ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นำทีมลงพื้นที่ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในวัว ควายซึ่งกำลังระบาดที่บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

28/05/2564 14:50:53
224 รับมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล รับมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย จากอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร เพื่อนำไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ เทศบาลตำบลปลาโหล ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร มาในโอกาสนี้ด้วย

28/05/2564 14:50:06
225 ออกมอบน้ำยาเดลต้าเบท10% สำหรับพ่นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกินในวัว ควายเบื้องต้น ที่ บ้านไฮ่ บ้านโนนอุดม บ้านผักตบ โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอออกมาให้ความรู้และวิธืการดูแลสัตว์ป่วย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกมอบน้ำยาเดลต้าเบท10% สำหรับพ่นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกินในวัว ควายเบื้องต้น ที่ บ้านไฮ่ บ้านโนนอุดม บ้านผักตบ โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอออกมาให้ความรู้และวิธืการดูแลสัตว์ป่วย

28/05/2564 14:49:04
226 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการสนับสนุนน้ำอุปโภค บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 จำนวน 4,000 ลิตร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการสนับสนุนน้ำอุปโภค บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 จำนวน 4,000 ลิตร

28/05/2564 14:48:09
227 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ รพ.สต.ปลาโหล ออกฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมการเเพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ติดเชื้อ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ รพ.สต.ปลาโหล ออกฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมการเเพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ติดเชื้อ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ

28/05/2564 14:46:45
228 ออกมอบ ชุดPPE เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมีขาตั้ง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกให้แก่ รพสต.ทั้ง3 แห่ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ท่านนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายดำเนิน สอนไชยา พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ ท่านกำนันตำบลปลาโหล ปลัดเทศบาล ผอ กองสาธารณสุขฯ ออกมอบ ชุดPPE เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมีขาตั้ง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกให้แก่ รพสต.ทั้ง 3 แห่ง

28/05/2564 14:45:47
229 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทศบาล โดยร่วมกันปลูกต้นทองอุไรบริเวณหน้าเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่​ 25​ พฤษภาคม 2564​ นายดำเนิน​ สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ ประธานสภา สมาชิกสภา เทศบาลตำบลปลาโหล​ กำนันตำบลปลาโหล ปลัดเทศบาล​ รองปลัดเทศบาล​ ผู้อำนวยการกอง​ พร้อมพนักงานเทศบาล ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทศบาล โดยร่วมกันปลูกต้นทองอุไรบริเวณหน้าเทศบาลตำบลปลาโหล

28/05/2564 14:44:44
230 รับแจ้งเหตุต้นไม้ล้มทับถนนกีดขวางการจราจร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงาน เทศบาลปลาโหล นำเลื่อยโซ่ยนต์ ออกดำเนินการตัดกิ่งไม้และต้นไม้ออกจากพื้นผิวจราจร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 16.10 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รับแจ้งเหตุต้นไม้ล้มทับถนนกีดขวางการจราจร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงาน เทศบาลปลาโหล นำเลื่อยโซ่ยนต์ ออกดำเนินการตัดกิ่งไม้และต้นไม้ออกจากพื้นผิวจราจรเรียบร้อย เวลาประมาณ 18.30 น.

28/05/2564 14:43:06
231 เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพระครูสังฆรักษ์นฤบดินทร์ มณฺวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดราษฏร์นิยม

เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพระครูสังฆรักษ์นฤบดินทร์ มณฺวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดราษฏร์นิยม บ้านนาบ่อ ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ​ วัดราษฎร์นิยม​ บ้านนาบ่อ

28/05/2564 14:41:45
232 ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดที่บ้านโนนอุดมและตลาด รวมบ้านพรสวรรค์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นำทีมลงพื้นที่ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดที่บ้านโนนอุดมและตลาด รวมบ้านพรสวรรค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด พร้อมกิจกรรมพ่นควบคุม ป้องกันการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในวัว ควายซึ่งกำลังระบาดในจังหวัดสกลนคร

28/05/2564 14:31:08
233 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ร่วมกับสมาคมคนตาบอดสกลนครร่วมมอบเงินเยียวยาและของใช้อุปโภคบริโภคให้กับสมาชิกของชมรมคนตาบอดในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 8 ราย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ร่วมกับสมาคมคนตาบอดสกลนครร่วมมอบเงินเยียวยาและของใช้อุปโภคบริโภคให้กับสมาชิกของชมรมคนตาบอดในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 8 ราย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

19/05/2564 14:24:06
234 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหารร่วมมอบเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิต รายคุณพ่อเต็งทอง ศรีสถาน ม.3 จำนวน 12,000 บาท

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหารร่วมมอบเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิต รายคุณพ่อเต็งทอง ศรีสถาน ม.3 จำนวน 12,000 บาท

19/05/2564 14:18:17
235 เข้าพบปะข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลปลาโหลทุกกอง

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เข้าพบปะข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลปลาโหลทุกกอง

19/05/2564 14:14:57
236 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร และรอบเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร และรอบเทศบาลตำบลปลาโหล

19/05/2564 14:04:54
237 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. -14.30 น นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. -14.30 น นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

19/05/2564 14:01:56
238 พิธีบวงสรวงไหว้สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลพระพุทธรูปหน้าเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมพิธีบวงสรวงไหว้สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลพระพุทธรูปหน้าเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

19/05/2564 14:00:41
239 เทศบาลตำบลปลาโหล เข้ารับการตรวจประเมินออนไลน์เชิงลึก (รอบที่ 2)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล เข้ารับการตรวจประเมินออนไลน์เชิงลึก (รอบที่ 2) สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภททั่วไป และได้ผ่านการประเมินเบื้องต้น ซึ่งคณะที่ปรึกษาจากสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แจ้งเทศบาลตำบลปลาโหล โดยจะดำเนินการเพื่อตรวจประเมินในรอบตรวจประเมินออนไลน์เชิงลึก ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล

19/05/2564 13:58:23
240 มอบเงินเยียวยาและของใช้อุปโภคบริโภคให้กับสมาชิกของชมรมคนตาบอดในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ร่วมกับสมาคมคนตาบอดสกลนครร่วมมอบเงินเยียวยาและของใช้อุปโภคบริโภคให้กับสมาชิกของชมรมคนตาบอดในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 8 ราย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

19/05/2564 13:56:14
241 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ออกพ้นยาฆ่าเชื้อโควิด เพื่อป้องกันโรคระบาด เนื่องจากพบผู้ติดเชื่อโควิด อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 บ้านโคกศาลา ตำบลปลาโหล

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ออกพ้นยาฆ่าเชื้อโควิด เพื่อป้องกันโรคระบาด เนื่องจากพบผู้ติดเชื่อโควิด อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 บ้านโคกศาลา ตำบลปลาโหล นำทีมลงพื้นที่โดย นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล

17/05/2564 14:36:19
242 านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลปลาโหล เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนางทองใบ เจริญชัย

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลปลาโหล เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนางทองใบ เจริญชัย หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ โดยรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์เนื่องจากในครอบครัวมีเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จึงได้เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวเป็นครอบครัวอุปถัมภ์

17/05/2564 14:21:41
243 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1395 คน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1395 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 807 คน รับเงินสดเป็นเงิน 484,200 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 434 คน รับเงินสดเป็นเงิน 303,800 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 140 คน รับเงินสดเป็นเงิน 112,000 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน รับเงินสดเป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 914,000 บาท
17/05/2564 14:20:20
244 กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ 2 หมู่ 9 ต. ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ได้รับความเสียหายจากพายุฝนและลมกระโชกแรง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ 2 หมู่ 9 ต. ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ได้รับความเสียหายจากพายุฝนและลมกระโชกแรง ในวันที่ 2 พ.ค.64 เวลาประมาณ 17.40 น. ผลการตรวจสอบเบื้องต้น มีมูลค่าความเสียหาย ประมาณ16,720 บาท

17/05/2564 14:18:10
245 วันที่ 26 เมษายน 2564 กองช่างพร้อมทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมไฟฟ้าบริการภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านไฮ่ และหมู่ 8 บ้านโคกศาลา ที่เกิดชำรุดเพื่อให้สามารถใช้งานให้ตามปกติ

วันที่ 26 เมษายน 2564 กองช่างพร้อมทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมไฟฟ้าบริการภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านไฮ่ และหมู่ 8 บ้านโคกศาลา ที่เกิดชำรุดเพื่อให้สามารถใช้งานให้ตามปกติ

17/05/2564 14:16:57
246 วันที่ 28 เมษายน 2564 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการตัดต้นไม้ล้มทับสายไฟ บ้านปลาโหล หมู่ที่ 10 เพื่อป้องกันการเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

วันที่ 28 เมษายน 2564 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการตัดต้นไม้ล้มทับสายไฟ บ้านปลาโหล หมู่ที่ 10 เพื่อป้องกันการเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

17/05/2564 14:16:05
247 ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ขอขอบคุณ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กกต.ท้องถิ่น กำนัน ผญบ. ผช. อสม. ตำรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.ปลาโหล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมปฎิบัติ หน้าที่ในการเลือกตั้ง นายก/ส.ทต.ปลาโหล ในครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

17/05/2564 14:11:41
248 ส่งมอบหีบเลือกตั้ง แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ส่งมอบหีบเลือกตั้ง แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ให้แก่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขตที่ 1 จำนวน 8 หน่วย และเขตเลือกตั้งเขตที่ 2 จำนวน 8 หน่วย ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

17/05/2564 14:09:25
249 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร และรอบเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร และรอบเทศบาลตำบลปลาโหล

12/05/2564 15:34:48
250 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่สำราญ ภูมิภาค จำนวน 12,000 บาท ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 91 ม.11 บ้านดงคำโพธิ์

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่สำราญ ภูมิภาค จำนวน 12,000 บาท ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 91 ม.11 บ้านดงคำโพธิ์

11/05/2564 16:24:48
251 วันที่ 22 มีนาคม 2564 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลาโหล ออกเยี่ยมและติดตามอาการในผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 รายคุณตา สมพงษ์ ศรีเตชะ และนางชลลดา วงศ์ประทุม บ้านผักตบ ม 16

วันที่ 22 มีนาคม 2564 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลาโหล ออกเยี่ยมและติดตามอาการในผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 รายคุณตา สมพงษ์ ศรีเตชะ และนางชลลดา วงศ์ประทุม บ้านผักตบ ม 16

11/05/2564 16:22:27
252 ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหลรับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับอำเภอ

ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหลรับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับอำเภอ

11/05/2564 16:20:57
253 ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหลรับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับอำเภอ

ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหลรับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับอำเภอ

11/05/2564 16:20:33
254 วันที่ 23 มีนาคม 2564 กองช่างร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ออกซ่อมไฟฟ้าบริการ และหอกระจายข่าวที่ชำรุด ที่บ้านไฮ่โนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 23 มีนาคม 2564 กองช่างร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ออกซ่อมไฟฟ้าบริการ และหอกระจายข่าวที่ชำรุด ที่บ้านไฮ่โนนอุดม หมู่ที่ 14

11/05/2564 16:17:49
255 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่นารี อินธิดา จำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 48 ม.8 บ้านโคกศาลา

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่นารี อินธิดา จำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 48 ม.8 บ้านโคกศาลา

11/05/2564 16:14:00
256 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่ภิรมย์ เจริญไชย จำนวน 9,000 บาท ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 17 ม.14 บ้านโนนอุดม

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่ภิรมย์ เจริญไชย จำนวน 9,000 บาท ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 17 ม.14 บ้านโนนอุดม

11/05/2564 16:03:52
257 วันที่ 15 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนางปิยะธิดา ทองกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ออกเยี่ยมบ้าน

วันที่ 15 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนางปิยะธิดา ทองกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ออกเยี่ยมบ้าน ร่วมกับ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลาโหล ในการประเมินติดตามอาการและการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงบ้านไฮ่ บ้านโนนอุดม คุณลุงประมัย ดาวเศรษฐ์ คุณยายวิลินศรี อาษาสร้อย

11/05/2564 15:55:13
258 วันที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักปลัด เทศบาล และกองสวัสดิการสังคม ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งฯ พร้อมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักปลัด เทศบาล และกองสวัสดิการสังคม ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งฯ พร้อมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม2564

11/05/2564 15:49:50
259 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการชุมชนให้กับญาติสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายปิว สุขสร้อย จำนวน 12000 บาท

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการชุมชนให้กับญาติสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายปิว สุขสร้อย จำนวน 12000 บาท ในวันที่ 9 มี.ค 64 เวลา 12.00 น. ณ บ้านเลขที่ 44 ม.16 ต.ปลาโหล อ. วาริชภูมิ จ. สกลนคร

11/05/2564 15:47:29
260 ในวันที่ 7 มี.ค 2564 ชุดปฏิบัติงานสูบส่งน้ำระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค บ.พรสวรรค์ ม.13 ต.ปลาโหล

ในวันที่ 7 มี.ค 2564 ชุดปฏิบัติงานสูบส่งน้ำระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค บ.พรสวรรค์ ม.13 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ดำเนินการสูบน้ำได้ตามเป้าหมาย 36 ชม. ปริมาณน้ำ 6,500 ลบ.ม. ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 70 ซม. และดำเนินการเก็บอุปกรณ์กลับศูนย์ฯปภ.เขต 7

11/05/2564 15:45:14
261 วันที่ 5 มีนาคม 2564 กองช่างร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ออกซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 5 มีนาคม 2564 กองช่างร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ออกซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

11/05/2564 15:44:16
262 วันที่ 4 มี.ค. 2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนครสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 4 มี.ค. 2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนครสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวน 1 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือราษฏร บ.พรสวรรค์ ม.13 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร จำนวน 206 ครัวเรือน ประชากร 461 คน โดยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองขามป้อม บ.โคกศาลา ม.8 ต.ปลาโหล ไปยังสระน้ำบ.พรสวรรค์ ระหว่างวันที่ 4 มี.ค. - 7 มี.ค. 2564

11/05/2564 15:40:33
263 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่อรดี คำภูแสน

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่อรดี คำภูแสน โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินจำนวน 12,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการฌาปกิจครอบครัว 6000 บาท ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 92 ม.2 บ้านงิ้ว

11/05/2564 15:39:30
264 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล เครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสูบน้ำ ไปยัง บ.พรสวรรค์ ม.13 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือราษฏร บ.พรสวรรค์ จำนวน 206 ครัวเรือน

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล เครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสูบน้ำ ไปยัง บ.พรสวรรค์ ม.13 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือราษฏร บ.พรสวรรค์ จำนวน 206 ครัวเรือน ประชากร 461 คน โดยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองขามป้อม บ.โคกศาลา ม.8 ต.ปลาโหล ไปยังสระน้ำบ.พรสวรรค์ ระหว่างวันที่ 4 มี.ค. - 7 มี.ค. 2564

11/05/2564 15:34:43
265 กองช่างได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมูที่ 11 สายหาดสวนหินดงคำโพธิ์ และได้ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

กองช่างได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมูที่ 11 สายหาดสวนหินดงคำโพธิ์ และได้ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

11/05/2564 15:33:04
266 วันที่ 1 มีนาคม 2564 กองช่างร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ออกซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ที่บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

วันที่ 1 มีนาคม 2564 กองช่างร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ออกซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ที่บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

11/05/2564 15:27:03
267 กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบเงินสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล รายคุณพ่อทองพัฒน์ อัคราช อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 19 ม.1 ต.ปลาโหล

วันที่ 1 มีนาคม 2564 กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบเงินสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล รายคุณพ่อทองพัฒน์ อัคราช อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 19 ม.1 ต.ปลาโหล จำนวน 6000 บาท

11/05/2564 15:20:55
268 เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์ข่าวชุดปฏิบัติงานสูบส่งน้ำระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค บ้านปลาโหลน้อย หมู่10

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์ข่าวชุดปฏิบัติงานสูบส่งน้ำระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค บ้านปลาโหลน้อย หมู่10 ตำบลปลาโหล อำเเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 1 มี.ค. 2564 เป้าหมายการสูบน้ำ 32 ชม. ปริมาณน้ำที่ต้องการ 7,500 ลบ.ม. ดำเนินการสูบน้ำมาแล้ว 11 ชม. ปริมาณน้ำสะสม 2,585 ลบ.ม. ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 8 ซม.

11/05/2564 15:16:55
269 วันที่ 28 ก.พ. 2564 ชุดปฏิบัติงานสูบส่งน้ำระยะไกล ศูนย์ปภ.เขต 7 สกลนครสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลพร้อมอุปกรณ์

วันที่ 28 ก.พ. 2564 ชุดปฏิบัติงานสูบส่งน้ำระยะไกล ศูนย์ปภ.เขต 7 สกลนครสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลพร้อมอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค บ.ปลาโหลน้อย ม.10 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร จำนวน 212 ครัวเรือน ประชากร 563 คน ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 2564

11/05/2564 15:13:20
270 เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่ออนงค์ พันคำภา จำนวน 12,000 บาท ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 173 ม.7 บ้านผักตบ

เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่ออนงค์ พันคำภา จำนวน 12,000 บาท ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 173 ม.7 บ้านผักตบ

11/05/2564 15:08:32
271 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล โดยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่ไปจัดค่าธรรมเนียมฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 13

กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล โดยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่ไปจัดค่าธรรมเนียมฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 13

11/05/2564 15:04:14
272 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลปลาโหล

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลปลาโหล เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนางทองใบ เจริญชัย หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล โดยรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์เนื่องจากในครอบครัวมีเด็กเรียนดีแต่ยากจน

07/05/2564 14:08:57
273 คณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU)

ในวันที่ 23 เมษายน 2564 นายอภิสิทธิ์ ยศสมพงษ์ ประธานกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล นายเหรียญชัย พรหมศิริ และนายเวศยัน ไชยนนท์ คณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) รับการสนันสนุนงบประมาณจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จำนวนเงิน 916,804 บาท สำหรับสมทบงบประมาณของกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองบุญซึ่งรวมถึงเป็นเงินค่าสวัสดิการต่างๆ ของสมาชิกกองบบุญด้วย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

23/04/2564 17:27:47
274 ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล โดยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่ไปจัดค่าธรรมเนียมฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 และ หมูที่ 15 โดยกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการคือประชาชน หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ และหมู่ที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย

29/03/2564 15:58:14
275 ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล โดยวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่ไปจัดค่าธรรมเนียมฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 โดยกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการคือประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และหมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม

29/03/2564 15:51:43
276 ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำปลาโหล ณ ศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ 7 บ้านผักตบ

23/02/2564 11:20:37
277 ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำปลาโหล ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 12 บ้านหนองท่ม และ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ

23/02/2564 11:19:22
278 มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่บุญถิน งึมชา ม.6 จำนวน 10,000 บาท และคุณแม่ประแจ่ม บัวภาคำ ม.6 จำนวน 12,000 บาท ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

23/02/2564 11:18:09
279 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลังและติดตามเร่งรัดการ

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทำงาน "คลินิกสุจริต" จังหวัดสกลนคร นำโดย นายคมสันต์ ล่องวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลังและติดตามเร่งรัดการให้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2564 เวลา 13.30.-18.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร

23/02/2564 11:17:06
280 รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ทำการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล (รับสมัครเป็นวันที่ห้า) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

23/02/2564 11:15:18
281 ลงพื้นที่งานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่งานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านโนนอุดม-บ้านนาบ่อและได้ดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านโนนอุดม-บ้านนาบ่อ ความคืบหน้าโครงการดังกล่าว 95% แล้ว

23/02/2564 11:14:11
282 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ้านเพลิงไหม้

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ้านเพลิงไหม้ บ้านหนองท่ม หมู่ 1 เพื่อดำเนินงานแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

23/02/2564 11:12:37
283 รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ทำการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ณ หอประชุมเทศาบาลตำบลปลาโหล

23/02/2564 11:10:17
284 มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อสุพันธ์ นาคะอินทร์ จำนวน 12,000 บาท ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 68 ม.7 บ้านผักตบ

23/02/2564 11:06:34
285 รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ทำการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ณ หอประชุมเทศาบาลตำบลปลาโหล ในระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564

11/02/2564 15:06:44
286 ออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิวหน้าถนนนสายบ้านโค้งป่ากล้วย-เขิ่อนน้ำอูน

วันที่ 21 มกราคม 2564 รถเกรดเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิวหน้าถนนนสายบ้านโค้งป่ากล้วย-เขิ่อนน้ำอูน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

04/02/2564 14:44:58
287 มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อประดิษฐ์ อุษาพรหม จำนวน 12,000 บาท

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อประดิษฐ์ อุษาพรหม จำนวน 12,000 บาท ในวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 77 ม.14 บ้านโนนอุดม

21/01/2564 13:32:57
288 ออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิวหน้าถนนนสายบ้านโค้งป่ากล้วย-เขิ่อนน้ำอูน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

วันที่ 21 มกราคม 2564 รถเกรดเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิวหน้าถนนนสายบ้านโค้งป่ากล้วย-เขิ่อนน้ำอูน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

21/01/2564 13:30:57
289 ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิท-19 ในโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ รพสต.บ้านดงคำโพธิ์ และศาลาเอนกประสงค์ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิท-19

ในวันที่ 21 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิท-19 ในโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ รพสต.บ้านดงคำโพธิ์ และศาลาเอนกประสงค์ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิท-19

21/01/2564 11:24:34
290 ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดและพ่นน้ำย่าฆ่าเชื่อไวรัสโควิด-19 เชื่อเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

วันที่ 20 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดและพ่นน้ำย่าฆ่าเชื่อไวรัสโควิด-19 เชื่อเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ให้กับโรงเรียนบ้านพังฮอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม

20/01/2564 15:01:11
291 ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดและพ่นน้ำย่าฆ่าเชื่อไวรัสโควิด-19 เชื่อเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

วันที่ 19 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดและพ่นน้ำย่าฆ่าเชื่อไวรัสโควิด-19 เชื่อเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ให้กับโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล

20/01/2564 14:59:26
292 ออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิวหน้าถนนบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

วันที่ 15 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิวหน้าถนนบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

20/01/2564 14:58:00
293 ส่งมอบเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียงยืมให้แก่ นางศรีใคร แก้วพิมพา หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และนายจันทร์เส็ง โมราราช หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่

วันนี้ 15 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาโหล ร่วมส่งมอบเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียงยืมให้แก่ นางศรีใคร แก้วพิมพา หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และนายจันทร์เส็ง โมราราช หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ โดยงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนบริการด้านสาธารณสุขเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลปลาโหล

20/01/2564 14:56:13
294 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกศาลา-แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์

วันที่ 9 มกราคม 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหลได้ลงพืันที่และตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกศาลา-แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 90% แล้ว

20/01/2564 14:28:22
295 มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายทองเพชร ภูชะธง จำนวน 9,000 บาท หมุ่ที่ 3 บ้านดอนยานาง และนายหนูทัศ ผิวบุญเรือง จำนวน 12,000 บาท หมู่ที่ 6 บ้านนาบ่อ

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายทองเพชร ภูชะธง จำนวน 9,000 บาท หมุ่ที่ 3 บ้านดอนยานาง และนายหนูทัศ ผิวบุญเรือง จำนวน 12,000 บาท หมู่ที่ 6 บ้านนาบ่อ ในวันที่ 11 มกราคม 2564

20/01/2564 14:26:01
296 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านงิ้ว-บ้านหนองหวาย

วันที่ 8 มกราคม 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหลได้ลงพืันที่และตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านงิ้ว-บ้านหนองหวาย โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 40% แล้ว

20/01/2564 13:52:04
297 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน
วันที่ 8 มกราคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1698 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 960 คน รับเงินสดเป็นเงิน 576,600 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 540 คน รับเงินสดเป็นเงิน 378,000 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 182 คน รับเงินสดเป็นเงิน 146,600 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 16 คน รับเงินสดเป็นเงิน 16,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,115,600 บาท
20/01/2564 11:28:04
298 ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างวัดราษฎร์นิยม บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

วันที่ 6 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ อสม.หมู่บ้าน ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างวัดราษฎร์นิยม บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

20/01/2564 11:26:43
299 ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างตลาดบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

วันที่ 6 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ อสม.หมู่บ้าน ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างตลาดบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

20/01/2564 11:25:20
300 ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างตลาดบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 6 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ อสม.หมู่บ้าน ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างตลาดบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14 เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

06/01/2564 14:56:40
301 โครงการเสริมผิวทาง AC สายทางหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 4

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นและตรวจการดำเนินงานโครงการเสริมผิวทาง AC สายทางหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 4 โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าโครงการ 80% แล้ว

29/12/2563 15:44:27
302 โครงการเสริมผิวทางลาดยาง สายทางบ้านโคกศาลา-แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นและตรวจการดำเนินงานโครงการเสริมผิวทางลาดยาง สายทางบ้านโคกศาลา-แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ โดยโครงการการด้งกล่าวมีความก้าวหน้าโครงการ 80% แล้ว

29/12/2563 15:42:38
303 ครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมระหว่างบ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที่1 - บ้านตาลเนิ้ง

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นและตรวจการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมระหว่างบ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที่1 - บ้านตาลเนิ้ง ถนนคศล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 236 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 944.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้่างเฉลี่ย 0.50 เมตร มีงบประมาณก่อสร้าง 274,000 บาท โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้าง 40 % แล้ว

14/12/2563 14:21:14
304 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1701คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 961 คน รับเงินสดเป็นเงิน 576,600 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 541 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 378,700 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 183 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 146,400 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 16 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 16,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,117,700 บาท
14/12/2563 11:10:32
305 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล เข้ารับประกาศนียบัตร อปท.ดีเด่นด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)​ ระดับ A ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล เข้ารับประกาศนียบัตร อปท.ดีเด่นด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)​ ระดับ A ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

14/12/2563 10:44:06
306 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1713 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 963 คน รับเงินสดเป็นเงิน 577,800 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 545 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 381,500 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 186 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 148,800 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,127,100 บาท
10/11/2563 15:50:19
307 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อวิไล สุขสร้อย โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงิน 12000 บาทล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงิน 6000 บาท ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 41 ม.16 บ้านผักตบ

21/10/2563 14:13:25
308 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

21/10/2563 14:12:04
309 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการรณรงค์สุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 19 กันยายน 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการรณรงค์สุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น ณ เทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 19 กันยายน 2563

23/09/2563 09:51:44
310 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายนิรัตน์ เหมะธุลิน

คณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายนิรัตน์ เหมะธุลิน ม.10 บ้านปลาโหลน้อย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563

17/09/2563 15:34:37
311 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 - บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล กำลังดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 - บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 โดยโครงการดังกล่าวความก้าวหน้าโครงการ​ 70% มีงบประมาณก่อสร้าง 500,000 บาท

16/09/2563 16:40:29
312 ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ณ บ้านผักตบ หมู่ 1 และ ซ่อมระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติหมู่ที่ 7

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ณ บ้านผักตบ หมู่ 1 และ ซ่อมระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติหมู่ที่ 7

16/09/2563 16:33:15
313 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ณ บ้านผักตบ หมู่ 16

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ณ บ้านผักตบ หมู่ 16

16/09/2563 16:29:42
314 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LAP)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LAP) ณ เทศบาลตำบลปลาโหล อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปลาโหล

31/07/2563 15:52:47
315 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางถาวร อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสระแก้ววารีราม
2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ
3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ

29/07/2563 16:22:51
316 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ฯ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จึงได้ให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล

25/07/2563 14:15:04
317 ประกาศเทศบาลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น (กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น (กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/07/2563 13:51:38
318 ประกาศเทศบาลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/07/2563 13:50:55
319 ประกาศเทศบาลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กสองบาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กสองบาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/07/2563 13:49:54
320 วันที่ 23 กรกฏาคม 253 ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านผักตบ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 23 กรกฏาคม 253 ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านผักตบ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมี นายคำเขื่อง ร่มเกษม นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาชิกสภา และข้าราชการ พนักงานงาน ครู เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ารวมประชุมกับผู้ปกครองนักเรียนด้วย ณ ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านผักตบ

25/07/2563 13:39:48
321 วันที่ 23 กรกฏาคม 253 ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สภาชิกสภา รองปลัดเทศบาล และข้าราชการ พนักงานงาน ครู เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ารวมประชุมกับผู้ปกครองนักเรียนด้วย

วันที่ 23 กรกฏาคม 253 ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สภาชิกสภา รองปลัดเทศบาล และข้าราชการ พนักงานงาน ครู เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ารวมประชุมกับผู้ปกครองนักเรียนด้วย

25/07/2563 13:37:59
322 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหลได้มอบเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ ตามโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยแก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว ศาลาประชาคมบ้านดอนยานาง ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหลได้มอบเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ ตามโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยแก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว ศาลาประชาคมบ้านดอนยานาง ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม

25/07/2563 13:36:29
323 มอบเทียนเข้าพรรษา โดยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ถวายเทียนเข้าพรรษาให้กับทุกวัดในเขตเทศบาล

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมมอบเทียนเข้าพรรษา โดยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ถวายเทียนเข้าพรรษาให้กับทุกวัดในเขตเทศบาล ในการนี้ท่านนายกคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานถวายเทียน และมีท่านกำนันอภิสิทธิ์ ยศสมพงษ์ กำนันตำบลปลาโหล รับมอบเทียน โดยทำพิธีถวายเทียน ณ วัดราษฎร์นิยม บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

10/07/2563 17:05:02
324 วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,724 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1034 คน รับเงินสดเป็นเงิน 620,400 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 500 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 350,000 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 172 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 137,600 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,126,000 บาท

10/07/2563 17:01:37
325 ขอต้อนรับ นายกเทศมนตรีตำบลคำม่วง พร้อมคณะ และยินดีต้อนรับ นางสาวเปรมฤดี ศิริขันธ์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล ขอต้อนรับ นายกเทศมนตรีตำบลคำม่วง พร้อมคณะ และยินดีต้อนรับ นางสาวเปรมฤดี ศิริขันธ์ มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการคลัง ระดับต้น เทศบาลตำบลปลาโหล

03/07/2563 14:44:10
326 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการเทศบาลตำบลปลาโหล ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการเทศบาลตำบลปลาโหล ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายคุณพ่อประหยัด อาษาสร้อย บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล

07/06/2563 12:40:40
327 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อม คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

03/06/2563 13:29:36
328 ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหมู่บ้าน

ในวันที่ 13 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับ อสม. และผู้นำชุมชน ได้ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหมู่บ้าน ณ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 /บ้านโค้งป่ากล้วย หมูที่ 15 /บ้าานดงเชียงเครือ หมูที่ 9/ บ้านงิ้ว หมูที่ 2

13/04/2563 15:51:47
329 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 10 เมษายน 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,732 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี รับเงินสด จำนวน 1024 คน เป็นเงิน 614,400 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี รับเงินสด จำนวน 509คน เป็นเงิน 356,300 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี รับเงินสด จำนวน 178 คน เป็นเงิน 142,400 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 21 คน เป็นเงิน 21,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,134,100 บาท

13/04/2563 11:50:17
330 คณะกรรมการออกตรวจงานโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

วันที่ 9 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล นำโดยนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะกรรมการออกตรวจงานโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

13/04/2563 11:47:08
331 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณลุงนิพนธ์ กองพิมาย บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10

ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณลุงนิพนธ์ กองพิมาย บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินจำนวน 10,000 บาท กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหลมอบเงินจำนวน 5,000 บาท

13/04/2563 11:37:48
332 กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณยายปันบุตรสะอาด บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 3 บ้านดอนยาง โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินจำนวน 12,000 บาท กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหลมอบเงินจำนวน 5,000 บาท

13/04/2563 11:29:43
333 ฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหมู่บ้าน

ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับอสม. และผู้นำชุมขน ได้ออกปฏิบัติงานฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหมู่บ้าน ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

13/04/2563 11:25:20
334 ได้ออกปฏิบัติงาน ฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องการและลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

ในวันที่ 8 เมษายน 2563 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลาโหล นำโดยนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงาน ฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องการและลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

08/04/2563 16:29:14
335 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่ยี่สูญ สุวรรณเจริญ

กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่ยี่สูญ สุวรรณเจริญ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินจำนวน 10,000 บาท กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหลมอบเงินจำนวน 5,000 บาท ในวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล

08/04/2563 16:28:06
336 มอบเครื่องวัดอุณภูมิและ แอลกอฮอล์เจลให้ รพสตทั้ง 3 แห่ง และหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้านผ่านประธาน อสม.หรือตัวแทน ที่ รพ.สต.บ้านหนองท่ม รพ.สต. บ้านปลาโหล รพ.สต. บ้านดงคำโพธิ์

วันที่ 7 เมษายน 2563 คณะผู้บริหารเทศบาลปลาโหล พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ออกมอบเครื่องวัดอุณภูมิและ แอลกอฮอล์เจลให้ รพสตทั้ง 3 แห่ง และหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้านผ่านประธาน อสม.หรือตัวแทน ที่ รพ.สต.บ้านหนองท่ม รพ.สต. บ้านปลาโหล รพ.สต. บ้านดงคำโพธิ์

08/04/2563 16:23:06
337 รับแจ้งเหตุไฟไหม้จากประชาชนบ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

วันที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้จากประชาชนบ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 รับแจ้งเวลา 15.10 น. และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลาโหลสามารถควบคุมเพลิงได้เวลา 16.20 น.

08/04/2563 16:21:22
338 ครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร​ บ้านหนองท่ม หมูที่ 12

วันที่ 1 เมษายน 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร​ บ้านหนองท่ม หมูที่ 12 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณดำเนินงาน 200,000 บาท

08/04/2563 16:17:52
339 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อประยงค์ พะตะเพ็ง

กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหลและกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อประยงค์ พะตะเพ็ง โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินจำนวน 12,000 บาท กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหลมอบเงินจำนวน 5,000 บาท ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว

08/04/2563 16:12:22
340 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร​ บ้านโค้งป่ากล้วย หมูที่ 15

วันที่ 27 มีนาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร​ บ้านโค้งป่ากล้วย หมูที่ 15 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณดำเนินงาน 200,000 บาท และกองช่างได้ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการโดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้า​ 60 % แล้ว

31/03/2563 16:54:02
341 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการ ฉีดยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องทำงาน

ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการ ฉีดยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องทำงานเพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพนักงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ทำความสะอาด ดำเนินการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริกา

31/03/2563 16:51:29
342 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล

 

         
         
         
         
           
28/01/2563 10:06:34
343 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นายจีระศักดิ์ ฮามวงศ์

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นายจีระศักดิ์ ฮามวงศ์ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จำนวน 12,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบ 5,500 บาท ณ ณ บ้านเลขที่ 217 ม.12 บ้านหนองท่ม ในวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น

13/01/2563 16:20:37
344 เงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางอำพร ใครอามาตย์

กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางอำพร ใครอามาตย์ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จำนวน 12,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบ 5,500 บาท ณ บ้านเลขที่ 22 หมู่ 12 บ้านหนองท่ม ในวันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น.

13/01/2563 16:08:05
345 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกิจการ หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 3

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกิจการ หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 3

13/01/2563 16:06:34
346 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย กม.8-อ่างเก็บน้ำข้ามป้อม

วันที่่ 26 ธันวาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย กม.8-อ่างเก็บน้ำข้ามป้อม และได้ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ โดยโครงการดำเนินงานปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย กม.8 - อ่างเก็บน้ำข้ามป้อม มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 90 % แล้ว

 

13/01/2563 16:04:53
347 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานเสริมผิวทางลาดยางถนนสาย หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานเสริมผิวทางลาดยางถนนสาย หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร

27/12/2562 11:29:22
348 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ได้ออกตรวจปั้มน้ำมันพีที เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ได้ออกตรวจปั้มน้ำมันพีที เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

27/12/2562 11:25:14
349 ประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และ อปพร. ร่วมกับจิตอาสา ร่วมปรับภูมิทัศน์ ริมถนน จากโค้งบ้านปลาโหล ถึงหน้าโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล

27/12/2562 11:00:52
350 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล

11/12/2562 15:47:42
351 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 กองช่างได้ลงพื้นที่ก่อสร้างฝายคสล.​ ห้วยแข้​ โดยโครงการดังกล่าว มีความก้าวหน้า 10 เปอร์เซ็นต์แล้ว

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 กองช่างได้ลงพื้นที่ก่อสร้างฝายคสล.​ ห้วยแข้​ โดยโครงการดังกล่าว มีความก้าวหน้า 10 เปอร์เซ็นต์แล้ว

11/12/2562 15:45:07
352 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

11/12/2562 15:41:28
353 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 กองการศึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 กองการศึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 7

11/12/2562 15:36:13
354 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นายนิรัตน์ นาคะอินทร์จำนวน โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลมอบเงิน 12,000 บาท และ กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจครอบครัวสมาชิก 5000 บาท ณ บ้านเลขที่ 201 ม.16 บ้านผักตบ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น.

11/12/2562 15:33:18
355 เข้ารับรางวัลในฐานะที่หน่วยงานได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากผลคะแนน ITA ประจำปี 2562

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ารับรางวัลในฐานะที่หน่วยงานได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากผลคะแนน ITA ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลปลาโหล ได้คะแนน 88.59 อยู่ในระดับ A

11/12/2562 15:30:43
356 งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562

นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
1. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ณ วัดสระแก้ววารีราม
2. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ ที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
3.กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วย เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณรอบคู คลอง ศูนย์ราชการอำเภอวาริชภูมิ

11/12/2562 15:23:18
357 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,904 คน

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,904 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี รับเงินสด จำนวน 1023 คน เป็นเงิน 613,800 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 82 คน เป็นเงิน 49,200 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี รับเงินสด จำนวน 555 คน เป็นเงิน 388,500 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 11 คน เป็นเงิน 7,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี รับเงินสด จำนวน 197 คน เป็นเงิน 157,900 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 11 คน เป็นเงิน 8,800 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 25 คน เป็นเงิน 25,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,250,600 บาท

11/12/2562 15:21:10
358 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

11/12/2562 15:19:32
359 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช พ.ศ. 2562 และได้ดำเนินการส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวส่วนราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลาโหล ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในพิธี และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/12/2562 15:14:39
360 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางบุญคง ไพคำนาม จำนวน 12,000 บาท หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางบุญคง ไพคำนาม จำนวน 12,000 บาท หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

26/11/2562 14:51:08
361 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายข้างโรงเรียนบ้านผักตบ-ห้วยกุดค้า

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้กำลังดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายข้างโรงเรียนบ้านผักตบ-ห้วยกุดค้า เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

26/11/2562 14:48:43
362 ดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกศาลา-บ้านคำน้ำเย็น

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้กำลังดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกศาลา-บ้านคำน้ำเย็น มีความคืบหน้าโครงการ 90% แล้ว

26/11/2562 14:45:14
363 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช พ.ศ. 2562 และได้ดำเนินการส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช พ.ศ. 2562 และได้ดำเนินการส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวส่วนราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลาโหล ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในพิธี และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

26/11/2562 14:37:10
364 โครงการงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2562 ณ หนองปลาโหล หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2562 ณ หนองปลาโหล หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณีอันดีงามของไทย (โดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงของแต่ละท้องถิ่น) และ เพื่อส่งเสริมให้งานประเพณีลอยกระทง เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวในอนาคตอย่างยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในชุมชนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง ภายในงานมีกิจกรรมขบวนแห่กระทงเคลื่อนที่ออกจากบริเวณ เทศบาลตำบลปลาโหล มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนพังโคน - วาริชภูมิ เลี้ยวไปตามถนนปลาโหล - นาแยง เข้าสู่บริเวณหนองปลาโหล และมีการการประกวดนางนพมาศ ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

26/11/2562 14:28:49
365 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,896 คน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,896 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี รับเงินสด จำนวน 1023 คน เป็นเงิน 613,800 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 70 คน เป็นเงิน 42,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี รับเงินสด จำนวน 557 คน เป็นเงิน 389,900 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 11 คน เป็นเงิน 7,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี รับเงินสด จำนวน 199 คน เป็นเงิน 159,200 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 10 คน เป็นเงิน 8,000 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 26 คน เป็นเงิน 26,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,246,600 บาท

26/11/2562 14:27:04
366 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายโคกศาลา-หนองเม็ก

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายโคกศาลา-หนองเม็ก เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

26/11/2562 14:25:37
367 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)

26/11/2562 14:17:41
368 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

26/11/2562 14:15:39
369 ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล​ ้สายทางบ้านไฮ่-หนองกว้าง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล​ ้สายทางบ้านไฮ่-หนองกว้าง เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

26/11/2562 14:14:21
370 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล สายบ้านปลาโหลน้อย-หน้าโรงเรียนบ้านโคกศาลา เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล สายบ้านปลาโหลน้อย-หน้าโรงเรียนบ้านโคกศาลา เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

26/11/2562 14:12:42
371 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล​ สายทางบ้านพรสวรรค์-บ้านโค้งป่ากล้วย เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล​ สายทางบ้านพรสวรรค์-บ้านโค้งป่ากล้วย เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

26/11/2562 14:10:43
372 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล มีงบประมาณก่อสร้่าง 400,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 60% แล้ว

26/11/2562 14:09:15
373 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล​ สายทางบ้านพรสวรรค์-บ้านโค้งป่ากล้วย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล​ สายทางบ้านพรสวรรค์-บ้านโค้งป่ากล้วย

26/11/2562 14:07:43
374 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล มีงบประมาณก่อสร้่าง 400,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 50% แล้ว

26/11/2562 14:06:41
375 สำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย

26/11/2562 14:04:58
376 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล มีงบประมาณก่อสร้่าง 400,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 35% แล้ว

26/11/2562 14:03:45
377 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล มีงบประมาณก่อสร้่าง 400,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 30% แล้ว

26/11/2562 14:01:04
378 ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์

26/11/2562 13:58:30
379 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณแม่แปลง พันคำภา

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณแม่แปลง พันคำภา โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบเงิน จำนวน 5,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 137 ม.7 บ้านผักตบ เวลา 10.30 น.

26/11/2562 13:53:40
380 เพลิงไหม้ยุ้งเก็บฟางอาหารสัตว์ บ้านเลขที่ 195 หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 12.20 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ยุ้งเก็บฟางอาหารสัตว์ บ้านเลขที่ 195 หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นยุ้งเก็บฟางของนายสมปอง บุญเรือง ในการนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล จึงได้เข้าควบคุมเพลิง และดับเพลิงไว้ได้เรียบร้อย เวลาประมาณ 14.20 น. และขอขอบคุณรถดับเพลิงเทศบาลตำบลพังโคนที่ร่วมดำเนินการดับเพลิงในครั้งนี้ด้วย

05/11/2562 16:20:04
381 สำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม

05/11/2562 16:18:34
382 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านปลาโหลวัดป่ารัตนโสภณ- แยกบ้านโคกศาลาดงเชียงเครือดงคำโพธิ

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านปลาโหลวัดป่ารัตนโสภณ- แยกบ้านโคกศาลาดงเชียงเครือดงคำโพธิ โดยโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

05/11/2562 16:14:22
383 ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

05/11/2562 16:07:56
384 โครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในพื้นที่ตำบลปลาโหลสายทาง บ้านโคกศาลาหมู่ที่8- บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่13

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในพื้นที่ตำบลปลาโหลสายทาง บ้านโคกศาลาหมู่ที่8- บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่13 โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 100 %

05/11/2562 16:06:46
385 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางคำมอญ วงค์จันทร์ จำนวน 10,000 บาท

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางคำมอญ วงค์จันทร์ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 20 ม.10 บ้านปลาโหลน้อย เวลา 11.00 น. ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

05/11/2562 16:04:57
386 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562

นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. ทำบุญตักบาตร ณ วัดสระแก้ววารีราม
2. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
3.กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมกันบริเวณหนองแบนสาธารณประโยชน์
4. พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ
ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

05/11/2562 16:02:50
387 สำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

21/10/2562 16:22:34
388 สำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ นาบ่อ หมู่ที่ 6

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ นาบ่อ หมู่ที่ 6

21/10/2562 16:21:23
389 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยกำหนดให้ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดรามวิทยาลัย และวัดป่ารัตนโสภณ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

21/10/2562 16:17:35
390 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสระแก้ววารีราม
2. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ โรงเรียนปารวรรณศึกษา
3. กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ณ บริเวณหนองแบนสวนสาธารณประโยชน์
4. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

21/10/2562 16:14:35
391 วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าระงับเหตุไฟไหม้ บ้านเลขที่ 98 บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ราย นายสุกัน ทองสันทัศ

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าระงับเหตุไฟไหม้ บ้านเลขที่ 98 บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ราย นายสุกัน ทองสันทัศ

21/10/2562 15:52:14
392 ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ดอนยานาง หมู่ที่ 3

21/10/2562 15:50:51
393 ร่วมขบวนพิธีรำสู่ขวัญเมืองสกล ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ หน้าบริเวรปะรำพิธี

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมขบวนพิธีรำสู่ขวัญเมืองสกล ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ หน้าบริเวรปะรำพิธี ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 10 -13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร”

17/10/2562 15:58:10
394 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต ราย นายเป พาสน่ห์ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 16 บ้านผักตบ จำนวนเงิน 10,000 บาท

17/10/2562 15:57:06
395 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

17/10/2562 15:56:00
396 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

17/10/2562 15:54:53
397 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงลูกรังสายวัดป่ารัตนโสภณ-แยกโคกศาลา,ดงเชียงเครือ เพื่อปรับปรุงถนนให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงลูกรังสายวัดป่ารัตนโสภณ-แยกโคกศาลา,ดงเชียงเครือ เพื่อปรับปรุงถนนให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น

17/10/2562 15:54:00
398 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

17/10/2562 15:43:20
399 สำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 16

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 16

17/10/2562 15:42:03
400 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,892 คน

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,892 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี รับเงินสด จำนวน 1022 คน เป็นเงิน 613,200 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 61 คน เป็นเงิน 36,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี รับเงินสด จำนวน 560 คน เป็นเงิน 392,000 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 9 คน เป็นเงิน 6,300 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี รับเงินสด จำนวน 205 คน เป็นเงิน 164,000 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 10 คน เป็นเงิน 8,000 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 25 คน เป็นเงิน 25,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,245,100 บาท

17/10/2562 15:40:12
401 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

17/10/2562 15:38:53
402 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

17/10/2562 15:37:08
403 อตรวจการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล - หมู่ 6 บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 17 กันยายน 2562 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะทำงานกองช่าง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล - หมู่ 6 บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ถนน คสล ดังกล่าว สามารถใช้งานได้สะดวกและสัญจรไปมาได้ตามปกติ

17/10/2562 15:20:03
404 คณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงาน การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

วันที่ 18 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงาน การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

18/09/2562 14:06:10
405 วันที่ 18 กันยายน 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ลงพื้นที่ติดตั้งโคมถนนส่องสว่างถนนสาย วัดป่าบ้านปลาโหล บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4

วันที่ 18 กันยายน 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ลงพื้นที่ติดตั้งโคมถนนส่องสว่างถนนสาย วัดป่าบ้านปลาโหล บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4

18/09/2562 14:01:23
406 ในวันที่ 16 กันยายน 2562 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะทำงานกองช่าง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจการซ่อมแซมถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

ในวันที่ 16 กันยายน 2562 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะทำงานกองช่าง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจการซ่อมแซมถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ถนน คสล. บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 สามารถใช้งานได้สะดวกและสัญจรไปมาได้ตามปกติ

18/09/2562 13:54:58
407 ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ต

ในวันที่ 16 กันยายน 2562 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะทำงานกองช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท สายหน้าบ้านนายสุพรรณ นาคะอินทร์ -หน้าบ้านนายสมเดช นายเชียงใต้ โดยร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิดมี ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 157 เมตร ลึก 0.37 เมตร

18/09/2562 13:53:51
408 วันที่ 3 กันยายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,863 คน

วันที่ 3 กันยายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,863 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1075 คน เป็นเงิน 645,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 512 คน เป็นเงิน 358,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 191 คน เป็นเงิน 152,800 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 17 คน เป็นเงิน 17,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,216,300 บาท

06/09/2562 16:27:48
409 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณพ่อบุญ เหล่าเจริญ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 58 ม.11 บ้านดงคำโพธิ์

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณพ่อบุญ เหล่าเจริญ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 58 ม.11 บ้านดงคำโพธิ์

06/09/2562 16:20:25
410 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

06/09/2562 15:30:42
411 โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึงในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วันที่ 20 สิงหาคม 62 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำกิจกรรมโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึงในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ลดขยะและแหล่งสะสมเชื้อโรค และเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพฤติกรรมอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามหลักสุขาภิบาล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลาโหล หมู่ที่ 4

06/09/2562 14:30:28
412 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

06/09/2562 14:27:51
413 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 และบ้านผักตบ หมู่ที่ 16

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 และบ้านผักตบ หมู่ที่ 16

06/09/2562 14:23:41
414 ประชุมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNacc)

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายสุวัฒน์ หิรนรมย์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ และนางรุ่งทิวา ไชยจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNacc) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

19/08/2562 10:21:01
415 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสระแก้ววารีราม
2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ
3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง และสวนสาธารณะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอวาริชภูมิ
4. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ
ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

19/08/2562 10:20:19
416 วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

02/08/2562 14:31:21
417 วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

02/08/2562 14:30:21
418 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ( LPA ) และมีอปท.วารชิภูมิ ทั้ง 6 แห่ง เข้าร่วมตรวจในครั้งนี้ด้วย ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ( LPA ) และมีอปท.วารชิภูมิ ทั้ง 6 แห่ง เข้าร่วมตรวจในครั้งนี้ด้วย ณ เทศบาลตำบลปลาโหล อาคารสำนักงาน ชั้น 2

02/08/2562 14:28:43
419 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13- บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโห

ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13- บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 286,000 บาท และได้ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 100% แล้ว

02/08/2562 14:25:35
420 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ากิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

02/08/2562 13:46:48
421 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณแม่จันลี ใครอามาตย์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณแม่จันลี ใครอามาตย์ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบเงิน จำนวน 5,000 บาท บาท ณ บ้านเลขที่ 13 ม.12 บ้านหนองท่ม

25/07/2562 15:45:21
422 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องก้ันไข้เลือดออก ณ ผักตบ หมู่ 7

วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องก้ันไข้เลือดออก ณ ผักตบ หมู่ 7 เนื่องจากมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก

25/07/2562 15:44:03
423 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

25/07/2562 13:35:46
424 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนที่ชำรุด ณ บ้านผักตบ หมู่ 7 เพื่อทำการซ่อมแซมถนนต่อไป

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนที่ชำรุด ณ บ้านผักตบ หมู่ 7 เพื่อทำการซ่อมแซมถนนต่อไป

25/07/2562 13:33:42
425 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

25/07/2562 13:32:52
426 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

25/07/2562 13:31:37
427 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9

25/07/2562 13:28:36
428 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านพรสรรค์ หมู่ที่ 13

ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านพรสรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 100% แล้ว

25/07/2562 13:27:08
429 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลและกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณพ่อบุญมา ปัจส

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลและกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณพ่อบุญมา ปัจสา โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบเงิน จำนวน 5,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 159 หมู่ 16 บ้านผักตบ

11/07/2562 16:18:52
430 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ดำเนินการว่างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทุ่งนาของประชาชน บ้านปลาโหล หมู่ 4

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ดำเนินการว่างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทุ่งนาของประชาชน บ้านปลาโหล หมู่ 4

11/07/2562 16:04:09
431 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับการตรวจติดตามดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับการตรวจติดตามดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร

04/07/2562 14:54:33
432 ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบลปลาโหล

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนครร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบลปลาโหล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกลคุ้มครองเด็กในระดับตำบลและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ให้การสงเคราะห์และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

27/06/2562 16:27:39
433 โครงการรณรงค์ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

26/06/2562 13:06:28
434 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,851 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1102 คน เป็นเงิน 661,200 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 528 คน เป็นเงิน 369,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 202 คน เป็นเงิน 161,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,211,400 บาท

26/06/2562 13:04:49
435 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

26/06/2562 13:02:05
436 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

06/06/2562 11:26:30
437 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.30 น. นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สระแก้ววารีราม ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

06/06/2562 11:23:18
438 ทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางบุญหล้า รัตนไตร จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 7 บ้านผักตบ

29/05/2562 14:38:07
439 วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ที่อาศัยอยู่บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล จำนวน 1. ราย คือ นางสาวเดือนเพ็ญ ถัดถานาลัย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ที่อาศัยอยู่บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล จำนวน 1. ราย คือ นางสาวเดือนเพ็ญ ถัดถานาลัย

29/05/2562 14:37:05
440 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

08/05/2562 11:39:43
441 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีการจัดงานถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีการจัดงานถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ.ห้องประชุมอำเภอวาริชภูมิ ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

08/05/2562 11:37:31
442 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,848 คน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,848 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1095 คน เป็นเงิน 647,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 531 คน เป็นเงิน 371,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 203 คน เป็นเงิน 162,400 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,210,100 บาท

08/05/2562 11:36:04
443 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

08/05/2562 11:34:48
444 ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านไฮ่ ม.5 บ้านโนนอุดม ม.14

วันที่ 30 เมษายน 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านไฮ่ ม.5 บ้านโนนอุดม ม.14

08/05/2562 11:33:00
445 วันที่ 29 เมษายน 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านหนองท่ม หมู่ 12

วันที่ 29 เมษายน 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านหนองท่ม หมู่ 12

08/05/2562 11:31:03
446 ร่วมพิธีปลูก "ต้นไม้มงคล" พระราชทาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังเดิม) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ใ

วันที่ 29 เมษายน 2562 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีปลูก "ต้นไม้มงคล" พระราชทาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังเดิม) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

08/05/2562 11:28:02
447 กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลและกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณแม่ไสว สุขสร้อย

กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลและกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณแม่ไสว สุขสร้อย ม.7 บ้านผักตบ ในวันที่ 28 เมษายน 2562

08/05/2562 11:26:55
448 วันที่ 26 เมษายน 2562 ประธานธนาคารขยะตำบลปลาโหล พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบเงินสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวสมาชิกให้กับครบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต นายพูลสวัสดิ์ พานโฮม

วันที่ 26 เมษายน 2562 ประธานธนาคารขยะตำบลปลาโหล พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบเงินสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวสมาชิกให้กับครบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต นายพูลสวัสดิ์ พานโฮม จำนวน 5,500 บาท ณ บ้านเลขที่ 42 ม.10 บ้านปลาโหลน้อย

08/05/2562 11:25:58
449 วันที่ 26 เมษายน 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการเทศบาลตำบลปลาโหล และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย)

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการเทศบาลตำบลปลาโหล และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย) จำนวน 4 ราย
1. นางทองใส สอนไชยา ม.1 บ้านพังฮอ
2. นายพิชิต จันทรา. ม.1 บ้านพังฮอ
3. นายปาน ปุ่งคำน้อย. ม.8 บ้านโคกศาลา
4. นางหนูพิน อุปพงษ์. ม.8 บ้านโคกศาลา

08/05/2562 11:16:37
450 นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณห้วยยาง หมู่ที่ 14 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

08/05/2562 11:13:51
451 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

ในวันที่ 21 เมษายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 50% แล้ว

22/04/2562 16:07:32
452 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14 ตำบลปลาโหล

วันที่ 20 เมษายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 215,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 30% แล้ว

22/04/2562 16:06:12
453 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยพร้อมด้วยมอบเอกสารแนะนำการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี และอวยพรให้การเดินทางด้วยความปลอดภัย

วันที่ 17 เมษายน 2562. เวลา 17.00 น. จุดตรวจรองเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับจิตอาสา และนายอำเภอวาริชภูมิ ดำเนินการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยพร้อมด้วยมอบเอกสารแนะนำการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี และอวยพรให้การเดินทางด้วยความปลอดภัย

18/04/2562 10:26:47
454 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นายบุญทัน แก่นท้าว จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 37 หมู่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ในวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น

18/04/2562 10:24:43
455 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 7 ได้ตรวจเยี่ยมอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยตรวจเยี่ยมด่านตรวจดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล

นที่ 12 เมษายน 2562 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 7 ได้ตรวจเยี่ยมอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยตรวจเยี่ยมด่านตรวจดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล และเยี่ยมชมหาดสวนหินดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

18/04/2562 10:22:30
456 ร่วมงานพระราชพิธีทำน้ำอธิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร

พนักงาน ข้าราชการ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมงานพระราชพิธีทำน้ำอธิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 6 – 9 เมษายน 2562 โดยวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 พิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ “ภูน้ำลอด” วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 พิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

10/04/2562 15:29:18
457 วันที่ 2 เมษายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,833 คน

วันที่ 2 เมษายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,833 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1079 คน เป็นเงิน 647,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 532 คน เป็นเงิน 372,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 203 คน เป็นเงิน 162,400 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,201,200 บาท

03/04/2562 15:01:04
458 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ

วันที่ 22 มีนาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในเขตตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

22/03/2562 15:55:25
459 กองสวัสดิการสังคม และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

วันที่ 21 มีนาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางบาลี ผิวบุญเรือง จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

22/03/2562 15:54:22
460 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย ด.ช.อภิชาติ โคตรโพธิ์

วันที่ 14 มีนาคม 2562 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหลร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย ด.ช.อภิชาติ โคตรโพธิ์ จำนวน 12,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง

14/03/2562 15:58:17
461 ไฟไหม้ประทุขึ้นอีกที่ก่อไผ่บริเวณสวนยางพารา บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 13.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ประทุขึ้นอีกที่ก่อไผ่บริเวณสวนยางพารา บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14 ซึ่งเกิดจากไฟไหม้ป่าและลามทุ่งเข้ามา พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหลจึงเข้าระงับเหตุไฟไหม้ก่อนไฟลุกลามเข้าสวนยางพาราของประชาชน

14/03/2562 15:56:57
462 ไฟไหม้ก่อไผ่บริเวณสวนยางพารา บ้านไฮ่โนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 05.10 น. เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ก่อไผ่บริเวณสวนยางพารา บ้านไฮ่โนนอุดม หมู่ที่ 14 ซึ่งเกิดจากไฟไหม้ป่าและลามทุ่งเข้ามา พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหลจึงเข้าระงับเหตุไฟไหม้ก่อนไฟลุกลามเข้าสวนยางพาราของประชาชน

14/03/2562 15:54:53
463 วันที่ 13 มีนาคม 2562 กองการศึกษา ได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์พลศึกษาประจำตำบล/หมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน

วันที่ 13 มีนาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์พลศึกษาประจำตำบล/หมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน

14/03/2562 15:53:10
464 โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาไฮ่ หมู่ที่ 5

วันที่ 13 มีนาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 273,000 บาท

14/03/2562 15:01:54
465 เพลิงไหม้ด้านหลังวัดป่าบ้านปลาโหลถึงด้านหลังโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้านหลังวัดป่าบ้านปลาโหลถึงด้านหลังโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหลเวลาประมาณ 19.00. น. จึงได้เข้าไปดับเพลิงและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เวลาประมาณ 21.00 น. เพลิงไหม้กินวงกว้างประมาณ 100. ไร่

14/03/2562 15:00:07
466 ไฟไหม้ป่าและลามทุ่งบริเวณ หนองเม็ก บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับแจ้งไฟไหม้ป่าและลามทุ่งบริเวณ หนองเม็ก บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 เวลา 12.00. น. พนักงานเทศบาลและเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าดำเนินการดับไฟ เพลิงสงบลงแล้ว

14/03/2562 14:58:02
467 ออกตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สวนยางบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ 6 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ลงพื้นที่ออกตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สวนยางบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 เบื้องต้นเสียหายเล็กน้อย

14/03/2562 14:50:36
468 วันที่ 4 มีนาคม 2562 ประชาชนแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้สวนยางพารา บ้านโคกศาลา หมุ่ที่ 8 เทศบาลตำบลปลาโหลจึงออกระงับเหตุไฟไหม้สวนยาง หมู่ที่ 8 จนไฟดับเรียบร้อย

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ประชาชนแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้สวนยางพารา บ้านโคกศาลา หมุ่ที่ 8 เทศบาลตำบลปลาโหลจึงออกระงับเหตุไฟไหม้สวนยาง หมู่ที่ 8 จนไฟดับเรียบร้อย

14/03/2562 14:48:13
469 ไฟไหม้ป่าและลามทุ่งบริเวณ ตรงข้ามเทศบาลตำบปลาโหล

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับแจ้งไฟไหม้ป่าและลามทุ่งบริเวณ ตรงข้ามเทศบาลตำบปลาโหล เวลา 17.00. น. เวรประจำวัน พนักงานเทศบาลและเจ้าพนักงานป้องกันเข้าดำเนินการดับไฟ เพลิงสงบเวลา 19.00 น.

05/03/2562 15:05:14
470 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิก รายนายวงค์ ริยะสาร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิก รายนายวงค์ ริยะสาร จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล

05/03/2562 14:24:09
471 โครงการวางท่อลอดถนนห้วยศาลา บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการวางท่อลอดถนนห้วยศาลา บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องตามแบบ โดยมีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 70 % แล้ว

05/03/2562 14:22:33
472 โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

05/03/2562 14:21:36
473 โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

05/03/2562 14:12:26
474 ประชาชนแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้ลามทุ่งเป็นบริเวณกว้าง ณ บริเวณถนนเส้นกิโลที่ 8 บ้านโคกศาลา เทศบาลตำบลปลาโหล จึงออกระงับเหตุไฟไหม้ลามทุ่ง และขอขอบคุณเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา และเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ที่ได้ช่วยระงับเหตุไฟไหม้ลามทุ่มครั้งนี้ด้วย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 15.10 น. ประชาชนแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้ลามทุ่งเป็นบริเวณกว้าง ณ บริเวณถนนเส้นกิโลที่ 8 บ้านโคกศาลา เทศบาลตำบลปลาโหล จึงออกระงับเหตุไฟไหม้ลามทุ่ง และขอขอบคุณเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา และเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ที่ได้ช่วยระงับเหตุไฟไหม้ลามทุ่มครั้งนี้ด้วย

08/02/2562 10:43:17
475 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 30 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยเทศบาลตำบลมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น

30/01/2562 11:02:34
476 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงคำโพธิ์ บ้านโค้งป่ากล้วย และบ้านโคกศาลา

วันที่ 22 มกราคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงคำโพธิ์ บ้านโค้งป่ากล้วย และบ้านโคกศาลา

23/01/2562 16:12:55
477 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

วันที่ 19 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

23/01/2562 16:10:08
478 ไหม้กองฟางภายในบ้านนายวีรศักดิ์ วงศ์ศรีชา บ้านเลขที่ 150. ม.8 โคกศาลา สาเหตุจาก สะเก็ดไฟจากการเชื่อม

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 13.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้กองฟางภายในบ้านนายวีรศักดิ์ วงศ์ศรีชา บ้านเลขที่ 150. ม.8 โคกศาลา สาเหตุจาก สะเก็ดไฟจากการเชื่อม โดนที่เก็บกองฟาง ที่อยู่ภายในบริเวณใกล้เคียง. เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนเคลื่อนย้ายเศษวัสดุออกจากบริเวณเกิดเพลิง เรียบร้อยเวลา 14.30. น

23/01/2562 16:01:01
479 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย)

วันที่ 15 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายคำเขื่อง ร่มเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุรพัฒน์ พูฒธรรม ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศมนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) จำนวน 2. ราย คือ 1.นายมนู สัตถาผล 47000 บาท 2. นายสวัสดิ์ชัย สัตถาผล 11280. บาท

23/01/2562 15:59:47
480 ในวันที่ 14 มกราคม 2562 นายศักดา อินทรพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อสมยศ พาเสน่ย์ จำนวน 10,000 บาท

ในวันที่ 14 มกราคม 2562 นายศักดา อินทรพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อสมยศ พาเสน่ย์ จำนวน 10,000 บาท และประธานธนาคารขยะตำบลปลาโหล นายดำเนิน สอนไชยา ร่วมมอบเงินสวัสดิการฌาปนากิจครอบครัวสมาชิกของกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ให้กับครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต คุณพ่อสมยศ พาเสน่ย์ จำนวน 5,500 บาท ณ บ้านเลขที่ 81 ม.7 บ้านผักตบ

23/01/2562 15:58:18
481 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อสมยศ พาเสน่ย์ จำนวน 10,000 บาท

ในวันที่ 14 มกราคม 2562 นายศักดา อินทรพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อสมยศ พาเสน่ย์ จำนวน 10,000 บาท และประธานธนาคารขยะตำบลปลาโหล นายดำเนิน สอนไชยา ร่วมมอบเงินสวัสดิการฌาปนากิจครอบครัวสมาชิกของกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ให้กับครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต คุณพ่อสมยศ พาเสน่ย์ จำนวน 5,500 บาท ณ บ้านเลขที่ 81 ม.7 บ้านผักตบ

23/01/2562 15:54:51
482 วันที่ 10 มกราคม 2562 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 10 มกราคม 2562 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

23/01/2562 15:52:50
483 วันที่ 10 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ ได้ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย

วันที่ 10 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ ได้ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย

23/01/2562 15:51:42
484 กิจกรรมเดินรณรงค์โครงการ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ในวันที่ 9 มกราคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง โดยให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในทุกครัวเรือนร่วมดำเนินการ โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 และสิ้นสุดในวันที่ 9 มีนาคม 2562 นั้นเพื่อให้การปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

09/01/2562 16:28:38
485 ร่วมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยผู้ประสพอัคคีภัย

วันที่ 8 มกราคม 2562 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสกลนคร พร้อม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลปลาโหล และ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยผู้ประสพอัคคีภัย 2 ราย คือ นายมนู สัตถาผล และนายสวัสดิชัย สัตถาผล ซึ่งวันที่ 6 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 02.40 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านนายมนู สัตถาผล บ้านเลขที่ 223 ม.4 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เหตุสงบเวลาประมาณ 04.00 น. ผลการตรวจสอบเบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 2 หลังคาเรือน คือ
1.นายมนู สัตถาผล บ้านเลขที่ 223 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เสียหายทั้งหลัง ประมาณความเสียหายเบื้องต้น 726,000 บาท
2.นายสวัสดิชัย สัตถาผล บ้านเลขที่ 224 ม.4 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เสียหายบางส่วน ประมาณความเสียหายเบื้องต้น 20,000 บาท

09/01/2562 16:27:16
486 วันที่ 4 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเปิดรั้วโรงเรียน “Open House เปิดประตู...สู่รั้ว M.W.” ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 4 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเปิดรั้วโรงเรียน “Open House เปิดประตู...สู่รั้ว M.W.” ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

04/01/2562 15:23:51
487 เทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลและกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการ ในกรณีที่เสียชีวิตให้กับญาติ ของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางคำมี พาเสน่ห์ อายุ 82 ปี บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 4 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลและกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการ ในกรณีที่เสียชีวิตให้กับญาติ ของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางคำมี พาเสน่ห์ อายุ 82 ปี บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท และธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบ 5,000 บาท ณ บ้านดงคำโพธิ์

04/01/2562 14:54:13
488 วันที่ 4 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,820 คน

วันที่ 4 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,820 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1058 คน เป็นเงิน 634,800 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 537 คน เป็นเงิน 375,900 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 206 คน เป็นเงิน 164,800 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,194,500 บาท

04/01/2562 14:43:47
489 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจร และเพื่อเป็นการบริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

28/12/2561 15:54:48
490 เทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลและกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ในกรณีที่เสียชีวิตให้กับญาติ ของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นาวิชัย ฟองชล

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลและกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ในกรณีที่เสียชีวิตให้กับญาติ ของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นาวิชัย ฟองชล โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท และธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบ 5,000 บาท ณ บ้านดงคำโพธิ์

28/12/2561 15:46:09
491 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ได้กิจกรรมปีใหม่ ศพด.ไฮ่ปลาโหล โดยภาคเช้า มีการเล่นกิจกรรมของเด็กนักเรียน และตอนบ่ายจับของขวัญปีใหม่

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้กิจกรรมปีใหม่ ศพด.ไฮ่ปลาโหล โดยภาคเช้า มีการเล่นกิจกรรมของเด็กนักเรียน และตอนบ่ายจับของขวัญปีใหม่

28/12/2561 15:44:02
492 ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day และกิจกรรม 5 ส. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดจัดระเบียบห้องทำงาน ทำความสะอาดบริเวณรอบตึก ปรับภูมิทัศน์

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day และกิจกรรม 5 ส. ในการนี้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดจัดระเบียบห้องทำงาน ทำความสะอาดบริเวณรอบตึก ปรับภูมิทัศน์ และตัดหญ้าเก็บขยะรอบบริเวณเทศบาล เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ

24/12/2561 15:47:27
493 ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียน ICT ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล และสำรวจความพร้อมการรับโอนครุภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียน ICT ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล และสำรวจความพร้อมการรับโอนครุภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การเรียน ICT ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล

24/12/2561 15:45:02
494 วันที่ 20 ธันวาคม กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อจันทร์ เหมะธุลิน จำนวน 12,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 23 ม.3 บ้านดอนยานาง

วันที่ 20 ธันวาคม กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อจันทร์ เหมะธุลิน จำนวน 12,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 23 ม.3 บ้านดอนยานาง

24/12/2561 15:36:07
495 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 และโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล หมู่ 5

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 และโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล หมู่ 5

17/12/2561 15:02:25
496 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางนิวาส พาเสน่ห์

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางนิวาส พาเสน่ห์ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 196 ม.16 บ้านผักตบ

13/12/2561 16:29:22
497 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจายน้ำปะปา บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาาท

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจายน้ำปะปา บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาาท

13/12/2561 16:26:45
498 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ออกร่วมกิจกรรมมอบเงินสว้สดิการสมาชิกฌาปณกิจครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมประธานธนาคารขยะตำบลปลาโหล คณะกรรมการขยะหมู่บ้านหนองท่ม บ้านผักตบ 16

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ออกร่วมกิจกรรมมอบเงินสว้สดิการสมาชิกฌาปณกิจครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมประธานธนาคารขยะตำบลปลาโหล คณะกรรมการขยะหมู่บ้านหนองท่ม บ้านผักตบ 16 รายละ 5,500 บาท

13/12/2561 16:12:11
499 ไฟลัดวงจรหม้อแปลงระเบิด เศษไฟกระเด็นตกหลังคาบ้านที่มีใบไม้แห้งและข้ามถนนบริเวณหญ้าแห้งไฟข้ามถนนจะลงทุ่งบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 จึงดำเนินการดับไฟเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้สายเชื่อมระหว่างสายแรงสูง ไฟลัดวงจรหม้อแปลงระเบิด เศษไฟกระเด็นตกหลังคาบ้านที่มีใบไม้แห้งและข้ามถนนบริเวณหญ้าแห้งไฟข้ามถนนจะลงทุ่งบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 จึงดำเนินการดับไฟเรียบร้อยแล้ว

11/12/2561 15:36:40
500 กองสวัสดิการเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ในกรณีที่เสียชีวิตให้กับญาติ ของสมาชิกที่เสียชีวิต

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 กองสวัสดิการเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ในกรณีที่เสียชีวิตให้กับญาติ ของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นายธวัช จันทะโคตร จำนวน 10000 บาท ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น ณ บ้านเลขที่ 152 ม 7 บ้านผักตบ

11/12/2561 15:35:41
501 ออกระงับเหตุไฟไหม้ทุ่งนาของชาวบ้านนาบ่อ

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ลุกลามทุ่งนา บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 จึงได้ออกระงับเหตุไฟไหม้ทุ่งนาของชาวบ้านนาบ่อเรียบร้อยแล้ว

11/12/2561 15:19:08
502 โครงการปรับปรุงท่อจายน้ำปะปา บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจายน้ำปะปา บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาาท มีความก้าวหน้าของโครงการ 25% แล้ว

11/12/2561 13:10:55
503 พิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ

06/12/2561 16:27:18
504 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,814 คน

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,814 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1049 คน เป็นเงิน 629,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 539 คน เป็นเงิน 377,300 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 207 คน เป็นเงิน 165,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน เป็นเงิน 20,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,192,300 บาท

06/12/2561 14:40:00
505 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางบุญมา หาศรีคำ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 36 ม.12 บ้านหนองท่ม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางบุญมา หาศรีคำ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 36 ม.12 บ้านหนองท่ม

19/11/2561 15:11:01
506 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล โดยได้ประชุมเพื่อพิจารณา
1. การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ระเบียบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โครงการพัฒนาด้านการศึกษากองการศึกษา
4. งบประมาณค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปีงบประมาณ 2562
5. แนวทางการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะจัดในภาคเรียนที่ 2/2561

19/11/2561 14:58:32
507 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผัก เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ

              วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผัก เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ โดยได้ประชุมเพื่อพิจารณา
1. การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ระเบียบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โครงการพัฒนาด้านการศึกษากองการศึกษา
4. งบประมาณค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปีงบประมาณ 2562
5. แนวทางการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะจัดในภาคเรียนที่ 2/2561

19/11/2561 14:56:47
508 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมูที่ 1 - บ้านตาลเนิ้ง ตำบลปลาโหล

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมูที่ 1 - บ้านตาลเนิ้ง ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาาท

08/11/2561 11:29:03
509 พัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ จัดโครงการการตามยุทธศาสตร์กรมพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม "บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร"

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 พัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ จัดโครงการการตามยุทธศาสตร์กรมพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม "บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร" ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

08/11/2561 11:12:54
510 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,813 คน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,813 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1045 คน เป็นเงิน 627,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 541 คน เป็นเงิน 378,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 207 คน เป็นเงิน 165,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน เป็นเงิน 20,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,191,300 บาท

01/11/2561 16:39:09
511 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ /หมู่ที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย / หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

01/11/2561 16:37:33
512 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมุ่บ้าน บ้านพังฮอ หมูที่ 1 - บ้านตาลเนิ้ง ตำบลปลาโหล

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมุ่บ้าน บ้านพังฮอ หมูที่ 1 - บ้านตาลเนิ้ง ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาาท มีความก้าวหน้าของโครงการ 30 % แล้ว

01/11/2561 16:36:25
513 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมุ่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมูที่ 10 - บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาาท

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมุ่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมูที่ 10 - บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาาท

01/11/2561 16:34:41
514 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ /หมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม /หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ /หมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม /หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

01/11/2561 16:32:14
515 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านผักตบ หมู่ 7 และ หมู่ที่ 16

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านผักตบ หมู่ 7 และ หมู่ที่ 16

01/11/2561 16:29:41
516 วันที่ 29 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ /หมู่ที่ 12 บ้านหนองท่ม/ หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ /หมู่ที่ 12 บ้านหนองท่ม/ หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว

01/11/2561 16:28:14
517 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอำเภอวาริชภูมิ เพื่อจับสลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน และคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา 33 วรรค 3

26/10/2561 10:16:02
518 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

24/10/2561 16:37:18
519 พิธีสู่ขวัญเมืองและขอขมาแม่น้ำหนองหาร ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง)

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหลได้ร่วมพิธีสู่ขวัญเมืองและขอขมาแม่น้ำหนองหาร ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง)

24/10/2561 16:35:23
520 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้่าร่วมงานมหกรรม "วาริชภูมิ 3 ดี สู่วิถีเมืองพฤษเวช"

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้่าร่วมงานมหกรรม "วาริชภูมิ 3 ดี สู่วิถีเมืองพฤษเวช" โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดงานขึ้น เพื่อเป็นการประกาศและส่งเสริมกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตคนวาริชภูมิ 3 ดี คือ คนดี สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี และการปลูก ใช้ ผลิต จำหน่ายสมุนไพรในระดับครัวเรือน ชุมชน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้จะมีร่วมแรงร่วมใจในการลดปัญหาความสูญเสียที่ป้องกันได้เพื่อคนวาริชภูมิ โดยกำหนดจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ของภาคีทุกภาคส่วนร่วมกัน ณ บริเวณเวทีชั่วคราว สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

19/10/2561 11:16:32
521 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสระแก้ววารีราม

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น - 08.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสระแก้ววารีราม ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา เป็นประธานในพิธี และเวลา 09.00 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ โรงเรียนปาวรรณศึกษา โดยนายอำเภอวาริชภูมิวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นลำดับแรก และผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในอำเภอวาริชภูมิ วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามลำดับ

16/10/2561 11:06:24
522 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา นำยางมะตอยกลบหลุมถนนเป็นหลุมบ่อ เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ในเขตตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา นำยางมะตอยกลบหลุมถนนเป็นหลุมบ่อ เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ในเขตตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

10/10/2561 19:13:00
523 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางสนม หล้าอามาตย์ จำนวน 10,000 บาท

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่่เสียชีวิต รายนางสนม หล้าอามาตย์ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น.

10/10/2561 19:10:32
524 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางปลาโหล-ถนนโคกศาลาดงเชียงเครือ เพื่อให้ถนนใช้งานได้ปกติและสะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชน

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางปลาโหล-ถนนโคกศาลาดงเชียงเครือ เพื่อให้ถนนใช้งานได้ปกติและสะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชน

08/10/2561 10:31:04
525 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เพื่อให้ถนนใช้งานได้ปกติและสะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชน

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เพื่อให้ถนนใช้งานได้ปกติและสะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชน

08/10/2561 10:29:56
526 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 และบ้านพรสวรรค์ บ้านหมู่ที่ 13

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 และบ้านพรสวรรค์ บ้านหมู่ที่ 13

08/10/2561 10:28:35
527 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกศาลา -คุ้มดง(หนองเม็ก)

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกศาลา -คุ้มดง(หนองเม็ก)

04/10/2561 15:58:09
528 วันที่ 2 ตุลาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,831 คน

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,831 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1041 คน เป็นเงิน 624,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 543 คน เป็นเงิน 380,100 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 228 คน เป็นเงิน 182,400 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,206,100 บาท

04/10/2561 15:56:49
529 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพรสวรรค์ถึงบ้านเจริญสุข

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพรสวรรค์ถึงบ้านเจริญสุข

04/10/2561 15:55:40
530 วันที่ 7 กันยายน 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 7 กันยายน 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

07/09/2561 16:17:25
531 วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารท่านนายกคำเขื่อง ร่มเกษ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลพร้อมคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วม มอบสวัสดิการให้ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 5,500 บาท ณ บ้านไฮ่ หมูที่ 5

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารท่านนายกคำเขื่อง ร่มเกษ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลพร้อมคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วม มอบสวัสดิการให้ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 5,500 บาท ณ บ้านไฮ่ หมูที่ 5

07/09/2561 16:13:53
532 มอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกคำเขื่อง ร่มเกษ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลพร้อมคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่

07/09/2561 16:12:21
533 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 และบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 และบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

07/09/2561 10:27:05
534 วันที่ 6 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานโครงการธรรมสัญจร หมู่บ้านรักษาศีล 5 เข้าสู่ทุกอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10/ ปีที่ 13

วันที่ 6 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานโครงการธรรมสัญจร หมู่บ้านรักษาศีล 5 เข้าสู่ทุกอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10/ ปีที่ 13 ณ วัดศรีโพธิ์คำ บ้านโคกศาลา หมูที่ 8 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ มีท่านคุณ พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

06/09/2561 15:04:55
535 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,703 คน
วันที่ 4 กันยายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,703 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1006 คน เป็นเงิน 603,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 501 คน เป็นเงิน 350,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 182 คน เป็นเงิน 145,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน เป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,113,900 บาท
06/09/2561 10:57:03
536 ควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 80% แล้ว

31/08/2561 11:54:54
537 ร่วมต้อนรับคณะจากช่อง 9 อสมท. มาทำสารคดีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมต้อนรับคณะจากช่อง 9 อสมท. มาทำสารคดีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สถานที่ท่องเที่ยวบ้านดงคำโพธิ์ ในการนี้ท่านรองศักดา อินทรพานิชย์ ท่านรองวิชัย ศรีโคตร ท่านละยอม ทัศมี ที่ปรึกษา ท่านปรีดา เจริญชัย ผอ.กองสวัสดิการสังคม ร่วมต้อนรับขณะด้วย

31/08/2561 11:51:32
538 ควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 80% แล้ว

29/08/2561 10:33:36
539 โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมูที่ 11

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมูที่ 11 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของโครงการฯ 80% แล้ว

22/08/2561 10:48:25
540 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านดงคำโพธิ์หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านดงคำโพธิ์หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

20/08/2561 16:37:10
541 ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบล จำนวน 12 ราย

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับศูนย์สงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร ร่วมสอบให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบล จำนวน 12 ราย

20/08/2561 16:35:27
542 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ ได้แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในพิธี

14/08/2561 14:45:47
543 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเป็นการเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
2. เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ ได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
4. เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้สำนักในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในฐานะของแม่ในการอบรมสั่งสอนลูก
5. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคนไทย

09/08/2561 16:19:06
544 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเป็นการเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
2. เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ ได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
4. เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้สำนักในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในฐานะของแม่ในการอบรมสั่งสอนลูก
5. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคนไทย

09/08/2561 16:17:38
545 มอบเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิตของกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ให้ญาติผู้เสียเสียชีวิต

วันที่ 11 เมษายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิตของกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ให้ญาติผู้เสียเสียชีวิต รายละ จำนวน 5,000 บาท ณ บ้านปลาโหล หมู่ 4 และบ้านหนองท่ม หมู่ 12

08/08/2561 15:19:03
546 มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางศรีบุญเรือง สาขามุละ

วันที่ 11 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ได้มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางศรีบุญเรือง สาขามุละ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล เวลา 11.00 น.

08/08/2561 14:30:24
547 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมปฏิบัติงานเป็นเจ้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

วันที่ 9 เมษายน 2561 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมปฏิบัติงานเป็นเจ้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลาโหลที่ปฏิบัติหน้าที่มีดังนี้
1. นางสาวจุไรรัตน์ พุฒธรรม
2. นางสาวปัศนีย์ ร่มเกษ
3.นางอรุณรัตน์ ขันละ
4. จ่าเอกประสิทธิ์ โอพาตะวงศ์
5. นางทัศนีย์ มงคลรัตน์
6. นางมะลินดา จันทร์หล้า
7. นายธวัชชัย นาเชียงใต้

11/04/2561 16:10:29
548 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมเข้างานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

วันที่ 6 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมเข้างานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ ในการนี้ ท่านนายอำเภอบรรลือ ส้มฤทธิ์จินตนา เป็นประธานในพิธี หลังจากเสร็จพิธี นายอำเภอบรรลือ ส้มฤทธิ์จินตนา พร้อมข้าราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชน ได้ไปกราบสักการะเจ้าปู่มเหสักข์ด้วย

11/04/2561 16:06:29
549 วันที่ 3 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ 3 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,731 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1015 คน เป็นเงิน 609,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 511 คน เป็นเงิน 357,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 187 คน เป็นเงิน 149,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,134,300 บาท

11/04/2561 11:26:27
550 วันที่ 30 มีนาคม 2561 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกันทำสะอาดและจัดสถานที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาบตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2561- 1 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบล

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกันทำสะอาดและจัดสถานที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาบตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2561- 1 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล

30/03/2561 16:28:36
551 วันที่ 29 มีนาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติเหตุหมู่ ร่วมกับโรงพยาบาลวาริชภูมิ สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ สถานีตำรวจภูธรคำบ่อ และ อปท.ในเขตอำเภอวาริชภูมิทุกแห่ง ณ แยกบ้านคำบิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน

วันที่ 29 มีนาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติเหตุหมู่ ร่วมกับโรงพยาบาลวาริชภูมิ สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ สถานีตำรวจภูธรคำบ่อ และ อปท.ในเขตอำเภอวาริชภูมิทุกแห่ง ณ แยกบ้านคำบิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิและพื้นที่ข้างเคียง และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์

30/03/2561 16:26:56
552 วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 12.45 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ ป่าหญ้า ริมถนนทางเข้าเขื่อนน้ำอูนจะลุกลามเข้าบ้านประชาชน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกระงับเหตุ ร่วมกับเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 12.45 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ ป่าหญ้า ริมถนนทางเข้าเขื่อนน้ำอูนจะลุกลามเข้าบ้านประชาชน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกระงับเหตุ ร่วมกับเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา เพลิงสงบ เวลาประมาณ 13.20 น.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดับไฟ มีดังนี้
จ.อ.ประสิทธิ์ โอพาตะวงศ์
นายสุวิทย์ นาคอินทร์
นายวีระยุทธ สุทธิอาจ
นายนฤชิต. สอนไชยา

30/03/2561 15:38:59
553 วันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมมอบเงินให้กับผู้ประสบภัย กรณีวาตภัย ให้กับ นายประพันธ์ แสนอามาตรย์ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

วันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมมอบเงินให้กับผู้ประสบภัย กรณีวาตภัย ให้กับ นายประพันธ์ แสนอามาตรย์ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

30/03/2561 15:28:07
554 วันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ

วันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ

30/03/2561 15:26:48
555 วันที่ 19 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ลามทุ่งนา บริเวณบ้านปลาโหลน้อยและบ้านงิ้ว งานป้องกันบรรเทาและบรรเทาสารธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล จึงได้ออกดับไฟไหม้ เพื่อไม่ให้ไฟลามทุ่งต่อไป

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ลามทุ่งนา บริเวณบ้านปลาโหลน้อยและบ้านงิ้ว งานป้องกันบรรเทาและบรรเทาสารธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล จึงได้ออกดับไฟไหม้ เพื่อไม่ให้ไฟลามทุ่งต่อไป

27/03/2561 16:34:26
556 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล

27/03/2561 16:33:10
557 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมูู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมูู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล

27/03/2561 16:31:53
558 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมูู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมูู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล

27/03/2561 16:31:21
559 วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 21.22 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้าน บริเวณหลังวัดพระธาตุศรีมงคล เป็นบ้านนายนิ่ม สุทธิอาจ งานป้องกันเทศบาลตำบลปลาโหล โดย จอ.ประสิทธิ์,นายสุทธิพงษ์ ,นายวีระยุทธ ได้ออกร่วมระงับเหตุ เพลิงสงบเวลา 22.10 น.

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 21.22 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้าน บริเวณหลังวัดพระธาตุศรีมงคล เป็นบ้านนายนิ่ม สุทธิอาจ งานป้องกันเทศบาลตำบลปลาโหล โดย จอ.ประสิทธิ์,นายสุทธิพงษ์ ,นายวีระยุทธ ได้ออกร่วมระงับเหตุ เพลิงสงบเวลา 22.10 น.

27/03/2561 16:28:03
560 วันที่ 14 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายวันทา เถาว์ชาลี จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 124 บ้านไฮ่ เวลา 10.30

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายวันทา เถาว์ชาลี จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 124 บ้านไฮ่ เวลา 10.30

27/03/2561 16:26:23
561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ณ ศาลาประชาคมโคกศาลา หมู่ที

ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ณ ศาลาประชาคมโคกศาลา หมู่ที่ 8

27/03/2561 16:25:19
562 ประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

13/03/2561 15:12:30
563 เข้าเดินรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ถึง บ้านดงเชียงเครือ หมู่ 9

วันที่ 12 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมเข้าเดินรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ถึง บ้านดงเชียงเครือ หมู่ 9

13/03/2561 10:02:35
564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

วันที่ 8 มีนาคม 61 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

08/03/2561 16:17:38
565 นายปรีดา เจริญไชย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากลุ่มน้ำภาคอิสาน 18 จังหวัด ซึ่งได้มาศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านดงคำโพธิ์

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายปรีดา เจริญไชย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากลุ่มน้ำภาคอิสาน 18 จังหวัด ซึ่งได้มาศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านดงคำโพธิ์ ณ ศาลาประชาคมบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

08/03/2561 16:12:52
566 วันนี้ 7 มี.ค. 2561 คณะอนุกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอวาริชภูมิ ได้ดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ในเขตพื้นที่ ตำบลคำบ่อ ตำบลค้อเขียว เพื่อรวบรวมข้อมูลในการป้องกันอุบัติเหตุนำเสนอคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอ เพือพิจารณาประสานน่วยงานที่รับผิด

วันนี้ 7 มี.ค. 2561 คณะอนุกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอวาริชภูมิ ได้ดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ในเขตพื้นที่ ตำบลคำบ่อ ตำบลค้อเขียว เพื่อรวบรวมข้อมูลในการป้องกันอุบัติเหตุนำเสนอคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอ เพือพิจารณาประสานน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการต่อไป

08/03/2561 16:11:25
567 ประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ในการนี้ คณะทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลปลาโหล ได้ต้อนรับท่านพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ที่มาติดตามการจัดเวทีประชาคม ในครั้งนี้ด้

วันที่ 7 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ในการนี้ คณะทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลปลาโหล ได้ต้อนรับท่านพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ที่มาติดตามการจัดเวทีประชาคม ในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลาประชาคมบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ 11

08/03/2561 16:08:27
568 ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จากนายทองอยู่ ฝ่ายขันธ์ แจ้งว่า ร่องน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล

วันที่ 5 มีนาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จากนายทองอยู่ ฝ่ายขันธ์ แจ้งว่า ร่องน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล ได้เกิดการตื้นเขินทำให้น้ำเสียจากชุมชนไม่สามารถระบายไปที่อื่นได้ทำน้ำเสียเกิดท่วมขังส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวช้าน และทำให้เกิดน้ำท่วมหมู่บ้านในหน้าฝน ดังนี้ จึงขอร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อให้เทศบาลตำบลปลาโหลได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านนาบ่อต่อไป

08/03/2561 16:04:42
569 วันที่ 6 มีนาคม 61 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 และบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10

วันที่ 6 มีนาคม 61 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 และบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10

08/03/2561 16:02:07
570 วันที่ 6 มีนาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2, บ้านดอนยานาง หมู่ 3, บ้านไฮ่ หมู่ 5

วันที่ 6 มีนาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2, บ้านดอนยานาง หมู่ 3, บ้านไฮ่ หมู่ 5

08/03/2561 16:00:54
571 เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร "

วันที่ 6 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ในการนี้ ทีมขับเคลื่อนโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลปลาโหล ได้ต้อนรับการมาติดตามการจัดเวทีประชาคม จากตัวแทนสถิติจังหวัดสกลนคร ,ปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ และสัสดีอำเภอวาริชภูมิ ที่มาเข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลาประชาคมบ้านปลาโหลน้อย หมู่ 10

08/03/2561 15:58:53
572 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

02/03/2561 15:10:52
573 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ก้าวไปกับ ก้อง ห้วยไร่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ก้าวไปกับ ก้อง ห้วยไร่ เพื่อหาทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร ณ ทีว่าการอำเภอวาริชภูมิ

02/03/2561 15:04:22
574 โครงการเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจวินัยจราจร

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับบ้านพักเด็กครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจวินัยจราจร ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนอีกทั้งเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน

27/02/2561 16:07:37
575 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

3.สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น

5.ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

23/02/2561 11:33:22
576 ร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนยานาง หมู่ 3

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนยานาง หมู่ 3

23/02/2561 11:30:52
577 ร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ณ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว หมู่ 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ณ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว หมู่ 2

23/02/2561 11:29:19
578 ร่วมประชาคมไทยนิยมตำบลปลาโหล ณ ศาลาประชาคมบ้านพังฮอ หมู่ 1

วันที่ 21 มกราคม 2561 นายศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมไทยนิยมตำบลปลาโหล ณ ศาลาประชาคมบ้านพังฮอ หมู่ 1

23/02/2561 11:28:10
579 ออกติดตามการจัดซื้อขยะรีไซเคิลของกรรมการชุดใหม่ ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

ในวันที่ 21 มกราคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยนายสมิทธ์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดออกติดตามการจัดซื้อขยะรีไซเคิลของกรรมการชุดใหม่ ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

23/02/2561 11:25:40
580 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 16

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 16

23/02/2561 11:24:35
581 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านไฮ่ หมู่ 5 และบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านไฮ่ หมู่ 5 และบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

23/02/2561 11:20:13
582 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ณ วัดบ้านดงคำโพธิ์

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ณ วัดบ้านดงคำโพธิ์ พร้อมร่วมกิจกรรมบุญประทายข้าวเปลือก

16/02/2561 10:39:16
583 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายประเสริฐ ทัศมี บ้านดอนยานาง จำนวน 12,000 บาท

16/02/2561 10:26:43
584 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิตรายนายทรัพย์ทวี สุขสร้อย จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 114 บ้านผักตบ

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิตรายนายทรัพย์ทวี สุขสร้อย จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 114 บ้านผักตบ

06/02/2561 15:58:24
585 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ดงคำโพธ์ หมู่ 11

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ดงคำโพธ์ หมู่ 11

06/02/2561 15:56:44
586 มอบพวงหรีดกับครอบครัวอดีต สท.ทรัพย์ทวี สุขสร้อย บ.ผักตบ

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหารประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัด /ผอ.กอง /หน.สำนักปลัด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกันมอบพวงหรีดกับครอบครัวอดีต สท.ทรัพย์ทวี สุขสร้อย บ.ผักตบ

06/02/2561 15:54:58
587 ทำโครงการ 1 ตำบลซ๋อม 1 ตำบลสร้าง สานพลังประชารัฐ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร จัดทำโครงการ 1 ตำบลซ๋อม 1 ตำบลสร้าง สานพลังประชารัฐ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561 รายนายถาวร เจนสิทธิ์ บ้านเลขที่ 38 หมูที่ 7 บ้านผักตบ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

06/02/2561 11:28:52
588 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,741 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,741 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1022 คน เป็นเงิน 613,200 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 512 คน เป็นเงิน 358,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 189 คน เป็นเงิน 151,200 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,140,800 บาท

01/02/2561 14:29:03
589 ร่วมปฏิบัติหน้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำร้านมัจฉากาชาด จังหวัดสกลนคร โดยจังหวัดสกลนครกำหนดเวรประจำร้านมัจฉากาชาดของอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 18 มกราคม 2561 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมปฏิบัติหน้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำร้านมัจฉากาชาด จังหวัดสกลนคร โดยจังหวัดสกลนครกำหนดเวรประจำร้านมัจฉากาชาดของอำเภอวาริชภูมิ ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น-24.00 น. ในการที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดส่งเจ้าที่ อปพร. เทศบาลตำบลปลาโหลเข้าร่วมรักษาความปลอดภัยภายในงานกาชาดจังหวัดสกลนครด้วย

22/01/2561 16:36:16
590 มอบเงินสว้สดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต รายคุณยายสมจิตร นาเชียงใต้ ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 18 มกราคม 2561 เทศบาลปลาโหล โดย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสว้สดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต รายคุณยายสมจิตร นาเชียงใต้ ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

22/01/2561 16:30:58
591 กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 10 มกราคม 2561 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

22/01/2561 16:22:31
592 พระครูสังฆรักษ์นฤบดินทร์ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยม ได้มามอบกระปุกออมสินจำนวน 114 อัน

วันที่ 10 มกราคม 2561 ท่านพระครูสังฆรักษ์นฤบดินทร์ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยม ได้มามอบกระปุกออมสินจำนวน 114 อัน ข้าวสารจำนวน 9 ถุง ขนมจำนวน 9 ห่อใหญ่ และมาม่าจำนวน 3 ลัง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 3 ศูนย์ ของเทศบาลตำบลปลาโหล

22/01/2561 16:20:59
593 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโนนอุดม หมู่ 14 และ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

วันที่ 9 มกราคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโนนอุดม หมู่ 14 และ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

22/01/2561 16:18:19
594 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม

วันที่ 5 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,750 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1025 คน เป็นเงิน 615,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 515 คน เป็นเงิน 360,500 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 192 คน เป็นเงิน 153,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,147,100 บาท

22/01/2561 16:16:03
595 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13

วันที่ 9 มกราคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13

22/01/2561 16:14:24
596 มอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวคุณยายทิ้ง อัคราช

วันที่ 8 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวคุณยายทิ้ง อัคราช จำนวนเงิน 8000 บาท บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

22/01/2561 16:13:15
597 มอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวคุณพ่อบุญรอด พรหมศิริ ม.11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล

วันที่ 9 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล กองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล และธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวคุณพ่อบุญรอด พรหมศิริ ม.11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 8,000 บาท และธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบ 5,000 บาท

22/01/2561 16:11:20
598 วันที่ 3 มกราคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลููกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าเยี่ยมจุดตรวจหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 3 มกราคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลููกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าเยี่ยมจุดตรวจหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

03/01/2561 16:20:42
599 เข้าร่วมอวยพรและขอพร จากนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561

วันที่ 3 มกราคม 2561 นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมอวยพรและขอพร จากนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561

03/01/2561 16:18:32
600 เข้าร่วมอวยพรและขอพร จากนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561

วันที่ 3 มกราคม 2561 นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมอวยพรและขอพร จากนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561

03/01/2561 16:16:22
601 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจร และเพื่อเป็นการบริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

03/01/2561 15:10:05
602 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล จิตอาสา สมาชิก และ อปพร. ร่วมดำเนินการทำความสะอาดกวาดฝุ่นและเก็บขยะบริเวณริมถนนช่วงหน้าเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล จิตอาสา สมาชิก และ อปพร. ร่วมดำเนินการทำความสะอาดกวาดฝุ่นและเก็บขยะบริเวณริมถนนช่วงหน้าเทศบาลตำบลปลาโหล

03/01/2561 15:08:52
603 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางสัญญา จำปาทิ จำนวน 8,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 445 หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ได้มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางสัญญา จำปาทิ จำนวน 8,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 445 หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ

03/01/2561 15:07:51
604 ตรวจสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ปั้มน้ำมันเพชรสุพรรณบริการ บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 เพื่อออกใบอนุญาตประกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2560

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ปั้มน้ำมันเพชรสุพรรณบริการ บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 เพื่อออกใบอนุญาตประกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2560

03/01/2561 15:06:36
605 จัดเก็บค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

03/01/2561 15:05:22
606 รจัดเก็บค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านปลาโหล ,บ้านปลาโหลน้อย, บ้านโคกศาลา, บ้านไฮ่ , บ้านพังฮอ, บ้านหนองท่ม

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านปลาโหล ,บ้านปลาโหลน้อย, บ้านโคกศาลา, บ้านไฮ่ , บ้านพังฮอ, บ้านหนองท่ม

03/01/2561 15:00:52
607 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ผักตบ หมู่ 7

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ผักตบ หมู่ 7

03/01/2561 14:58:55
608 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 มีวัตถุเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

08/12/2560 15:14:45
609 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ในครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกทั้งยังร่วมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

08/12/2560 15:05:00
610 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ 2

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ 2

08/12/2560 15:02:09
611 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,754 คน

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,754 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1028 คน เป็นเงิน 616,800 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 515 คน เป็นเงิน 360,500 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 193 คน เป็นเงิน 154,400 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,149,700 บาท

07/12/2560 15:45:45
612 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตับ หมู่ 7 และ หมู่ 16

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตับ หมู่ 7 และ หมู่ 16

07/12/2560 15:44:12
613 ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ วันทีี 7 ธันวาคม 2560

วันทีี 7 ธันวาคม 2560 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ โดยท่านศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และท่านดำเนิน สอนไชยา ประธานศูนย์๚ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2560

07/12/2560 15:42:12
614 จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ในครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกทั้งยังร่วมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

07/12/2560 15:40:43
615 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และ หมู่ 14 บ้านโนนอุดมณ์

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และ หมู่ 14 บ้านโนนอุดมณ์

07/12/2560 15:36:36
616 มอบเงินสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวสมาชิก กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะ ร่วมมอบเงินสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวสมาชิก กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล จำนวนเงิน 5,000 บาท กรณีเสียชีวิต ให้กับครอบครัวคุณพ่อเกิ่ง อรัญทอง บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

07/12/2560 15:35:05
617 มอบเงินกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลพร้อมคณะ ร่วมมอบเงินกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต ให้กับครอบครัวคุณพ่อเกิ่ง อรัญทอง ม.8 บ.โคกศาล

07/12/2560 15:33:30
618 รับการตรวจประเมินมหาวิทยาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากเทศบาลตำบปลาโหล

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับการตรวจประเมินมหาวิทยาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากเทศบาลตำบปลาโหล ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

07/12/2560 15:30:49
619 ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านไฮ่ หมู่ 5 และบ้านโนนอุดม หมู่ 14

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านไฮ่ หมู่ 5 และบ้านโนนอุดม หมู่ 14 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

09/11/2560 15:15:07
620 ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ่บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ่บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 เวลา 16.00 น.

09/11/2560 15:13:39
621 ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านผักตบ หมู่ 7 และผักตบ หมู่ 16

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านผักตบ หมู่ 7 และผักตบ หมู่ 16 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

08/11/2560 15:40:50
622 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง

08/11/2560 15:39:17
623 มอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวคุณแม่เครือวัลย์ เหมะธุลิน บ้านปลาโหล หมู่ 4

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล, กองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล และธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวคุณแม่เครือวัลย์ เหมะธุลิน บ้านปลาโหล หมู่ 4 โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน 9,000 บาท และธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน 5,000 บาท

08/11/2560 15:35:40
624 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล

07/11/2560 15:44:21
625 ร่วมมอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางรำเพ็ญ อินทรพานิชย์

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางรำเพ็ญ อินทรพานิชย์ จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม เวลา 11.00 น.

07/11/2560 15:27:46
626 ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่บ้านปลาโหล หมูที่ 4

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่บ้านปลาโหล หมูที่ 4

07/11/2560 11:32:16
627 ร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำเยาวชน ในเขตอำเภอวาริชภูมิ จำนวน 5 คน ไปร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร

07/11/2560 11:29:07
628 ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่บ้านพังฮอ หมู่ 1 และบ้านหนองท่ม หมู่ 12

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่บ้านพังฮอ หมู่ 1 และบ้านหนองท่ม หมู่ 12

06/11/2560 11:24:23
629 ร่วมประชุมพร้อมประชาชน ชาวบ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 และบ้านผักตบ หมู่ที่ 16

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมประชุมพร้อมประชาชน ชาวบ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 และบ้านผักตบ หมู่ที่ 16 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวทางการจัดการขยะในหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 16

03/11/2560 15:24:32
630 วันที่ 3 พฤศจิายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ 3 พฤศจิายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,759 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1030 คน เป็นเงิน 618,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 516 คน เป็นเงิน 361,200 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 195 คน เป็นเงิน 156,000 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,153,200 บาท

03/11/2560 15:21:36
631 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสระแก้ววารีราม อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

03/11/2560 15:19:30
632 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติต่างๆ สามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชตราบจนถึงปัจจุบัน ในการนี้ท่านบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช

24/10/2560 15:48:58
633 ร่วมมือช่วยกันในการวางดาวเรืองริมถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ หน้าศาลาจังหวัดสกลนคร

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมมือช่วยกันในการวางดาวเรืองริมถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ หน้าศาลาจังหวัดสกลนคร

17/10/2560 15:03:31
634 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 กองช่างร่วมกับสำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล

09/10/2560 15:59:57
635 ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ซึ่งการก่อสร้่างถนน คศล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 40% แล้ว

09/10/2560 15:58:54
636 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านงิ้ว บ้านนาแยง แยกลงทุ่งนา

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านงิ้ว บ้านนาแยง แยกลงทุ่งนา

09/10/2560 15:57:58
637 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดงโพธิ์ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดงโพธิ์ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

09/10/2560 15:54:55
638 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,763 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1031 คน เป็นเงิน 618,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 518 คน เป็นเงิน 362,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 195 คน เป็นเงิน 156,000 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,156,200 บาท

09/10/2560 15:28:04
639 ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา กิจกรรมการปรับสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ศึกษาวิจัยความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน) มาตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

09/10/2560 15:26:41
640 จัดงานแสดงกตเวทิตาจิต เกษียณอายุราชการ

วันที่ 29 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิต เกษียณอายุราชการ แด่ นายสิงห์ทอง ก้อนธิงาม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

29/09/2560 17:26:54
641 ดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ 4 - หมู่่ 10

วันที่ 29 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ 4 - หมู่่ 10 ความก้าวหน้าโครงการ 80%

29/09/2560 17:24:05
642 ซ่อมแซมถนนสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

วันที่ 29 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา-แยกดงเชียงเครือดงดำโพธิ์ ความก้าวหน้าโครงการ 60%

29/09/2560 17:23:00
643 ซ่อมแซมถนนสายปลาโหล (กิโล 8) - แยกโคกศาลา,ดงเชียงเครือ

วันที่ 21 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ซ่อมแซมถนนสายปลาโหล (กิโล 8) - แยกโคกศาลา,ดงเชียงเครือ

21/09/2560 16:23:16
644 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 21 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และหมู่ 14 บ้านโนนอุดม

21/09/2560 16:22:27
645 เข้าร่วมงานหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 19 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

21/09/2560 16:21:14
646 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว และหมู่ 10 บ้านปลาโหลน้อย

วันที่ 11 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว และหมู่ 10 บ้านปลาโหลน้อย

11/09/2560 16:13:55
647 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ

วันที่ 6 กันยายน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก ในการนี้ท่านศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/09/2560 16:08:44
648 วันที่ 6 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายปลาโหล (วัดป่า) - บ้านไฮ

วันที่ 6 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายปลาโหล (วัดป่า) - บ้านไฮ

11/09/2560 15:57:49
649 มอบเงินใหักับญาติผู้เสียชีวิต รายยนายทุ่น แก้วพิมผา

ในวันที่ 5 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล คณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินใหักับญาติผู้เสียชีวิต รายยนายทุ่น แก้วพิมผา บ้านเลขที่ 25 บ้านดอนยานาง จากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จำนวน 9,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะ จำนวน 5,000 บาท

11/09/2560 15:34:16
650 วันที่ 5 กันยายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ 5 กันยายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,632 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 980 คน เป็นเงิน 588,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 467 คน เป็นเงิน 326,900 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 171 คน เป็นเงิน 136,800 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน เป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,065,700 บาท

11/09/2560 15:32:25
651 ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

01/09/2560 16:42:04
652 ดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานห้วยปลาหาง ถนนสายปลาโหล-นาบ่อพังฮอ ที่ชำรุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานห้วยปลาหาง ถนนสายปลาโหล - นาบ่อพังฮอ ที่ชำรุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางถนนสายปลาโหล - นาบ่อพังฮอ สัญจรผ่านไปมาได้เป็นปกติ

01/09/2560 11:03:58
653 ดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานห้วยปลาหาง ถนนสายปลาโหล - นาบ่อพังฮอ ที่ชำรุด

วันที่ 31 สิงหาคม 2560  เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานห้วยปลาหาง  ถนนสายปลาโหล - นาบ่อพังฮอ  ที่ชำรุด จึงขอปิดเส้นทางดังกล่าว  ประมาณ 2-3 วัน เพื่อทำการซ่อมแซมคอสะพานให้ใช้การได้เป็นปกติ  จึงขออภัยในความไม่สะดวก นำเรียนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ

31/08/2560 15:14:23
654 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสกลนคร ”

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล  นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาล  เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสกลนคร ”ประจำเดือนสิงหาคม ณ โรงเรียนตาดโผนไผ่ บ้านตาดโผนไผ่ หมู่ 18 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคมนี้ มีนายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฯ เปิดงาน โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง จำนวนนับพัน

25/08/2560 11:50:09
655 ออกตรวจร้านรับซื้อยางพาราที่บ้านผักตบ

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกตรวจร้านรับซื้อยางพาราที่บ้านผักตบเพื่อออกใบอนุญาตเหตุอันตรายต่อสุขภาพและจดทะเบียนพานิชย์ที่บ้านผักตบ หมูที่ 7

16/08/2560 14:07:27
656 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด หมู่ที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย

15/08/2560 11:10:29
657 ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลปลาโหล

วันที่ 14 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลปลาโหล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลปลาโหลขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างบทบาทและกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมไปถึงให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลปลาโหลได้หมดวาระลง เพื่อให้การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลปลาโหล เกิดความต่อเนื่องจึงต้องมีการคัดเลือกคณะบริหารชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง

15/08/2560 10:39:03
658 มอบเงินสวัสดิการใหักับญาติผู้เสียชีวิต จากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะ

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และนายสุรชัย พุทธรรม รองประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินใหักับญาติผู้เสียชีวิต รายนายอภิชาติ ฮวดพรหม จากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จำนวน 9,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะ จำนวน 5,000 บาท

15/08/2560 10:23:49
659 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

11/08/2560 15:45:42
660 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 7 บ้านผักตบ และหมู่16 บ้านผักตบ

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 7 บ้านผักตบ และหมู่16 บ้านผักตบ

10/08/2560 15:02:50
661 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ช