เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 
boss

 

 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...

 

 

เอกสาร/รายงาน

เทศบัญญัติ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี งานกิจการสภา รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน รายงานงบการเงิน รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ รายงานประเมินความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประกาศผลการลดพลังงาน

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
8
เมื่อวาน
53
เดือนนี้
341
เดือนที่แล้ว
1,030
ปีนี้
6,410
ปีที่แล้ว
11,536
 
กองช่าง


ชื่อ นายสะอาด ภู่นารถ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
ชื่อ นายมงคล สาขามุละ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


ชื่อ นายสันติสุข ทองอินที
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ


ชื่อ นายเฉลิมพล ฤทธิดา
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


ชื่อ นางสาวชรินทร์ทิพย์ น้อยมาลัย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ชื่อ นายจักริน มหาราต
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


ชื่อ นายวีระชาติ ไชยจันทร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


ชื่อ นางสาวพัชราพร อินทรพาณิชย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ชื่อ นายสุวพงศ์ จันทวงค์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ชื่อ นายอุดมศักดิ์ จันทโคตร
ตำแหน่ง คนสวน


รายละเอียดองค์กร

ชื่อ นายสะอาด ภู่นารถ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์โทรศัพท์ 08-9840-2049

ชื่อ นายมงคล สาขามุละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เบอร์โทรศัพท์ 08-1776-4902

 


กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com