เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
         
boss

..:::: ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน :::...

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
12
เมื่อวาน
55
เดือนนี้
888
เดือนที่แล้ว
987
ปีนี้
1,875
ปีที่แล้ว
15,095
 
ข้อมูลหมู่บ้าน

 จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

         เทศบาลตำบลปลาโหล  มีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหลเต็มทั้งหมู่บ้าน  จำนวน  16  หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่บ้าน บ้าน ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์
ม. 1 บ้านพังฮอ  นายวันเฉลิม  พิยารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 085-642-9180
ม. 2 บ้านงิ้ว  นายอภิสิทธิ์   ยศสมพงษ์            กำนันตำบลปลาโหล 098-6058394
ม. 3 บ้านดอนยานาง  นายณรงศักดิ์  พรมอุดมณ์       ผู้ใหญ่บ้าน 087-8578992
ม. 4 บ้านปลาโหล   นายอดิศร  วัชัย ผู้ใหญ่บ้าน 063-6348805
ม. 5 บ้านไฮ่  นายพิชิต วงศ์สุกัลป์ ผู้ใหญ่บ้าน 092-2958142
ม. 6 บ้านนาบ่อ  นายคำไสย  ร่มเกษ ผู้ใหญ่บ้าน 065-3075059
ม. 7 บ้านผักตบ  นายวิไลศักดิ์  นาเชียงใต้    ผู้ใหญ่บ้าน 095-6640624
ม. 8 บ้านโคกศาลา นางสุภาพร  นรสาร ผู้ใหญ่บ้าน 084-7954768
ม. 9  บ้านดงเชียงเครือ นายสินธุวัตร  แก้วอุ่นเรือน ผู้ใหญ่บ้าน 083-6019243
ม. 10 บ้านปลาโหลน้อย นายวิศิษฐ์  วงศ์จันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 062-9843253
ม. 11  บ้านดงคำโพธิ์ นายเวศยันต์  ไชยนนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 095-2141766
ม. 12 บ้านหนองท่ม นายสรศักดิ์   ป้องคำศรี ผู้ใหญ่บ้าน 098-1011384
ม. 13 บ้านพรสวรรค์  นายวิชาญ  สอนสมนึก ผู้ใหญ่บ้าน 087-2173843
ม. 14 บ้านโนนอุดม    นายธวิส  อาษาสร้อย ผู้ใหญ่บ้าน 065-0577276
ม. 15 บ้านโค้งป่ากล้วย     นายวุฒิไกร ปัดสา ผู้ใหญ่บ้าน 082-8475823
ม. 16 บ้านผักตบ  นายชัยยศ  พรหมศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 085-0698155

กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4, อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล, ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร, 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์
E-mail : tambolplalo@hotmail.com