เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ผ่าน LINE Official Account เทศบาลตำบลปลาโหล |    

 
boss

 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...

 

 

คู่มือสาระประโยชน์

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การขอข้อมูลข่าวสาร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลปลาโหล คู่มือมือระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและระบบแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล ความรู้ภาษีท้องถิ่น

เอกสาร/รายงาน

เทศบัญญัติ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี งานกิจการสภา รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน รายงานประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลาโหล มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สรุปจำนวนบุคลากรเทศบาลตำบลปลาโหล

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
33
เมื่อวาน
76
เดือนนี้
975
เดือนที่แล้ว
1,095
ปีนี้
10,472
ปีที่แล้ว
12,368
 
แหล่งท่องเที่ยว
รายละเอียด

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของตำบลปลาโหล
 
หาดหินดงคำโพธิ์
   
         หาดหินดงคำโพธิ์ ซึ่งอยู่บ้านดงคำโพธิ์ หมู่11 ตำบลปลาโหลเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหาดที่มีหินยื่นออกไปเขื่อนน้ำอูน เป็นสถานที่ที่เล่นน้ำได้ในช่วงเดือนเมษายน-เดือนพฤฏภาคม
   
   
   
            ริมเขื่อนน้ำอูนของบ้านดงคำโพธิ์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิเช่น มีที่เพาะพันธ์ปลาแรดซึ่งมีที่เดียวในอำเภอวาริชภูมิเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติของตำบลปลาโหลและอำเภอใกล้เคียง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น

   

         สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพของราษฎร ต.ปลาโหล ซึ่งสร้างไว้ที่วัดป่าบ้านดงคำโพธิ์ หมู่11 ต.ปลาโหล การก่อสร้างสวยงามมากมีบรรไดซึ่งแกะสลักเป็นรูปพญานาคยื่นลงไปที่ริมเขื่อนน้ำอูน มีวิวทิวทัศน์สวยงามมาก
     
    หาดสวนหินดงคำโพธิ์    
 
     
 
     
 
     
     
     


ไฟล์เอกสารแนบ

* ไม่มีข้อมูล *

กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th