เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
         
boss

..:::: ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน :::...

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
19
เมื่อวาน
31
เดือนนี้
669
เดือนที่แล้ว
805
ปีนี้
8,463
ปีที่แล้ว
15,095
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


ชื่อ นางรุ่งทิวา ไชยจันทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
รายละเอียดองค์กร

หน่วยตรวจสอบภายใน ให้มีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาล และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  และแบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการออกเป็น  1  งาน ดังนี้

                   งานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านงบประมาณ การลงบัญชี การเบิกจ่าย ตรวจสอบยอดเงินทดลองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี การควบคุมเอกสารทางการเงิน ตรวจสอบการทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะ ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งเงินอื่นๆ และการจ่ายเงินทดรองราชการและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย


กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์
E-mail : tambolplalo@hotmail.com