เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 
boss

 

 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...

 

 

เอกสาร/รายงาน

เทศบัญญัติ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี งานกิจการสภา รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน รายงานงบการเงิน รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ รายงานประเมินความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประกาศผลการลดพลังงาน

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
8
เมื่อวาน
53
เดือนนี้
341
เดือนที่แล้ว
1,030
ปีนี้
6,410
ปีที่แล้ว
11,536
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ชื่อ นายสมิทธ์ พุทธวงศ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชื่อ นางปิยะธิดา ทองกุล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ชื่อ นางอรวรรณ อัคนิจ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ชื่อ นางสาวปัศนีย์ ร่มเกษ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ชื่อ นายธีรเดช สาขามุละ
ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บขยะ


ชื่อ นายธีระวัฒน์ สัตถาผล
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


ชื่อ นายไพฑูรย์ วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บขยะ


ชื่อ นายมานะชัย แก้วอุ่นเรือน
ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บขยะ


รายละเอียดองค์กร

ชื่อ นายสมิทธ์ พุทธวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ 08-17391397

 

 

 

 


กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com