เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
         
boss

..:::: ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน :::...

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
1
เมื่อวาน
45
เดือนนี้
395
เดือนที่แล้ว
1,018
ปีนี้
7,619
ปีที่แล้ว
14,289
 
การขอข้อมูลข่าวสาร
รายละเอียด

กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการขอข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนการให้บริการ

        1.  กรณีขอข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา ระยะ หมายเหตุ
 1. ลงรับเรื่องร้องเรียนที่สารบรรณกลาง
 2. ส่งเรื่องร้องเรียนไปที่ศูนย์ข้อมูลฯ หรือหน่วยงานสังกัดที่ข้อมูลข่าวสารอยู่ในความครอบครอง
 3. ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดไม่ต่ำกว่าระดับ 3 เสนอต่อผู้อำนาจอนุญาต
 4. กรณีที่ไม่เปิดเผย ให้แจ้งคำสั่งพร้อมเหตุผลให้ยื่นคำร้องทราบถึงสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์
1.คำขอตามแบบหนังสือที่กำหนดหรือทำเป็นหนังสือระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจจะเข้าใจได้ตามควร
 1. ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารไม่มากให้ดำเนินการภายในวันที่ได้คำขอนั้น
  • กรณีที่ไม่แล้วเสร็จภายในวันทำการให้แจ้งกำหนดวันและเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการ
 2. กรณีต้องแจ้งผู้มีส่วนได้เสียคัดค้านต้องไม่เกิน 30 วัน โดยนับรวมตั้งแต่วันรับคำขอ
กรณีที่ไม่อาจวินิจฉัยได้ข้อมูลข่าวสารสามารถเปิดเผยได้หรือไม่ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. กรณีเรื่องร้องเรียน

 

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะ

หมายเหตุ

 1. ลงรับเรื่องร้องเรียนที่สารบรรณกลาง
 2. ส่งเรื่องร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรม (งานนิติกร)
 3. กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิด
  • ถ้าปรากฎมีมูลความผิดทางวินัยให้ดำเนินการสอบสวนหรือตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปตามระเบียบกำหนด
  • ถ้าปรากฏมีมูลความผิดกฎหมายบ้านเมืองให้ดำเนินคดีอาญา
 1. คำร้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องประกอบพยานหลักฐานที่ชัดแจ้งกรณีแวดล้อมกำหนดชัดแจ้งตลอดจนพยานบุคคล
 2. หากเป็นบัตรสนเท่ห์จะพิจารณาเฉพาะที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมไม่ปรากฎชัดแจ้งตลอดจนไม่มีพยานบุคคลชัดแจ้ง

ไม่เกิน 15 วัน ทั้งนี้ให้ถือเป็นเรื่องด่วนที่สุดตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ

ปกปิดชื่อเรื่อง

 


-

กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4, อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล, ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร, 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์
E-mail : tambolplalo@hotmail.com