เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ผ่าน LINE Official Account เทศบาลตำบลปลาโหล |    

 
bossนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


  ..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...  
 

คู่มือสาระประโยชน์

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การขอข้อมูลข่าวสาร คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลปลาโหล คู่มือมือระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและระบบแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล ความรู้ภาษีท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล (Back Office) (เจ้าหน้าที่)

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
5
เมื่อวาน
50
เดือนนี้
684
เดือนที่แล้ว
1,561
ปีนี้
5,260
ปีที่แล้ว
14,448
 
คณะผู้บริหาร


ชื่อ นายดำเนิน สอนไชยา
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล โทรศัพท์ 08-7218-9853
ชื่อ นายสันติ สุริยะโรจน์
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล โทรศัพท์​ 08-6241-5161


ชื่อ นายวิชัย ศรีโคตร
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล โทรศัพท์ 08-3543-1199


ชื่อ นายเวศยัน ไชยนนท์
ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล โทรศัพท์ 09-1830-8107


ชื่อ นายมนตรี ขันละ
ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล โทรศัพท์ 09-3409-0157


ชื่อ นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล โทรศัพท์ 081-7392601


ชื่อ นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล เบอร์โทรติดต่อ 09-8102-5717


รายละเอียดองค์กร


กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th