เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ผ่าน LINE Official Account เทศบาลตำบลปลาโหล |    

 
bossนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


  ..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...  
 

คู่มือสาระประโยชน์

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การขอข้อมูลข่าวสาร คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลปลาโหล คู่มือมือระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและระบบแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล ความรู้ภาษีท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล (Back Office) (เจ้าหน้าที่)

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
6
เมื่อวาน
50
เดือนนี้
684
เดือนที่แล้ว
1,561
ปีนี้
5,260
ปีที่แล้ว
14,448
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ชื่อ นายสมิทธิ์ พุทธวงศ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชื่อ นางปิยะธิดา ทองกุล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ชื่อ นางอรวรรณ อัคนิจ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ชื่อ นายพงษ์นรินทร์ อินธิดา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


ชื่อ นางสาวปัศนีย์ ร่มเกษ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ชื่อ นายธีระวัฒน์ สัตถาผล
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


ชื่อ นางสาวพรทิพย์ สิงห์ทองไชย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล


ชื่อ นายไพฑูรย์ วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บขยะ


ชื่อ นายมานะชัย แก้วอุ่นเรือน
ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บขยะ


ชื่อ นายอดิสรณ์ อัคราช
ตำแหน่ง พนักงานเก็บขยะ


รายละเอียดองค์กร

ชื่อ นายสมิทธิ์ พุทธวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ 08-17391397

 

 

 

 


กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th