เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ผ่าน LINE Official Account เทศบาลตำบลปลาโหล |    

 
bossนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


  ..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...  
 

คู่มือสาระประโยชน์

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การขอข้อมูลข่าวสาร คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลปลาโหล คู่มือมือระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและระบบแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล ความรู้ภาษีท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล (Back Office) (เจ้าหน้าที่)

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
5
เมื่อวาน
50
เดือนนี้
684
เดือนที่แล้ว
1,561
ปีนี้
5,260
ปีที่แล้ว
14,448
 
สมาชิกสภา


ชื่อ นายสุรชัย พุทธรรม
ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล
ชื่อ นางถาวร อินทรพานิชย์
ตำแหน่ง รองประธานสภา


ชื่อ นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม
ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล


ชื่อ นายยุทธสันต์ เหมะธุลิน
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 1


ชื่อ นายสำเริง สัตถาผล
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 2


ชื่อ นายสุรชัย อินทรพานิชย์
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 1


ชื่อ นายประสพ นาเชียงใต้
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 2


ชื่อ นายประยุทธ สาลีศรี
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 1


ชื่อ นายเชิดชัย นาคะอินทร์
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 2


ชื่อ นายคำพันธ์ แก้วคำแสน
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 1


ชื่อ นางวิลัยวรรณ ทัศมี
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 2


ชื่อ นายปัญญา โมราราช
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 1


ชื่อ นางศรีสวาท หินอ่อน
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 1


รายละเอียดองค์กร

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

ประธานสภาเทศบาล

นายสุรชัย  พุทธรรม        

08-6995-9497

รองประธานสภา

นางถาวร  อินทรพานิชย์

08-3357-5319

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นายสุรชัย  อินทรพานิชย์            

08-9571-7577

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน

08-8444-658

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นายปัญญา  โมราราช

09-7310-6869

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน             

08-7859-8874

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นางศรีสวาท  หินอ่อน

06-5654-3177

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นายประยุทธ  สาลีศรี

08-4419-7915

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นายสำเริง  สัตถาผล

08-6248-5235

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นายประสพ  นาเชียงใต้              

09-2959-3766

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นางวิลัยวรรณ  ทัศมี

09-0962-8364

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์               

08-9573-1683


กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th