เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ผ่าน LINE Official Account เทศบาลตำบลปลาโหล |    

 
boss

 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...  
 

คู่มือสาระประโยชน์

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การขอข้อมูลข่าวสาร คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลปลาโหล คู่มือมือระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและระบบแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล ความรู้ภาษีท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล (Back Office) (เจ้าหน้าที่)

เอกสาร/รายงาน

เทศบัญญัติ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี งานกิจการสภา รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน รายงานประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลาโหล มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สรุปจำนวนบุคลากรเทศบาลตำบลปลาโหล นโยบายและกลยุทธ์

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
6
เมื่อวาน
29
เดือนนี้
198
เดือนที่แล้ว
1,746
ปีนี้
3,213
ปีที่แล้ว
14,448
 
แหล่งท่องเที่ยว
รายละเอียด

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของตำบลปลาโหล
 
หาดหินดงคำโพธิ์
   
         หาดหินดงคำโพธิ์ ซึ่งอยู่บ้านดงคำโพธิ์ หมู่11 ตำบลปลาโหลเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นหาดที่มีหินยื่นออกไปเขื่อนน้ำอูน เป็นสถานที่ที่เล่นน้ำได้ในช่วงเดือนเมษายน-เดือนพฤฏภาคม
   
   
   
            ริมเขื่อนน้ำอูนของบ้านดงคำโพธิ์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิเช่น มีที่เพาะพันธ์ปลาแรดซึ่งมีที่เดียวในอำเภอวาริชภูมิเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติของตำบลปลาโหลและอำเภอใกล้เคียง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น

   

         สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพของราษฎร ต.ปลาโหล ซึ่งสร้างไว้ที่วัดป่าบ้านดงคำโพธิ์ หมู่11 ต.ปลาโหล การก่อสร้างสวยงามมากมีบรรไดซึ่งแกะสลักเป็นรูปพญานาคยื่นลงไปที่ริมเขื่อนน้ำอูน มีวิวทิวทัศน์สวยงามมาก
     
    หาดสวนหินดงคำโพธิ์    
 
     
 
     
 
     
     
     


ไฟล์เอกสารแนบ

* ไม่มีข้อมูล *

กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th