เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ผ่าน LINE Official Account เทศบาลตำบลปลาโหล |    

 
bossนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


  ..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...  
 

คู่มือสาระประโยชน์

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การขอข้อมูลข่าวสาร คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลปลาโหล คู่มือมือระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและระบบแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล ความรู้ภาษีท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล (Back Office) (เจ้าหน้าที่)

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
22
เมื่อวาน
63
เดือนนี้
1,334
เดือนที่แล้ว
3,878
ปีนี้
13,757
ปีที่แล้ว
14,448
 
ข้อมูลหมู่บ้าน
รายละเอียด

 จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

         เทศบาลตำบลปลาโหล  มีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหลเต็มทั้งหมู่บ้าน  จำนวน  16  หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่บ้าน
บ้าน
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

. 1

บ้านพังฮอ 

นายวันเฉลิม  พิยารักษ์

ผู้ใหญ่บ้าน

085-642-9180

ม. 2

บ้านงิ้ว 

  นายไพสาน  พะตะเพ็ง

ผูู้ใหญ่บ้าน

 

092-294-3413

ม. 3

บ้านดอนยานาง 

  นายพันธ์สิทธิ์ ละศรีจันทร์

ผู้ใหญ่บ้าน

082-0041061

ม. 4

บ้านปลาโหล  

นายอดิศร  วัชัย

ผู้ใหญ่บ้าน

063-6348805

ม. 5

บ้านไฮ่ 

นายพิชิต วงศ์สุกัลป์

ผู้ใหญ่บ้าน

097-2738823

ม. 6

บ้านนาบ่อ 

นายอนุษร  ร่มเกษ

ผู้ใหญ่บ้าน

091-8193800

ม. 7

บ้านผักตบ 

นายวิไลศักดิ์  นาเชียงใต้   

ผู้ใหญ่บ้าน

095-6640624

ม. 8

บ้านโคกศาลา

นายสมศรี อรัญทอง

ผู้ใหญ่บ้าน

093-5957577

ม. 9

 บ้านดงเชียงเครือ

นายเสาวรัจ  เจริญไชย

ผู้ใหญ่บ้าน

065-0681090

ม. 10

บ้านปลาโหลน้อย

นายวิศิษฐ์  วงศ์จันทร์

กำนัน

062-9843253

ม. 11

บ้านดงคำโพธิ์

นายสุรพิน  ไชยนนท์

ผู้ใหญ่บ้าน

092-7941882

ม. 12

บ้านหนองท่ม

นายสมเดช ขำเขมร

ผู้ใหญ่บ้าน

062-1682685

ม. 13

บ้านพรสวรรค์ 

นายถาวร  บุญยาน

ผู้ใหญ่บ้าน

063-6345994

ม. 14

บ้านโนนอุดม  

 นายธวิส  อาษาสร้อย

ผู้ใหญ่บ้าน

065-0577276

ม. 15

บ้านโค้งป่ากล้วย    

นายวุฒิไกร ปัดสา

ผู้ใหญ่บ้าน

082-8475823

ม. 16

บ้านผักตบ 

นายชัยยศ  พรหมศิริ

ผู้ใหญ่บ้าน

085-0698155


ไฟล์เอกสารแนบ

* ไม่มีข้อมูล *

กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th